Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Scientológia: Od sci-fi k terapii...

Publikované : 26.03.2014 | Zobrazení: 7299 |
8 minút čítania

Scientológia: Od sci-fi k terapii, od terapie k sci-fi

 

Obyčajný človek nevie veľa o scientológii. Pravdepodobne akurát už niekde počul o tom, že Tom Cruise či John Travolta sa akosi (dobrovoľne) dostali do jej radov, alebo sa s ňou stretol v South Parku.

 

Známa herečka Kirstie Alley o svojej skúsenosti so scientológiou povedala: „Bez scientológie by som bola mŕtva. Takže ju môžem vysoko odporučiť.“ Na druhej strane najznámejšia celebrita, ktorá túto cirkev po vyše tridsaťročnom členstve opustila, režisér Paul Haggis, sa vyjadril: „Môžu sa [invektívum] za to, čo robia. Bol som zámerne slepý. Vybral som si to. Každý v takejto skupine si musí zvoliť byť slepý.“ Aká história sa schováva za týmto hnutím, ktoré vedie tak často k odlišným pohľadom?

 

Dvojitý život zakladateľa

Zakladateľom Scientologickej cirkvi bol Lafayett Roland Hubbard (1911 – 1986). Narodil sa 13. marca 1911 v Tildene v Nebraske. Ak sa chcete dozvedieť o jeho detstve viac, musíte si vybrať jednu z dvoch verzií: tú so životom obyčajného človeka, alebo fantastickú verziu s jeho rýchlym intelektuálnym rastom, trávením času medzi predstaviteľmi a mudrcmi rôznych náboženstiev a zahraničnými expedíciami. Druhé znenie je produktom z dielne scientológov, ale kriticky skúmaná história jeho detstva neumožňuje žiadne takéto prehnané závery, ktoré súvisia až s neskorším vytvorením kultu osobnosti okolo Hubbarda.

Hoci nastúpil na univerzitu vo Washingtone, školu nikdy nedokončil. Scientologické publikácie o ňom veľakrát tvrdili, že tu vyštudoval jadrovú fyziku a počas štúdia exceloval. Oficiálna pravda je však taká, že dva roky študoval stavebné inžinierstvo a mal priemerné až podpriemerné známky.

V roku 1933 sa oženil a prednosť pred štúdiom dostala rodina a hľadanie vhodného spôsobu obživy, ktorý našiel v úlohe spisovateľa. Po úvodnej práci na „kovbojkách“ a detektívkach sa nakoniec jeho najúspešnejšou doménou stala sci-fi literatúra. Z asi 530 titulov vyšli v Česku a na Slovensku diela Des, Plán invázie, Čierna genéza, Medzi nepriateľmiStrach. Jeho autorskú dráhu prerušila druhá svetová vojna, počas ktorej slúžil v námorníctve. Ku koncu vojny musel byť hospitalizovaný, pričom oficiálne dokumenty vravia o liečbe vredov a o pobyte na psychiatrickej klinike. Druhá, scientologická verzia spomína ťažké zranenie, čiastočné oslepenie a ochrnutie, z čoho sa vyliečil „silou vlastnej mysle“ a zázračnými vyliečeniami pomohol údajne i iným pacientom.

 

Dianetika: od sci-fi k terapii

Nech už veríme ktorejkoľvek verzii, dôležité bolo, že tieto udalosti ho priviedli k úvahám o ľudskej psychike. Tie dostali v roku 1948 písomnú podobu v súkromnej práci Dianetika: Originálna téza, ktorá nakoniec viedla v roku 1950 k publikácii Dianetika: Moderná veda duševného zdravia (z gr. dia = cez; nous = myseľ). Ako z názvu vyplýva, dúfal, že touto prácou ponúkne medicíne nový, prelomový prístup, schopný doviesť ľudí k svojmu plnému potenciálu, a to prostredníctvom práce s mysľou. Inštitúcie ako Americká lekárska spoločnosť (AMA) a Americká psychiatrická spoločnosť (APA) mu však tento entuziazmus zďaleka neopätovali. Dielo však zapôsobilo na mnohých iných, publikácia sa do mesiaca stala bestsellerom a dala podnet na vznik rôznych skupín snažiacich sa implementovať Hubbardove princípy pre mentálne zdravie.

