Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Robin Hood – kráľ zbojníkov

Publikované : 27.06.2013 | Zobrazení: 10838 |
7 minút čítania

Názov tohto článku som si vypožičal zo slovenského prekladu filmu Robin Hood : Prince of Thieves, ktorý v roku 1991 natočil Kevin Reynolds v hlavnej úlohe s Kevinom Costnerom. Podľa môjho názoru lepšie vykresľuje príbeh, ktorý poznáme o Robinovi Hoodovi, ako film z roku 2010 z dielne Ridleyho Scotta. No diskusia o kvalite filmov je vhodná pre iné fóra.

Robin Hood je predovšetkým symbol. Je to mýtická historická postava. Robin je najznámejší historický zbojník. Patrí do skupiny ako slovenský Juraj Jánošík a český Václav Babinský. Jánošík aj Babinský sú síce historické postavy, ale podľa vtedajšieho práva to boli obyčajní zbojníci, ktorí boli aj rýchlo odsúdení. Všetci traja sa dostali do všeobecného povedomia a stali sa legendami. Títo muži mali spoločných niekoľko vecí – boli to vyhnanci, žili v lese a najmä – stali sa akýmisi ľudovými hrdinami, ktorí bohatým brali a chudobným dávali. Takýto archetyp hrdinu sa vyskytoval aj u iných národov, pretože takéto postavy sa zvyknú zrodiť v čase chudoby a útlaku.

 

Richard Levie Srdce a Ján Bezzemok

Pôsobenie Robina Hooda sa spomína v spojení s menami dvoch anglických kráľov – Richarda Levie Srdce a Jána Bezzemka, teda na prelome 12. a 13. storočia. V Anglicku to boli nepokojné časy. Richard Levie Srdce bol známy panovník, možno najrešpektovanejší panovník v Európe koncom 12. storočia. Preslávil sa svojou odvahou počas tretej krížovej výpravy do Svätej zeme. Jeho dobrodružstvá v Európe však boli mimoriadne nákladné a jeho zajatie a následné vykúpenie z rakúskeho zajatia stálo obrovskú sumu peňazí. Navyše, keď bol kráľ Richard preč, jeho brat Ján proti nemu intrigoval, takže ho po svojom návrate musel spacifikovať silou.

Kráľ Richard strávil zvyšok svojho života bojom s francúzskym kráľom o svoju doménu na kontinente, kde bol aj zabitý pri obliehaní malého francúzskeho hradu náhodnou strelou, zrejme z kuše. Po ňom nastúpil kráľ Ján, ktorý získal prezývku Bezzemok. Ján Bezzemok bol pomerne neschopný a neznášanlivý kráľ, ktorý navyše stratil svoje domény vo Francúzsku a jeho pokladnica zívala prázdnotou. Celkový vývoj viedol k zvyšovaniu daní, čo znamenalo ochudobňovanie bežných ľudí. Ku koncu svojej vlády čelil vzbure domácej šľachty aj francúzskej invázii. Táto situácia nakoniec umožnila podpísanie listiny Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd, angl. The Great Charter), ktorá obmedzovala kráľovskú moc a znamenala počiatok parlamentu. Ján Bezzemok zomrel krátko po jej podpísaní. Po jeho smrti sa situácia upokojila a Francúzi boli vyhnaní. Nastúpil jeho syn Henrich III.

 

Doba Robina Hooda

Pôsobenie Robina Hooda by sme mohli ohraničiť rokmi 1190 – 1216. V príbehoch z 15. storočia sa spomína stretnutie Robina Hooda s kráľom Eduardom II. (1284 – 1327). Robin neskôr pracoval v jeho službách ako komorník. Toto datovanie však nie je úplne akceptované.

Prvá písomná zmienka o Robinovi Hoodovi pochádza z balady roku 1377. Samotné meno Robin Hood používalo v priebehu rokov viacero zbojníkov a zrejme prvý z nich s týmto menom sa stal tým legendárnym Robinom Hoodom.

Ďalšou alternatívou je, že sa príbehy o niekoľkých zbojníkov zliali do jedného. Neskôr vznikali iné balady a postupne sa pridávali postavy ako Malý John, Lady Marion a pod.

Iná teória vraví, že Robin Hood bolo synonymum pre zbojníka alebo spoločenského vyvrheľa. V každom prípade bol dobre známy ako postava príbehov v 14. storočí, spomína ho dokonca aj Geoffrey Chaucer v Canterburských poviedkach.

