Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Slovenské hradiská

Publikované : 11.01.2014 | Zobrazení: 6745 |
3 minúty čítania

Už štvrtý rok existuje internetová stránka, ktorá sa od svojho vzniku špecializuje na spoznávanie slovanských a pravekých hradísk na Slovensku a na ich predstavovanie verejnosti. Na portáli www.hradiska.sk v súčasnosti nájdete podrobné informácie, fotografie, obrázky nálezov, či dokonca kresby väčšiny slovanských hradísk, ktoré sa u nás objavili.

 

Autori stránky sú amatéri, nadšenci našej histórie, ale profesionálni archeológovia spolupracovali na viacerých článkoch, ktoré sú na portáli uverejnené, alebo tu publikovali vlastné texty.

Nezostalo však iba pri textoch na internete. Pri mapovaní a fotografovaní hradísk si totiž autori uvedomili, že väčšina hradísk na Slovensku, dokonca aj tie, o ktorých sa predpokladá, že v čase svojho rozkvetu boli významnými mocenskými centrami, nie je nijako označená a  chýbajú akékoľvek informácie, z ktorých by sa návštevníci mohli dozvedieť niečo viac o histórii a o význame týchto starobylých svedkov dávnych čias. Často sa dokonca stáva, že ľudia ani len nevedia že práve stoja, alebo prechádzajú cez zaniknuté hradisko.

Z tohto dôvodu vznikla myšlienka, aby sa hradiská, podobne ako mnohé iné významné pamiatky, začali označovať informačnými tabuľami, ktoré ľuďom priblížia konkrétnu lokalitu tak, aby si o nej dokázali utvoriť aspoň základnú predstavu. Pre tento účel bolo v roku 2012 založené občianske združenie Hradiská, ktorého hlavným cieľom je práve tvorba a umiestňovanie informačných tabúľ na hradiskách, a tiež podpora umeleckej a vedeckej činnosti súvisiacej s ich popularizáciou na Slovensku.

 

Propagácia našej histórie

Význam osadenia informačnej tabule na hradisko pritom nespočíva iba v informovaní turistov o historickej zaujímavosti miesta. Tabuľa tiež významnou mierou prispieva aj k jeho ochrane ako archeologickej lokality pred  devastovaním. Keď sa obyvatelia, žijúci v okolí hradiska dozvedia o tom, aké významné nálezisko sa nachádza v ich bezprostrednej blízkosti, oveľa skôr si uvedomia, že je potrebné zabrániť jeho vykrádaniu (najmä detektoristami). Ba čo viac, k devastovaniu hradísk niekedy dochádza aj z nevedomosti, keď sa napr. pri ťažbe dreva pomocou ťažkých strojov často zničí valové opevnenie. Informačná tabuľa upozorní na jeho existenciu priamo na mieste, čo môže znamenať aj jeho záchranu.

Celú výrobu tabule – od spracovania textu a obrázkov cez výrobu informačného panelu a drevenej konštrukcie až po osadenie tabule na hradisku – zabezpečujú členovia združenia vo svojom voľnom čase. Texty na tabuliach konzultujú po odbornej stránke vo väčšine prípadov s archeológmi. Zároveň na každej tabuli nájdete aj  kresbu – umeleckú vizualizáciu hradiska, z ktorej môže laik získať základnú predstavu o možnom vzhľade opevnenia v čase jeho rozkvetu.

Združenie začalo svoju činnosť informačnou tabuľou, ktorú členovia umiestnili v Dolnej Marikovej pri doposiaľ málo známom, ale nálezmi z čias Veľkej Moravy bohatom hradisku Šimunky (Široká). Tabuľa je umiestnená priamo pod malebnými bralami hradiska v oddychovej zóne pri turistickom prístrešku, ktorý tu v minulosti vybudoval Klub slovenských turistov.

