Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

V keltskom hrobe objavili gigantickú nádobu

Publikované : 06.03.2015 | Zobrazení: 3710 |
1 minúta čítania

Ani nie 100 km na východ od Paríža archeológovia objavili gigantickú bronzovú nádobu. Pravdepodobne patrila príslušníkovi miestnej elity.

 

Objav sa uskutočnil počas výskumu keltskej mohyly z 5. storočia pred Kr. Na stavbe miesta posledného odpočinku si Kelti dali záležať, pretože ešte dnes mala mohyla priemer 40 m. Napriek tomu, že sa nádoba našla v hrobe Kelta, ide o výsledok grécko-etruskej remeselnej práce. Nádobu zdobili figúrky rohatého gréckeho riečneho boha Achelóosa a levie hlavy. Na tele sa nachádzalo zobrazenie boha vína – Dionýza. Priemer jej ústia bol 1 m!

V archeológii sa takéto nádoby označujú ako kratér. Slúžili na miešanie vína. V staroveku sa víno miešalo s vodou, tento zvyk prevzali od Grékov aj iné národy, napríklad spomínaní Kelti. Grécki obchodníci hlavne z oblasti dnešného Marseille (staroveká grécka kolónia Massilia alebo Massalia) prenikali popri tokoch riek do vnútrozemia Galie (dnes Francúzsko). Cesty ovládali keltské elity. Kratér sa mohol ku Keltom dostať vďaka obchodnej výmene medzi Grékmi a Keltmi. Prípadne mohol byť darom, daňou alebo úplatkom pre keltského aristokrata. Priamymi konkurentmi Grékov boli Etruskovia.

Gigantická nádoba je síce vzácnym nálezom, ale nie ojedinelým, poznáme podobný kratér z hrobu keltskej princeznej zo severu Burgundska z Vix. Aj v tomto prípade išlo o hrobku príslušníka elity. Nový nález len potvrdzuje, že Kelti radi pili víno.

 

Branislav Kovár

 

Použitá literatúra

Filip, J.: Keltská civilizace a její dědictví. Praha 1994.

 

Internetové odkazy:

a) http://www.archaeology.org/news/3061-150305-france-celtic-tomb

b) http://www.connexionfrance.com/Iron-Age-tomb-Celtic-prince-Lavau-Troyes-Inrap-16710-view-article.html

 

Obrazová príloha: Ministère CultureCom, Denis Gliksman, INRAP

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Slávny Stonehenge postavili ako prejav úcty k mŕtvym

Slávny Stonehenge postavili ako prejav úcty k mŕtvym

Nepostavili ho Kelti, nebolo svätyňou druidov, neslúžilo ako astronomické observatórium... Mnohé z toho, čo väčšina ľudí počula o Stonehenge, je prinajmenšom nepresné či neúplné. celý článok

Mohol vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky spôsobiť keltskú expanziu?

Mohol vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky spôsobiť keltskú expanziu?

V 5. storočí pred Kr. sa v Európe objavili nové bojovné kmene. Pochádzali zo západu a aj antickí autori mali o nich len hmlisté predstavy. celý článok

Meče z hlbín: prečo ľudia doby bronzovej hádzali zbrane do vody?

Meče z hlbín: prečo ľudia doby bronzovej hádzali zbrane do vody?

Patrili medzi najpôsobivejšie odznaky prestíže a moci, vyvolávajúce úžas zlatistým leskom a azda aj hrôzu schopnosťou v okamihu – jediným pohybom – ukončiť ľudský život. celý článok

Vyvraždil neolitických Európanov „najnásilnejší ľud všetkých čias“?

Vyvraždil neolitických Európanov „najnásilnejší ľud všetkých čias“?

Pred 5000 rokmi mala väčšina Európanov geneticky blízko k neolitickým roľníkom z Anatólie. O tisíc rokov neskôr už obyvatelia strednej a severnej Európy odvodzovali väčšinu genetického pôvodu od pastierov pontsko-kaspickej stepi. Obzvlášť ťažkú ranu utŕžila pôvodná mužská populácia. celý článok

10 najvýznamnejších archeologických objavov roku 2019

10 najvýznamnejších archeologických objavov roku 2019

Archeológovia aj minulý rok objavili množstvo zaujímavostí. Mnohé z nich sú výsledkom spolupráce archeológie s rôznymi prírodnými vedami. Tradične v našom rebríčku nedominujú zlaté poklady, ale výsledky vedeckej práce množstva bádateľov. celý článok

Diskusia