Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Slovenská národná strana

Publikované : 25.06.2013 | Zobrazení: 4372 |
2 minúty čítania

Tento rok vydalo vydavateľstvo Kalligram knihu Jaroslavy Roguľovej o dejinách Slovenskej národnej strany v období medzivojnovej Československej republiky. V doterajšej historiografii ide o prvý ucelený pokus o zmapovanie dejín SNS v predmetnom období. Knihu preto treba privítať ako sondu nielen do politiky na Slovensku v 20. a 30. rokoch minulého storočia, ale aj ako syntetické dielo, prinášajúce dejiny jednej politickej frakcie. To je pozitívne aj napriek tomu, že išlo o frakciu pomerne malú, s tomu zodpovedajúcim vplyvom na politickej scéne.

Publikácia má tri kapitoly, z ktorých prvá prináša chronologický prehľad dejín strany. Druhá kapitola rozoberá politicko-ideologické východiská strany, a napokon tretia analyzuje miesto Slovenskej národnej strany v rámci spektra v Československu pôsobiacich politických strán. Nazdávam sa, že takéto rozčlenenie publikácie je vhodné a poskytuje čitateľovi priestor na absorbovanie poznatkov o jednotlivých parciálnych problémoch súvisiacich s matériou bez toho, aby sa strácal v prelínaní jednotlivých tém.

Publikácia tak predstavuje konzervatívnu nacionalistickú stranu, ktorá mala od vzniku ČSR ambíciu stavať na svojich zásluhách o slovenský národ z čias Uhorska a maďarizácie. Autorka analyzuje dôvody, pre ktoré strana svojou politikou nikdy nedokázala pritiahnuť nielenže väčšinu, ale ani osloviť podstatnejšiu časť slovenského národa, a prečo sa SNS nedokázala etablovať v nových, významne demokratickejších pomeroch ČSR. Dielo prináša pohľad na vnútorné polemiky, ktoré v strane prebiehali o jednotlivých aktuálnych otázkach tej-ktorej doby, ako aj názory jednotlivých funkcionárov či predstaviteľov strany na ne. Niektorým zásadnejším otázkam medzivojnového politického diania (napr. otázke autonómie) je, pochopiteľne, venovaný väčší priestor.

Rovnako dôležitá je hutná posledná kapitola, kde autorka analyzuje pozíciu SNS v systéme politických strán Československa. Sú tu predstavené dôvody, pre ktoré SNS považovala niektoré strany za prirodzených spojencov, a tiež vývoj, resp. nenadväzovanie spolupráce s jednotlivými z nich. Sú tu analyzované spoločné a protichodné záujmy SNS a relevantných zoskupení.

Celkovo teda ide o vydarenú knihu, ktorá prináša nielen mnoho poznatkov, ale najmä ich zasadzuje do syntetického rámca. Ide o prehľadný opis dejín SNS, v ktorom čitateľ nájde dostatok relevantných faktov pre pochopenie ako samotných dejín strany, tak aj rámca, v ktorom sa vyvíjali. Trochu na škodu je občasná suchopárnosť textu a snáď aj malý dôraz na osobnosti, ktoré v knihe vystupujú, a na ich interakcie (mám na mysli najmä najvýznamnejších predstaviteľov strany).

 

Matej Medvecký

 

 

Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram 2013. 348 s., pevná väzba. ISBN 978-80-8101-662-2.

 

 

 

Obrazová príloha: Kalligram

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Básnik v obleku poslanca – politika Martina Rázusa

Básnik v obleku poslanca – politika Martina Rázusa

Velebili ho za literárnu a duchovnú činnosť, menej už za jeho účasť na riadení štátu. Bolo pôsobenie Martina Rázusa, básnika v obleku poslanca, len prejavom akéhosi sentimentálneho idealizmu, ktorým nastavoval zrkadlo mocenským záujmom vládnych strán? celý článok

Rozhovor s dejinami otvára mnoho dôležitých tém

Rozhovor s dejinami otvára mnoho dôležitých tém

Kniha Rozhovor s dejinami prináša čitateľovi krátky exkurz do života výraznej osobnosti slovenskej historickej vedy, akou Ivan Kamenec bez pochýb je. Každému, kto sa o slovenskú historiografiu a slovenské dejiny všeobecne zaujíma, ponúka kniha množstvo pútavých detailov, ktoré vykresľujú, v akých po celý článok

Kniha, ktorá deťom rozšíri povedomie o druhej svetovej vojne

Kniha, ktorá deťom rozšíri povedomie o druhej svetovej vojne

Na prvý pohľad nenápadný modrý obal s blonďavým dievčatkom a s náhrdelníkom s Dávidovou hviezdou, skrýva v sebe útly príbeh, ktorý hovorí o sile priateľstva a nesie v sebe hlboké posolstvo o ľudskosti a odvahe v najťažších časoch. celý článok

Čia je tá krajina?

Čia je tá krajina?

Kniha je rozhovorom dvoch archeológov Iva Štefana, niekdajšieho študenta, a profesora Jana Klápštěho. celý článok

Koľko výnimočných žien z našej histórie poznáte?

Koľko výnimočných žien z našej histórie poznáte?

Od svätej Alžbety až po misionárku Veroniku Ráckovú – kniha o päťdesiatke výnimočných žien, ktoré spoluvytvárali naše dejiny. celý článok

Diskusia