Kniha zažila mimoriadne úspešný prvý rok, ale pre kritiku vyššie spomenutých dvoch skupín nakoniec Hubbardova dianetická nadácia v roku 1952 zbankrotovala. Krátko nato, v roku 1954, bola oficiálne založená Scientologická cirkev (Church of Scientology). Hubbard však na prvú opozíciu nezabudol, čo je zrejmé aj zo zoznamu nepriateľov scientológie (smernica Targets), v ktorom sa na prvom mieste uvádza: „Psychiatria a psychológia“. V čom teda spočíva Dianetika?

Ústredné tvrdenie tejto cirkvi je: Cieľom človeka je prežiť a ľudská myseľ slúži na riešenie problémov súvisiacich s prežitím. Túto snahu prežiť však naša myseľ zároveň aj komplikuje. Je to preto, lebo okrem „analytickej mysle“ máme aj „reaktívnu myseľ“, v ktorej sa nachádzajú mnohé negatívne obrazy, takzvané „engramy“, brániace nášmu správnemu fungovaniu. Engramy sú tvorené rôznymi negatívnymi skúsenosťami v našich životoch, ktoré sídlia len v našom podvedomí. Ich opakovaná stimulácia vedie k psychologickým problémom či k psychickým chorobám. Podobne ako budhizmus, aj Hubbard prichádza s dobrou správou, že tohto utrpenia sa môžeme zbaviť. Riešením je proces tzv. auditingu, ktorým sa myseľ človeka môže konfrontovať s engramami, a tak znížiť alebo odstrániť ich vplyv. Takto dospejeme k stavu clear („čistý“) a začneme byť po psychologickej stránke plne funkční. Clear je stav, ale zároveň aj človek, ktorý presunul svoju reaktívnu myseľ z podvedomia do analytickej mysle, čím ho reaktívna myseľ prestala negatívne ovplyvňovať. Jedine v tomto stave môžeme dospieť k nášmu plnému potenciálu, k slobode a k šťastiu.

Čitateľ, ktorému sa tento postup zdá byť podobný Freudovmu a jeho rozlišovaniu vedomia a podvedomia, má, samozrejme, pravdu (podľa scientologickej verzie Hubbardovho detstva Freuda čítal v dvanástich rokoch). Aj preto bol okrem pseudovedy obvinený z plagiátorstva, keďže na neho neuviedol žiadny odkaz.

 

Náboženstvo vs. terapia

Hubbard nezakladal žiadne nové náboženstvo, ale spôsob terapie, ktorá mala pomôcť s rôznymi neistotami, so strachom a s psychosomatickými chorobami, zároveň mohla „vyliečiť“ homosexualitu, dokonca aj smrť. Tento systém však neostal jednotný. Čoskoro sa začali vynárať rôzne otázky, ako napríklad možnosť reinkarnácie a pre tieto nezhody nastal v učení rozkol.

Hubbard čoskoro odvrátil svoju pozornosť od reaktívnej mysle k duchovnej stránke človeka. Tu nastáva vývoj ďalšieho konceptu spájaného dnes so scientológiou. Uvažovanie priviedlo Hubbarda k záveru, že ľudia sa mýlia, ak tvrdia, že majú dušu. Ak niečo (dočasne) vlastníme, je to naše telo a my sme vo svojej podstate čisto duchovné bytosti – thetani. Treba povedať, že scientológovia sa vyhýbajú pojmu reinkarnácia, ako aj transmigrácii thetanov do foriem nižších ako človek. Hubbardov systém postupne nadobudol komplikovanú kozmológiu aj antropológiu, ale dá sa zhrnúť do nasledujúcich troch výrokov:

 

1. Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.

2. Jeho skúsenosť siaha za tento súčasný život.

3. Jeho možnosti sú neobmedzené, ak aj nie práve realizované.

 

Ľudia sú si teda spočiatku nevedomí skutočnosti, že sú thetani uväznení v tomto limitovanom fyzickom svete. Stav clear nadobudneme spoznaním engramov v našej pravej duchovnej podstate a ich odstránením v priebehu auditingu. Hoci mala dianetika (idey a metódy v diele Dianetika) spočiatku terapeutický charakter, čoskoro sa pretvorila na ezoterický gnostický systém (gnóza = poznanie). Klasifikáciou patrí skôr pod „implicitné náboženstvá“ (mnohokrát sa ako náboženstvo neprejavuje, ale má jeho isté prvky), hoci samo seba označuje ako „aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá Lafayettom Ronaldom Hubbardom“.

 

Vývoj a organizácia

Ďalší vývoj nového náboženstva je, samozrejme, zaujímavý, ale aj komplikovaný, a nemožno sa mu tu plne venovať. Podobné platí o cirkevnej organizácii, keďže tá pozostáva z množstva skupín, ktoré sa v priebehu jej histórie vytvorili a podieľajú sa na jej fungovaní. Spomeňme však v krátkosti niekoľko dôležitých udalostí na pozadí príbehu dvoch významných scientologických organizácií.