Ďalšou osadenou tabuľou je tabuľa pod hradiskom Pružina-Mesciská, na ktorom sa našiel veľký depot železných predmetov (nástrojov a zbraní) z obdobia Veľkej Moravy a aj dnes sa v teréne dajú sledovať jeho mohutné valy. Tabuľa stojí vedľa asfaltovej cyklistickej trasy, ktorá vedie cez osadu Riedka, pričom práve v danom mieste začína chodník vedúci z cesty priamo na hradisko.

Tretiu tabuľu združenie vyhotovilo a odhalilo na hradisku Modra-Zámčisko v rekreačnej oblasti Harmónia. V tomto prípade zabezpečilo drevenú konštrukciu tabule mesto Modra. Tabuľa sa nachádza priamo na hradisku v bezprostrednej blízkosti vyhliadky a oddychovej zóny. Okrem textu a obrázkov nálezov, nájdete na tabuli aj obraz od modranského maliara Tomáša Polonského, ktorý sa pokúsil o umeleckú vizualizáciu možného vzhľadu hradiska pred 1200 rokmi.

Tohtoročnú sezónu združenie uzatvorilo osadením tabule v obci Hatné – v polohe medzi Hrádkom a Skalou. Tabuľa sa nachádza v novej oddychovej zóne, ktorú vybudovala obec vedľa hlavnej cesty v bezprostrednej blízkosti Skaly. Turisti, ako aj náhodní okoloidúci sa tak môžu dozvedieť viac o histórii týchto dvoch pravekých a stredovekých hrádkov.

V roku 2014 bude činnosť združenia pokračovať tvorbou a osadením tabúľ na lokalitách Prosné-Zlatý Kôň (keltské hradisko), Prosné-Uhliská (keltské obetisko), Považská Bystrica, časť Považská Teplá-Malý Manín (hradisko lužickej kultúry), Trenčianske Teplice-Čertova Skala (keltské a slovanské hradisko) a ak bude dostatok času, tiež na hradiskách Devínska Nová Ves-LomDivinka-Veľký VrchJasenica-Predná hôrka. Kto by chcel podporiť činnosť združenia, môže sa stať jeho členom alebo pomôcť finančne – poskytnutím peňažného daru na  účet združenia (číslo účtu: 2300322086/8330).

www.hradiska.sk

Obrazová príloha: www.hradiska.sk

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

O ceste Ibn Fadlána k národom na východe (2. časť)

O ceste Ibn Fadlána k národom na východe (2. časť)

K zvykom kráľa Rusov patrí, že v jeho paláci je spolu s ním štyristo mužov z jeho najudatnejších druhov a ľudí, ktorým dôveruje. Zomierajú spolu s ním v prípade jeho smrti a dajú sa pre neho zabiť. celý článok

O ceste Ibn Fadlána k národom na východe (1. časť)

O ceste Ibn Fadlána k národom na východe (1. časť)

Začiatkom 10. storočia bagdadský kalif al-Muqtadir vyslal cez Bucharu a Chórezm posolstvo k vládcovi povolžských Bulharov. Opis tejto cesty, zostavený Ahmadom ibn Fadlánom, členom posolstva, patrí medzi najznámejšie diela arabskej geografickej literatúry. Populárny je vďaka filmu Vikingovia... celý článok

Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti

Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti

Výstava Malokarpatského múzea v Pezinku (8. 11. 2012 − 3. 2. 2013) „Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti“ prezentuje národnú kultúrnu pamiatku − hradisko Neštich. celý článok

Keltské centrum na severe Karpát

Keltské centrum na severe Karpát

Sídlisková aglomerácia púchovskej kultúry nad dnešnou priehradou Liptovská Mara so strediskom na kopci Havránok predstavuje nateraz najlepšie známe a aj historicky zrejme jedno z najvýznamnejších centier tejto kultúry na severnom Slovensku. celý článok

Kelti v slovenských horách

Kelti v slovenských horách

Osídlenie severného a stredného Slovenska v dobe laténskej a na začiatku doby rímskej je súčasťou záverečnej etapy včasnohistorického vývoja nášho územia. V posledných storočiach pred prelomom letopočtov ho obývalo prvé bezpečne dokázateľné historické etnikum – Kelti... celý článok

Diskusia