Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

TOP 5 objavov histórie v roku 2014

Publikované : 21.01.2015 | Zobrazení: 4508 |
4 minúty čítania

Nielen vo svete archeológie, ale aj v iných historických disciplínach sa v rokoch 2013 a 2014 vyrojilo niekoľko významných objavov. Môžu sa z nich radovať predovšetkým výskumníci, ktorí sa venujú histórii písomnej kultúry (paleografi, kodikológovia, filológovia, muzikológovia a ďalší).

 

1. Najstarší úplne zachovaný zvitok tóry

V roku 2013 bol v zbierke univerzity v Bologni objavený najstarší úplne zachovaný zvitok Tóry. Rádiokarbónové datovanie určilo obdobie jeho vzniku na roky 1155 až 1225 po Kr. Zvitok je natoľko starý, že v jeho pravopise sa ešte neodzrkadľujú pravidlá prepisu ustanovené veľkým židovským mysliteľom Mošem ben Maimonom († 1204). V septembri roku 2014 dokončili kodikologický rozbor zvitku, ktorý ukázal, že pochádza z Bologne. Miestna židovská komunita ho v 14. storočí darovala tunajšiemu predstavenému rádu dominikánov Aimericovi Gillianimu z Piacenzy. Po stáročia ho uchovávala preto, že sa miestni Židia domnievali, že ide o zvitok, ktorý vyhotovil sám biblický pisár Ezdráš. Zvitok unikal pozornosti vedcov až do roku 2012, pretože na konci 19. storočia ho miestny knihovník nesprávne skatalogizoval ako „dielo neučeného pisára zo 17. storočia“. Objav je o to závažnejší, že z daného obdobia sa nám zachovalo len málo písomných pamiatok, ktoré by nám mohli viac povedať o európskych židovských komunitách.

 

2. Najstarší zlomok židovskej modlitebnej knihy

V roku 2013 sa udial ešte jeden významný objav na poli judaistiky. Odborníci z Green Scholars Initiative ohlásili objav najstarších zlomkov židovskej modlitebnej knihy, teda sidduru. Rukopis, v ktorom sa zlomky z prvej polovice 9. storočia našli, sa skladá z viacerých dokopy zviazaných fragmentov rôzneho pôvodu. Jeho majiteľom je Steve Green, vlastník americkej spoločnosti Hobby Lobby a známy zberateľ biblických pamätihodností, ktorý ho poskytol odbornej verejnosti v roku 2014. Ďalší výskum zlomkov, ako aj ďalších častí rukopisu je plánovaný na roky 2014 – 2015, keď sa pravdepodobne dozvieme ďalšie podrobnosti o ich vzniku a o tom, ako sa spolu ocitli v jednom zväzku a o aký text ide.

 

3. Objav najstaršieho fragmentu Koránu

V novembri 2014 ukázalo rádiokarbónové datovanie, že zlomky Koránu uchovávané v knižnici univerzity v Tübingene v Nemecku sú dosiaľ vôbec najstaršie známe zlomky Koránu. Už predtým paleografický rozbor písma naznačoval veľmi skorý dátum vzniku, ale až posledné datovanie potvrdilo, že zlomky vznikli v tretej štvrtine 7. storočia, čiže len 20 až 40 rokov po Mohamedovej smrti. Tým zosadili z prvenstva zlomky z Leidenu, ktorých vek sa odhaduje na 1200 rokov. V rámci projektu Coranica sa odborníci na arabské písomníctvo chystajú rádiokarbónovou metódou datovať ďalšie zlomky Koránu nachádzajúce sa v Tübingene, ktoré by mohli byť ešte staršieho dáta.

 

4. Významný prírastok v dejinách hudby

V roku 2014 si doktorand Giovanni Varelli všimol záhadný notový zápis v jednom z rukopisov, ktoré skúmal v British Library. Ukázalo sa, že ide o najstarší zápis viachlasnej melódie, tzv. polyfonického spevu vôbec. Varelli bol schopný datovať krátku antifónu k svätému Bonifácovi zhruba do roku 900 po Kr. Hoci záznamy o viachlasných skladbách máme už z raného stredoveku, za najstarší notový zápis takéhoto spevu sa až do Varelliho objavu považoval Tropár z Winchestru, ktorý vznikol okolo roku 1000. Objav je zásadný nielen z dôvodu, že posúva hranice vzniku polyfonického zápisu o sto rokov dozadu, ale aj preto, že ide o neštandardnú kompozíciu, ktorá sa vymyká pravidlám známym z dobovej literatúry. Dokazuje, že už vo svojich počiatkoch bol polyfonický spev experimentálnou a vysoko inovatívnou formou hudby.

