Slovenská národná strana

Publikované : 25.06.2013 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 3479

Tento rok vydalo vydavateľstvo Kalligram knihu Jaroslavy Roguľovej o dejinách Slovenskej národnej strany v období medzivojnovej Československej republiky. V doterajšej historiografii ide o prvý ucelený pokus o zmapovanie dejín SNS v predmetnom období. Knihu preto treba privítať ako sondu nielen do politiky na Slovensku v 20. a 30. rokoch minulého storočia, ale aj ako syntetické dielo, prinášajúce dejiny jednej politickej frakcie. To je pozitívne aj napriek tomu, že išlo o frakciu pomerne malú, s tomu zodpovedajúcim vplyvom na politickej scéne.

Publikácia má tri kapitoly, z ktorých prvá prináša chronologický prehľad dejín strany. Druhá kapitola rozoberá politicko-ideologické východiská strany, a napokon tretia analyzuje miesto Slovenskej národnej strany v rámci spektra v Československu pôsobiacich politických strán. Nazdávam sa, že takéto rozčlenenie publikácie je vhodné a poskytuje čitateľovi priestor na absorbovanie poznatkov o jednotlivých parciálnych problémoch súvisiacich s matériou bez toho, aby sa strácal v prelínaní jednotlivých tém.

Publikácia tak predstavuje konzervatívnu nacionalistickú stranu, ktorá mala od vzniku ČSR ambíciu stavať na svojich zásluhách o slovenský národ z čias Uhorska a maďarizácie. Autorka analyzuje dôvody, pre ktoré strana svojou politikou nikdy nedokázala pritiahnuť nielenže väčšinu, ale ani osloviť podstatnejšiu časť slovenského národa, a prečo sa SNS nedokázala etablovať v nových, významne demokratickejších pomeroch ČSR. Dielo prináša pohľad na vnútorné polemiky, ktoré v strane prebiehali o jednotlivých aktuálnych otázkach tej-ktorej doby, ako aj názory jednotlivých funkcionárov či predstaviteľov strany na ne. Niektorým zásadnejším otázkam medzivojnového politického diania (napr. otázke autonómie) je, pochopiteľne, venovaný väčší priestor.

Rovnako dôležitá je hutná posledná kapitola, kde autorka analyzuje pozíciu SNS v systéme politických strán Československa. Sú tu predstavené dôvody, pre ktoré SNS považovala niektoré strany za prirodzených spojencov, a tiež vývoj, resp. nenadväzovanie spolupráce s jednotlivými z nich. Sú tu analyzované spoločné a protichodné záujmy SNS a relevantných zoskupení.

Celkovo teda ide o vydarenú knihu, ktorá prináša nielen mnoho poznatkov, ale najmä ich zasadzuje do syntetického rámca. Ide o prehľadný opis dejín SNS, v ktorom čitateľ nájde dostatok relevantných faktov pre pochopenie ako samotných dejín strany, tak aj rámca, v ktorom sa vyvíjali. Trochu na škodu je občasná suchopárnosť textu a snáď aj malý dôraz na osobnosti, ktoré v knihe vystupujú, a na ich interakcie (mám na mysli najmä najvýznamnejších predstaviteľov strany).

 

Matej Medvecký

 

 

Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram 2013. 348 s., pevná väzba. ISBN 978-80-8101-662-2.

 

 

 

Obrazová príloha: Kalligram

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Básnik v obleku poslanca – politika Martina Rázusa

Básnik v obleku poslanca – politika Martina Rázusa

Velebili ho za literárnu a duchovnú činnosť, menej už za jeho účasť na riadení štátu. Bolo pôsobenie Martina Rázusa, básnika v obleku poslanca, len prejavom akéhosi sentimentálneho idealizmu, ktorým nastavoval zrkadlo mocenským záujmom vládnych strán? celý článok

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Mestečko Himberany, kde sa dej románu Doktor Mráz odohráva, i všetky jeho postavy sú fiktívne. Zlo a nenávisť, opísané v knihe, sú však natoľko realistické, že z nich behá skutočný mráz po chrbte. celý článok

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Predvlani ubehlo 1120 rokov od smrti druhého pražského biskupa, mnícha, misionára a „prvého českého Európana“ Vojtecha. Vydavateľstvo Vyšehrad pri tejto príležitosti znovu pripravilo latinsko-český preklad mladšej spomedzi dvoch súdobých svätovojtešských legiend od jeho súputníka Bruna z Querfurtu celý článok

Prečo idú chlapi do vojny?

Prečo idú chlapi do vojny?

Otázka, prečo idú chlapi do vojny, tak či onak formulovaná, stojí za nepreberným množstvom odborných štúdií, reportáží, úvah či rozmanitých prejavov umeleckej výpovede. celý článok

Alexander Mach bol srdcom fašista

Alexander Mach bol srdcom fašista

Necelých 40 rokov po jeho smrti sme sa konečne dočkali prvého kvalitného a komplexného životopisu jednej z najčernejších postáv slovenských dejín Alexandra Macha. Autorom je mladý historik Anton Hruboň a jeho kniha vychádza z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.