Naše rozprávanie o histórii sme zanechali pri Hubbardovej opozícii voči lekárskym odsúdeniam jeho dianetiky. Práve kritika a odsúdenie je niečo, s čím musel bojovať celý život a čo sa rozhodným vplyvom podpísalo pod vývoj scientológie.

Po kritike zo strany amerických a austrálskych úradov sa k nim pripojila aj Veľká Británia. Hubbard bol nakoniec na jej území vyhlásený za nežiaducu osobu. To mu dalo podnet na vznik strážneho úradu (Guardian Office, GO), ktorý mal za úlohu nielen prešetrovať obvinenia voči cirkvi, ale aj aktívnym spôsobom bojovať proti kritikom, využívajúc často rôzne metódy zastrašovania, hrozieb a kriminálnych praktík. Práve táto zložka si vyslúžila povesť akejsi tajnej polície, ktorá zhromažďovala o ľuďoch údaje a využívala ich pri vyššie spomenutých činnostiach. Azda najznámejšou z ich akcií je Operácia Snow White (Snehulienka) z roku 1973. Zahŕňala odpočúvanie, infiltráciu a krádeže v rôznych úradoch, na ambasádach a konzulátoch v Spojených štátoch s cieľom očistiť meno scientológie od pre nich nepriaznivých materiálov. Pracovalo na nej približne 5000 agentov. Mnohých z nich však postupne zatkli (vrátane Hubbardovej manželky, ktorú potom zavrhol) a GO bol zatvorený.

V roku 1969 vznikla v rámci Scientologickej cirkvi tzv. Morská organizácia (Sea Organization, skrátene Sea Org, SO). Názov má odvodený od skutočnosti, že Hubbard a iní cirkevní hodnostári začali fungovať na malej flotile troch lodí. Svoju námornú existenciu ukončili v roku 1975 návratom do Clearwater na Floride, no tento pojem sa zachoval a dodnes označuje tých najoddanejších členov slúžiacich na najvyšších postoch a žijúcich spôsobom zodpovedajúcim takmer náboženskému rádu – zaväzujú sa dodržiavať 18-bodový kódex a majú rutinne predpísaný program pozostávajúci z práce a duchovného vývoja. Jeden z najvýznamnejších religionistov nových náboženských hnutí Gordon Melton porovnával na niekoľkých stranách spôsob života SO s katolíckymi a budhistickými mníchmi. Dnes má toto jadro asi 5800 členov, ktorí zasvätili svoj život šíreniu systému. Obliekajú sa do námorných uniforiem a podpisujú kontrakt na miliardu rokov.

Významnou métou pre cirkev  bolo uznanie statusu náboženstva (už raz odvolané) americkým finančným úradom (IRS) v roku 1993, čím im zanikla povinnosť platiť v Spojených štátoch dane. Ako náboženstvo je scientológia registrovaná aj v Austrálii, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Švédsku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku, na Novom Zélande, v Juhoafrickej republike, v Kirgizsku, v Číne a vo Veľkej Británii (až v decembri 2013). Naopak, tento status sa jej zatiaľ nepodarilo získať napríklad v Kanade, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Grécku ani v Česku či na Slovensku.

 

Vyššie úrovne: Od terapie ku sci-fi

Pristavme sa ešte pri časti vývoja Hubbardovho systému, týkajúcej sa postupov na vyššie úrovne. Je známy aj pod názvom „most k úplnej slobode“. Do roku 1966 neexistovali v scientológii iné úrovne než stav pre(d)-clear a clear. To sa však postupne začalo meniť. Po odstránení reaktívnej mysle ste postúpili na úroveň OT I (čo značí „operatívny thetan“) a až následne na OT II. Postupne pribudli ďalšie stupne: OT III (1967), IV, V, VI (1968), VII (1970) a VIII (1988). V súčasnosti sa očakáva otvorenie ďalších úrovní. Pri postupe na jednotlivé úrovne dostane každý dôverné materiály obsahujúce duchovné cvičenia, ktoré má človek nasledovať, ak chce získať benefity prislúchajúce danej úrovni, ako aj oboznámenie s náboženským mýtom tvoriacim základ celého scientologického systému.