 

5. Objav nového unikátneho kresťanského amuletu zo 6. storočia

Napriek svojej viere nosili v staroveku mnohí kresťania amulety – prívesky s písaným textom, ktoré ich mali chrániť pred zlými silami. Používanie amuletov prevzali od Egypťanov a Grékov, na rozdiel od nich však namiesto zaklínadiel a mien pohanských božstiev používali kresťanské texty a modlitby. V septembri 2014 objavili pracovníci univerzitnej knižnice v Manchestri nový unikátny kresťanský amulet zo 6. storočia. Patril neznámemu vlastníkovi z mesta Hermopolis v Egypte (dnes el-Ashmunein). V texte amuletu sa po prvý raz spomína eucharistia ako starozákonná manna a odkazuje tiež na Poslednú večeru. Obe témy sú medzi podobnými textami vzácne. Text navyše naznačuje, že jeho autorom bol laik, a teda vypovedá o význame eucharistie pre bežných obyvateľov Egypta.

 

Mgr. Evina Steinová vyštudovala latinský jazyk na Masarykovej univerzite v Brne a medievistiku na Utrecht University v Holandsku. Od roku 2011 je pracovníčkou Kráľovskej holandskej akadémie vied (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), kde dokončuje doktorát o vedeckých komunitách v ranom stredoveku. Okrem HistoryWeb-u prispieva do viacerých blogov venujúcich sa histórii.

 

Internetové odkazy:

a) http://news.nationalgeographic.com/news/2013/05/130530-worlds-oldest-torah-scroll-bible-bologna-carbon-dating/

b) http://menachemmendel.net/blog/more-on-the-oldest-known-torah-scroll/

c) http://www.timesofisrael.com/worlds-oldest-known-siddur-unveiled-in-jerusalem/

d) http://www.uni-tuebingen.de/landingpage/newsfullview-landingpage/article/raritaet-entdeckt-koranhandschrift-stammt-aus-der-fruehzeit-des-islam.html

e) http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/MaVI165

f) http://www.cam.ac.uk/research/news/earliest-known-piece-of-polyphonic-music-discovered

g) http://www.manchester.ac.uk/discover/news/article/?id=12687

 

Obrazová príloha: W. Horsch, www.wikipedia.org, A. B. Hama, W. Lagler, Universitätsbibliothek Tübingen, University of Cambridge, University of Manchester

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Arcibiskup bránil svoje manželstvo

Arcibiskup bránil svoje manželstvo

„Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. celý článok

Podarilo sa prelomiť jednu z najzáhadnejších šifier stredoveku?

Podarilo sa prelomiť jednu z najzáhadnejších šifier stredoveku?

Voynichov rukopis je pravdepodobne najzáhadnejším rukopisom v európskom prostredí. Tento zhruba 240-stranový kódex, pomenovaný podľa poľského obchodníka so starými knihami Wilfrida Voynicha, je zapísaný neznámym písmom a navyše aj neidentifikovateľným jazykom, respektíve sofistikovanou šifrou. celý článok

Kráľovná, ktorá sa stala šialenou

Kráľovná, ktorá sa stala šialenou

Súčasníci ju počastovali prívlastkom „Šialená“, ale vhodnejší by možno bol „Nešťastná“. Aj keď bola dedičkou Kastílie a Aragónska, manželkou burgundského vojvodu a matkou rímsko-nemeckého cisára, nič z toho jej neprinieslo šťastie. celý článok

Rytieri utrpeli pri Halmyre drvivú porážku

Rytieri utrpeli pri Halmyre drvivú porážku

Bitka pri Halmyre z 15. marca 1311 patrí medzi stredoveké bitky, ktoré znamenali začiatok konca slávy rytierskej jazdy a renesanciu pechoty zloženej z príslušníkov nižších vrstiev. celý článok

Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko

Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko

Už tri razy sme písali na HistoryWeb.sk o dcérach grófa Raymond Berenger IV. z Provence a jeho manželky Beatrice Savojskej. Všetky mali dobré vzdelanie a vďaka aktívnej sobášnej politike, výrazne ovplyvňovali stredoveké dejiny západnej Európy. celý článok

Diskusia