Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

O projekte

Slovenská veda, a hlavne historiografia, ešte stále skrýva niekoľko pomyslených „zabudnutých kostlivcov“ z minulosti vo svojej skrini. Cieľom nášho portálu HistoryWeb.sk nie je suplovať štátne inštitúcie, ale čiastočne prispieť a pomôcť pri riešení problémov histórie teraz aj v budúcnosti. Našou snahou bude podporiť popularizáciu a bádanie vo vedách historických, ako sú archeológia, história, egyptológia, religionistika a ďalšie. Naše krédo pre túto činnosť je: Budúcnosť pre minulosť.

Dôležitou súčasťou nášho projektu bude podpora štúdia a popularizácie slovenských dejín. História územia Slovenska je napriek svojej bohatosti stále na okraji spoločenského záujmu. Tak isto je naša história málo známa v zahraničí, aj keď niektoré udalosti majú minimálne celoeurópsky význam (príchod Slovanov, obdobie Veľkej Moravy, zastavenie Turkov). Povedomie o našej vlastnej histórii je niekedy až neoprávnene chabé. I dejiny na okraji majú svoj význam.

Mnoho mladých historikov a archeológov nemá dostatočné možnosti publikovať svoje práce, preto naším ďalším cieľom bude umožniť im to (vydávanie kníh, možnosti „zavesenia“ záverečných prác na náš web). Heslo pre túto oblasť: Čo nové v dejinách?

Ďalším a asi aj najdôležitejším problémom slovenskej historickej vedy je jej nedostatočné prepojenie s ekonomickými a technologickými elitami. História aj archeológia je u nás zatiaľ stále skôr záležitosťou akademikov, pričom práve napojenie (nielen finančné) na elity by veľakrát mohlo pomôcť posunúť bádanie dopredu (spolupráca s IT firmami, geodetickými, ale aj ekonomickými analytikmi a podobne). Naše nepísané krédo znie: Elity k elitám.