Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Zbohom vojna!

Publikované : 02.08.2018 | Zobrazení: 2317 |
4 minúty čítania

Pohronské múzeum v Novej Bani od 15.6. 2018 sprístupnilo výstavu „Zbohom vojna!“ venovanú 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny. Ide o hlavnú výstavu sezóny a trvať bude do 16. 9. 2018. Predstavuje návštevníkovi predmety z vojnového frontu, ale aj nie zo vždy bezpečného zázemia. Vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom Leviciach, Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch, SNM Historickým múzeom Bratislava, Vojenským historickým ústavom – VHM Piešťany, Štátnym archívom pobočka Kremnica a Military museum Pohronský Ruskov. Predmety zapožičali aj rôzni nadšenci.

 

V roku 2018 si pripomíname niekoľko okrúhlych, „stých“ výročí. Jedným z nich je aj ukončenie Veľkej vojny. Výstava Pohronského múzea „Zbojom vojna!“ je rozdelená do dvoch okruhov, pretože táto vojna nezasiahla „len“ vojakov na fronte, ale aj „obyčajných“ ľudí v zázemí. Rôznorodosť zbierkového fondu spolupracujúcich inštitúcií priniesla dovedna 366 vystavených exponátov.

 

Zázemie

Veľká vojna bola prvým vojnovým konfliktom, ktorý priamo zasiahol civilistov. Odraz tejto skutočnosti prezentuje výstava najmä cez rekvirácie či už potravín (najmä obilia), kovov, zvonov až po kone s vozmi či dokonca saňových psov. Regionálny aspekt majú dokumenty o rekvirácii zvonov. Zachované listy rekonštruujú príbeh novobanských zvonov, žiaľ, s neúspešným koncom. Z odovzdaných 11 kusov zvonov ostala iba pamiatka v podobe 1,3 kg zvonoviny z veľkého zvona z veže radnice. Ten bol v roku 1916 rozlámaný na 46 kusov a odvezený na stanicu spolu s ďalšími zvonmi. Pôvodne vážil 1190 kg. Odovzdávanie zvonov sa konalo za veľkej účasti ľudu. Zvony ovenčili kvetmi a kňaz mával pri tejto príležitosti rozlúčkovú reč. Zvony začali biť vojenskú melódiu.

Vojnové obdobie dokresľujú predmety dennej potreby datované do prvej tretiny 20. storočia. Nachádza sa tu lyžička, petrolejová lampa, sklený pivový pohár, vidiecke oblečenie z oblasti Novej Bane v protiklade s dámskym meštianskym odevom. V roku 2018 Pohronské múzeum dostalo do daru súbor 59 kusov poľnej pošty, ktorej výber vystavujeme. Dokazujú vzájomnú lásku a úctu novobanských manželov, ktorí si aj v ťažkých vojnových časoch vymieňali listy. Niekedy „len“ o bežných veciach, ale dôležité bolo, že dostali odpoveď – znamenala život jedného i druhého.

Počas vojny sa na námestiach, napr. aj v Prešporku, stavali drevené sochy honvédov. Boli symbolom dobročinnosti. Volali ich Železný honvéd, lebo prispievatelia do nich pribíjali klince alebo železné štítky. Autorom bratislavského bol Alojz Rigele. Vytvorené boli aj zmenšeniny, ktoré si mohli vlastenecky mysliaci občania zakúpiť. Peniaze sa venovali na dobročinné účely – na podporu vojnových invalidov. Železný honvéd mal aj propagandistickú funkciu, zobrazoval smelého a obetavého rádového vojaka – hrdinu.

 

Front

Symbolom bojov Veľkej vojny sa stali zákopy. V múzeu sme zaimprovizovali a vytvorili sme obrannú líniu z vriec s pieskom a ostaného drôtu. Napríklad systém zákopov na západnom fronte dosahoval dĺžku 750 km – tiahol sa od Severného mora až k švajčiarskym hraniciam. Zákopová vojna si vyžiadala nový typ zbraní: bojové plyny, plameňomety, tanky ale aj skrátenie pušiek.

Z najčastejšie používaných zbraní sme vystavili štyri kategórie. Prvá obsahuje rôzne typy bodákov a tesákov – krátke bodné a sečné zbrane. Dlhé sečné zbrane ako šable a meče rôzneho pôvodu sú v druhej skupine. Palné zbrane delíme na krátke a dlhé. Medzi krátkymi vystavujeme napr. revolvery a signálne pištole. Dlhé palné zbrane sú pušky a karabíny od jednoranovej karabíny typu Werndl až po 5 ranové systémy Mannlicher, Mosin... Špeciálnou kategóriou sú zachované súčastí zbraní – hlavové zapaľovače a nábojnice. Unikátnym predmetom výstavy je granát rakúskeho typu Zeitzündergranate.

Výstroj vojaka reprezentuje uniforma príslušníka pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády. Vystavujeme aj obedár amerického typu, poľné fľaše aj s pohármi, poľné lopatky, ktoré po zabrúsení hrán slúžili aj ako zbraň na boj zblízka, a vojenské kufre. Absolútnym unikátom výstavy je posteľ z lazaretu. Doslova „na chrbte“ ju do múzea doniesol miestny občan.

