Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Španielski Bourbonovci

Publikované : 07.06.2013 | Zobrazení: 4757 |
4 minúty čítania

Hoci sa v poslednom čase na slovenskom a českom knižnom trhu objavilo množstvo biografií panovníkov a členov vládnucich dynastií v rôznych krajinách a historických epochách, o kráľoch panujúcich v Španielsku slovenský čitateľ nenájde zatiaľ žiadnu (nerátajúc rozličné monografie zaoberajúce sa dynastiou Habsburgovcov, ktorej jedna vetva panovala v Španielsku od roku 1516 do roku 1700). Azda je to preto, že dejiny Španielska (ale aj susedného Portugalska) sú na Slovensku vnímané ako príliš vzdialené tým našim a ponúkajúce príliš málo spoločných udalostí, postáv či tém. Na Slovensku nemáme vari ani poltucet odborníkov-historikov, ktorí by sa zaoberali dejinami týchto krajín. A pritom dejiny Španielska, a ešte viac to platí o „exotickom“ Portugalsku, sú veľmi zaujímavé a dramatické. I keď záujemca o dejiny Španielska môže siahnuť po syntetických prácach, ako sú napríklad Dějiny Španělska (od kolektívu španielskych historikov), prípadne Dějiny Španělska v datech (od Jiřího Chalupu), serióznejšie diela (alebo jedna súhrnná práca) o španielskych panovníkoch v knižnej ponuke stále chýba.

Je preto potešiteľným faktom, že vydavateľstvo Grada sa rozhodlo vydať v českom preklade pomerne nedávno publikovanú knihu historika Juana Granadosa (celým menom Juan Antonio Granados Loureda, narodený v roku 1961 v meste La Coruña), ktorá predstavuje španielskych kráľov (a jednu vládnucu kráľovnú) z pôvodne francúzskej dynastie Bourbonovcov.

Juan Granados je profesionálnym historikom, študoval na univerzite v Santiagu de Compostela, a potom hospodárske dejiny na univerzite vo Florencii. Vo výskume sa zameral najmä na aktivity španielskych intendantov a ministrov na kráľovskom dvore okolo polovice 18. storočia, a tiež na históriu španielskeho námorníctva v tomto období. Je autorom niekoľkých odborných prác (napríklad Moderné dejiny Španielska, 1998, Dejiny Galície, 1999), ale aj populárnych románov o dobrodružstvách námorného kapitána Nicolasa Sartina, ktoré sa odohrávajú v polovici 18. storočia. Autor taktiež pôsobí ako novinár a komentuje aktuálne politické, sociálne a kultúrne dianie na vlastnom blogu.

260-stranová kniha Španielski Bourbonovci je písaná populárno-náučným štýlom, pretože je určená skôr laickému španielskemu i zahraničnému publiku, ktoré má o vládcoch z bourbonovskej dynastie iba matnú predstavu (v prípade Španielov sa to týka najmä starších príslušníkov tejto dynastie). Autor teda vo výstižnej skratke a prístupnou formou predstavuje osobnosti jednotlivých španielskych panovníkov, vládnucich počas posledných tristo rokov –  od Filipa V., ktorý sa na španielsky trón dostal ako prvý príslušník Bourbonovcov z vôle svojho starého otca Ľudovíta XIV. v roku 1700, až po súčasného kráľa Juana Carlosa I.

Španielsko prešlo počas tohto tristoročného obdobia mnohými vzostupmi a pádmi, lepšími i horšími obdobiami, víťazstvami i prehrami. Ide o obdobie, ktoré nasleduje po „zlatom veku“ Španielska, za ktorý sa považuje storočie medzi rokmi 1550 – 1650. Čo sa týka mocenského postavenia Španielska, koncom 17. storočia dochádza k jeho úpadku, začiatkom 19. storočia Napoleon I. dokonca krajinu vojensky obsadil a  Španielom za kráľa dosadil vlastného brata Jozefa. Francúzov sa ale podarilo z krajiny vyhnať všeobecným národným povstaním. Do polovice 19. storočia monarchia následne prišla takmer o všetky svoje americké kolónie (o zvyšok ju vo vojne roku 1898 pripravili Spojené štáty americké), v polovici 30. rokov minulého storočia sa Španielsko po krvavej občianskej vojne stalo de facto fašistickým štátom a spojencom Hitlera. Ale aj po týchto neúspechoch, porážkach a poníženiach sa napokon španielska monarchia pozviechala a našla cestu k demokracii.

Granadosova kniha našťastie nie je iba zbierkou základných faktov a čitateľsky vždy zaujímavých anekdotických príbehov a pikantností, na ktoré sú životy kráľov vždy bohaté. Hoci sa na stránkach jeho knihy často stretneme niekedy až s „bulvárnymi“ detailmi z intímneho života španielskych Bourbonovcov a s pozoruhodnými „psychologickými“ charakteristikami ich fyzického i duševného zdravia, autor svoje rozprávanie o ich osobnom živote a výstrednostiach skvele dopĺňa objasňovaním politického vývoja v krajine, a dokonca ponúka aj výstižnú sociálno-kultúrnu charakteristiku vlád jednotlivých monarchov. Autor tak vytvoril  erudovaný prehľad vývoja španielskych dejín za posledných tristo rokov, ktorý môže slúžiť aj ako príručka pre študentov, ktorí hľadajú jasný a stručný prehľad španielskej histórie. Keďže Granadosov text je písaný sviežim tónom a pretkávaný zaujímavými „pikoškami“, aj tematicky „ťažšie“ časti (napríklad o vývoji španielskeho liberalizmu za vlády Izabely II. a Alfonza XII.) sa čítajú ľahko.