Vďaka rozšírenosti Hubbardových textov a audionahrávok máme prístup k obsahom týchto dokumentov aj bez platenia množstva peňazí potrebných na dosiahnutie týchto úrovní. Významnou hranicou je OT III, ktorú sám Hubbard nazval „ohňová stena“. V mýte, v ktorom isto nezaprel svoj talent pre sci-fi literatúru, vraví o tom, ako sa diktátor galaktickej konfederácie tvorenej 76 planétami rozhodol vyriešiť problém preľudnenia (každá planéta mala priemerne 178 miliárd ľudí), a síce hromadným presunom na našu planétu (nazvanú Teegeeack). Miliardy ľudí umiestnil okolo sopiek, na ktoré následne zhodil vodíkové bomby. Po ich vyvraždení sa však ich esencia zachovala a zoskupila sa okolo súčasných ľudí, čím im duchovne ubližuje. Nečudo, že takýto fantastický príbeh sa pred nástupom internetu snažili uchrániť od verejnosti.

Scientologická cirkev bola, doteraz je a zaiste aj ďalej bude predmetom mnohých kontroverzií. Odhadovaný počet viac než osem miliónov členov svedčí o úspešnom novom náboženskom hnutí. Záujem o ňu sa v poslednom čase zvyšuje v akademických, ale i v neakademických kruhoch, čoho prejavom boli aj zatiaľ posledné prezidentské voľby na Slovensku.

 

 

Článok môžete podporiť na: http://vybrali.sme.sk/c/Scientologia-Od-scifi-k-terapii-od-terapie-k-scifi/

 

Andrej Zeman, MA, vyštudoval religionistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Získal magisterský titul z biblistiky (Biblical Studies) na University of London. Dlhoročne spolupracuje na archeologických projektoch v Izraeli. Zameriava sa na obdobie druhého chrámu, historického Ježiša, rané kresťanstvo, históriu biblickej interpretácie, ako aj na dialóg a konflikty vedy a náboženstva. Je spoluzakladateľom blogu ReLit venujúcemu sa religionistickej gramotnosti.

 

Použitá literatúra

Clarke, P. (ed.): Encyclopedia of New Religious Movements. New York 2006.

Davis, D. H./Hankins, B. (eds.): New Religious Movements and Religious Liberty in America. Waco 2003.

Gallagher, E.: The New Religious Movements Experience in America. Westport 2004.

Hubbard, L. R.: Dianetics: The Modern Science of Mental Health. Los Angeles 2007.

Wright, L.: Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief. New York 2013.

 

Tak isto pozri:

a)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/995

b)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/39

c)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/92

d)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/660

e)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/496

f)     http://www.sekty.sk/sk/articles/show/995

g)    http://www.sekty.sk/sk/articles/show/277

 

Obrazová príloha: www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Národovca Jána Bulíka zavraždili nacisti

Národovca Jána Bulíka zavraždili nacisti

Ján Bulík, výrazná osobnosť vojvodinských Slovákov, je neprávom opomínaná postava slovenských dejín. Jeho život, aj keď predčasne ukončený, bol nadpriemerne činorodý – bol úspešným športovcom, aktívnym predstaviteľom menšiny, advokátom, politikom, a nakoniec pracovníkom protifašistického odboja. celý článok

Víly existujú a ja vám to dokážem, tvrdil autor Sherlocka Holmesa

Víly existujú a ja vám to dokážem, tvrdil autor Sherlocka Holmesa

Prečo geniálny autor detektívok sir Arthur Conan Doyle na sklonku života uveril vo víly a zapálene obhajoval ich existenciu? celý článok

Rašínova reforma stvorila československú korunu

Rašínova reforma stvorila československú korunu

Po vyše sto rokoch od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie je Česká republika posledným nástupnickým štátom, ktorý ešte stále používa menu s názvom koruna. Ako vznikla tak silná tradícia? A kto je dodnes považovaný za otca českej koruny? celý článok

Afričania si pripomínajú „rok Afriky“ a koniec kolonializmu

Afričania si pripomínajú „rok Afriky“ a koniec kolonializmu

Rok 2020 je pre mnohé africké krajiny výnimočným rokom štátnych osláv. Až 17 štátov na africkom kontinente si tento rok pripomína 60 rokov nezávislosti od niektorej z európskych koloniálnych veľmocí. celý článok

Ako v Československu oslavovali Stalinove narodeniny?

Ako v Československu oslavovali Stalinove narodeniny?

Pred sedemdesiatimi rokmi, na jeseň roku 1949, sa Československo chystalo na jednu z najväčších oslavných akcií svojho druhu. celý článok

Diskusia