Pamiatkou na prepustenie z armády je tzv. obšit. Volá sa tak predtlačená forma farebného prepúšťacieho listu, kde je postava vojaka s vynechaným miestom na nalepenie portrétnej fotografie obšitníka (vyslúžilca). Poznáme rôzne typy predtlače pozadia podľa toho, v ktorej časti armády slúžil.

Prvá svetová vojna sa stala častým námetom umelcov. Vojnové romány Ernesta Hemingwaya, Ericha M. Remarquea či protivojnové diela Jaroslava Haška sú celosvetovo známe. Za spisovateľmi nezaostávali ani maliari. Výstava „Zbohom vojna!“ ponúka obrazy novobanského rodáka Karola Dodeka. Napriek tomu, že na jeho ročník sa už mobilizácia nevzťahovala, musel ako pansláv narukovať. Po vojne zhmotnil to, čo videl a zažil do jedinečných olejomalieb. Na jednej z nich zachytil útok vojakov v Karpatoch (Boje v Karpatoch). Druhý obraz nesie názov Vojna na Cosovo a namaľoval na nej okrem iného aj ťažké delo „Tučná Berta“.

Československí legionári bojovali za myšlienky budovania nového štátu. Do légií vstupovali dobrovoľne, aj vďaka nim bolo po vojne Československo označené za víťazný štát. Na výstave môžete vidieť uniformu československého legionára 7. streleckého pluku tatranského. Na tomto mieste by som rada poukázala na skutočnosť, že vojaci slovenskej národnosti, ktorí neprešli do novoutvorených československých légií, boli po vojne označovaní za zradcov. Títo vojaci sa však ničím neprevinili a len si plnili svoju zloženú vojnovú prísahu.

Záver výstavy „Zbohom vojna!“ sa venuje ukončeniu vojny, mierovým konferenciám a vzniku nástupníckych štátov vrátane Československej republiky, čím si pripomíname aj 100. výročie jej vzniku.

 

Ďalšie akcie

Sprievodnú dokumentáciu výstavy tvoria fotografie zo zbierok múzea, kópie fotografií z Národnej Széchényiho knižnice v Budapešti alebo z fotografickej prílohy novín Érdekes Újság. Celou výstavou návštevníka sprevádzajú textové panely. Vždy súvisia s vystavenými predmetmi v ich blízkosti. Skrátenou formou rozprávajú príbeh Veľkej vojny od dôvodov jej vypuknutia, cez stav v zázemí, fronty, nové druhy zbraní až po podpis prímeria a vznik nástupníckych štátov.

Nielen výstava ale aj všetky expozície Pohronského múzea sú vždy obohatené odborným sprievodným výkladom.

Sprievodnými akciami výstavy „Zbohom vojna!“ sú kurátorsky komentované prehliadky v rámci našich tradičných večerných prehliadok (najbližšia bude 4.8. 2018 o 18,00 – 22,00). Múzeum k téme organizuje aj prezentácie. O júlovú sa postaral PaedDr. Imrich Medveď s témou Obec Brehy v 1. svetovej vojne. V auguste to bude prednáška Mgr. Kataríny Stredákovej na tému Prvá svetová vojna: Mala byť poslednou...

Následky Veľkej vojny sú v pamäti národa dodnes: či už v mysliach ľudí spomínajúcich na svojich predkov – nezvestných, stratených, dokaličených, mŕtvych, či v rozdelení sveta...

Na výstavu vás srdečne pozývame. „Zbohom vojna!“

 

Katarína Stredáková

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou kultúry a prebiehali tu rozsiahle stavebné aktivity

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou kultúry a prebiehali tu rozsiahle stavebné aktivity

Staroegyptské pohrebiská boli živou súčasťou vtedajšej kultúry a rozhodne nie pokojnými miestami večného odpočinku. celý článok

Zažite Egypt s Aidou v divadle...

Zažite Egypt s Aidou v divadle...

Pozývame vás na vernisáž výstavy: Tajomný Egypt: Od archeologického výskumu po operu. Výstava je sprievodným podujatím k pripravovanej inscenácii Verdiho opery Aida v Slovenskom národnom divadle celý článok

Staroegyptské šperky neboli len pre krásu?

Staroegyptské šperky neboli len pre krásu?

Februárová prednáška s Renátou Rábekovou sa uskutoční v stredu 26. februára o 17.00 hod. v Thurzovom dome a odhalí pôvab i históriu staroegyptských šperkov. celý článok

Zločiny kráľovien na Níle: háremové sprisahania

Zločiny kráľovien na Níle: háremové sprisahania

Túžba po moci je stará ako ľudstvo samo. Ani v dejinách starovekého Egypta veru niet núdze o prípady, kedy jej podľahli nielen muži ale i ženy. Kráľovský hárem bol práve tým miestom, kde kráľovné, využívajúc všemožné intrigy, zločiny, vraždy, či dokonca mágiu, kuli svoje smelé plány. celý článok

Aký význam má pohanstvo v dnešnom svete?

Aký význam má pohanstvo v dnešnom svete?

Pôvodné náboženstvá a kulty sa v dnešných dňoch tešia veľkej popularite a novej vlne obľuby. Prežívajú akési znovuzrodenie a čím ďalej tým viac pohlcujú mnohých ľudí, ktorí si svoju vieru či miesto pod slnkom stále hľadajú. celý článok

Diskusia