Chvályhodný je tiež fakt, že autor sa snažil v texte zachovať chronologicko-tematickú proporcionalitu a nekládol dôraz (napríklad rozdielnym rozsahom jednotlivých kapitol) na vládu panovníkov z 19. a 20. storočia, ako je to pri takýchto syntetických prácach častým zvykom. Čitateľ sa z Granadosovej knihy dozvie všetko podstatné ako o vláde pozoruhodného melancholika Filipa V . (1700 – 1746), tak aj živelnej erotomanky Izabely II. (1833 – 1868), či v súčasnosti vládnuceho Juana Carlosa I. (pri vláde od roku 1975). Dielo Juana Granadosa teda prevedie čitateľa dejinami Španielska od samého začiatku 18. storočia až do súčasnosti. Tieto dejiny môžu byť pre slovenského čitateľa zaujímavé, pretože sú dramatické a plné búrlivých udalostí. Začína ich vlastne vojna o trón po smrti posledného zo španielskych Habsburgovcov v roku 1700 a uzatvára vláda Juana Carlosa I., ktorá ukončila takmer štyridsať rokov trvajúcu obskúrnu diktatúru fašistického generála Francisca Franca, počas ktorej boli príslušníci dynastie v exile (Juan Carlos sa z neho vrátil koncom roku 1948).

Text knihy je našťastie bez väčších preklepov alebo faktografických omylov. Granados sa často odvoláva na závery starších i mladších historikov, diela ktorých sumarizuje zoznam odporúčanej (a zjavne i použitej) literatúry na konci knihy. V tomto prípade je ale trochu zarážajúce, že autor čitateľom odporúča – s výnimkou troch-štyroch diel – iba práce španielskych historikov. Hodnotné práce o jednotlivých Bourbonovcoch pritom napísali aj francúzski, britskí a americkí historici (aspoň pri Filipovi V. sú uvedení dvaja najvýznamnejší zahraniční bádatelia – francúzsky historik Philippe Erlanger a britský historik Henry Kamen, ktorí napísali „definitívne“ biografie tohto prvého Bourbonovca na španielskom tróne).

Text vhodne ilustrujú početné čierno-biele fotografie, nebolo by však na škodu vložiť na záver knihy aspoň skromnú mapu Španielska s vyznačením jednotlivých regiónov a miest, o ktorých sa autor zmieňuje (keďže nie každý čitateľ sa v geografii Španielska orientuje).

Pridanou hodnotou textu je autorova snaha vysvetliť príčiny a dôsledky dejinných zvratov v španielskej histórii, ktoré španielski králi buď sami iniciovali, alebo im boli vnútené (a niekedy na ne aj doplatili). S ohľadom na čitateľa Granados vysvetľuje početné politické, kultúrne a spoločenské reálie Španielska, jeho vysvetlenia sú vecné, presvedčivé, logické a historicky objektívne. Granadosov príbeh dejín bourbonovskej dynastie je akoby rozprávaním o dejinách Španielska za posledných tristo rokov. Dominantným prvkom v jeho narácii ale ostávajú postavy kráľov a kráľovien, pretože oni tento príbeh sami aktívne vytvárali a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

 

Patrik Kunec

 

 

 

Juan Granados: Španělští Bourboni. 1. vydanie. Prel. A. Fajkusová. Praha : Grada.sk 2012. 264 s., mäkká väzba. ISBN 978-80-247-4097-3.

 

 

Obrazová príloha: Grada.sk, sartinefiles.wordpress.com

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Aký bol Achilles očami Patrokla?

Aký bol Achilles očami Patrokla?

Achilles patrí medzi najznámejších a najslávnejších mytologických hrdinov. Jeho príbeh sa pokúsila prerozprávať americká autorka Madeline Millerová. celý článok

Môže byť vyučovanie o štúrovcoch zábava?

Môže byť vyučovanie o štúrovcoch zábava?

Napísať knihu, ktorá by zrozumiteľným jazykom oboznámila detského čitateľa s obdobím, keď sa partia okolo Ľudovíta Štúra snažila ukotviť ideu slovenského národa v spoločenskom diskurze, je takmer nemožné. celý článok

Fašizmus je kniha, ktorá u nás chýbala

Fašizmus je kniha, ktorá u nás chýbala

V roku 2019 vyšla vo vydavateľstve Premedia kniha Fašizmus od historika Jakuba Drábika. Bez preháňania sa dá povedať, že podobná publikácia na slovenskom knižnom trhu chýbala... celý článok

Súmrak monarchie pripomína skôr súmrak ľudského bytia

Súmrak monarchie pripomína skôr súmrak ľudského bytia

Greg King a Penny Wilsonová napísali knihu, ktorá spája osudovosť romantizmu s napínavosťou thrilleru a vrcholí sťa antická tragédia. To všetko je navyše zaodené v háve precízneho psychologického profilu. Najdesivejší je však fakt, že pri jej písaní ani nemuseli fabulovať. celý článok

Vyšla kniha o súdnictve a trestoch v Košiciach

Vyšla kniha o súdnictve a trestoch v Košiciach

Košické vydavateľstvo HistoricKE vydalo knižnú novinku pod názvom „Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí.“ celý článok

Diskusia