Vzhľadom na celkovú spoločenskú štruktúru by sme mohli Robina Hooda zaradiť medzi slobodných sedliakov alebo zemanov. Je nemožné, aby pochádzal z vrstvy poddaných. Robin Hood bol známy ako strelec z anglického dlhého luku (longbow) a okrem iného bol zbehlý aj v súdobých bojových umeniach. Tieto záležitosti boli právom slobodných mužov.

O Robinovi Hoodovi sa tradovalo, že bol stúpencom kráľa Richarda a pri istej dávke fantázie je možné, že bojoval aj v niektorej jeho vojenskej výprave. Neskoršie pramene uvádzajú, že Robin bol dokonca šľachtic.

 

Skutočná postava?

Postava anglického zbojníka je tak príťažlivá, že sa ju mnohí historici pokúšali spojiť so skutočným človekom. Podľa chabých dobových záznamov by legendárnym Robinom Hoodom mohlo byť niekoľko mužov. V zoznamoch sčítania ľudu z rokov 1228 a 1230 figuruje meno Roberta Hooda, prezývaného Hobbehod, a píše sa o ňom, že bol na úteku pred spravodlivosťou.

Približne do rovnakého obdobia spadá hnutie sira Roberta Thwinga, ktorý so svojimi spoločníkmi prepadával kláštory a obilie z ich sýpok rozdával chudobným. Ako však dosvedčujú neskoršie súpisy daňových poplatníkov na jednotlivých panstvách, meno Robin Hood nebolo vôbec zriedkavé.

Iná teória hovorí o Robertovi Fitzoothovi, uchádzačovi o huntingdonské panstvo, ktorý sa narodil okolo roku 1160 a zomrel v roku 1247. Problémom je, že dobové pramene sa nezmieňujú o takomto rebelujúcom šľachticovi.

Iné pramene spomínajú, že Robin sa mal narodiť v dedinke Loxley, ktorú sa však nepodarilo lokalizovať. Taktiež mohol byť synom lesníka, ktorý po návrate z križiackej výpravy zistil, že mu šerif z Nottinghamu zhabal všetky majetky.

Úhlavným nepriateľom Robina Hooda bol šerif z Nottinghamu. Šerif bol vlastne kráľovský správca, ktorý dohliadal na kráľovu vôľu. Okrem zákonov mal na starosti aj výber daní, čo znamená, že bol značne neobľúbený. Keď sa k tomu pridali aj negatívne charakterové vlastnosti, ako krutosť, lakomosť a bezohľadnosť, bolo zrejmé, že si vlastník funkcie rýchlo urobil nepriateľov medzi obyvateľstvom.

 

Tajomný Sherwoodský les

Pôsobiskom Robina Hooda bol Sherwoodský les. Stredoveký les bol neudržiavaný, nedotkla sa ho civilizácia a žilo v ňom množstvo zveri. Les bol majetkom kráľa, takisto aj zver v ňom. Lov bol zakázaný a prísne sa trestal. Stredoveký les bolo miesto mimo civilizácie, kam nemali dosah skoro žiadne autority. V takomto lese mohli „žiť“ príšery, víly, a teda bol ideálnym miestom pre vydedencov a vyhnancov.

Les mohol symbolizovať miesto, kde bol človek slobodný. Nemal žiadne povinnosti voči pánom a mohol žiť podľa svojich možností a schopností. Jediným výrazom autority bol kráľovský horár, ktorý dával pozor na pytliakov. Je zaujímavé, že v Sherwoodskom lese doteraz existuje dub, ktorý sa označuje ako dub Robina Hooda. Hustý les bol ideálnym miestom pre „partizánsky“ spôsob boja, ktorý sa museli bandy vyhnancov naučiť, ak chceli prežiť.

Robin Hood sa stal veliteľom alebo kapitánom vlastnej zbojníckej bandy. Z jeho priateľov sú najznámejší Malý John, fráter Tuck, Much a lady Marion. Každý zodpovedal istému typu človeka. Malý John bol silák, ktorý sa dobre bil s palicou. Robin bol legendárny lukostrelec a mozog bandy. Fráter Tuck bola veselá figúrka kňaza, ktorá symbolizovala spojenie družiny s Bohom. Lady Marion bola synonymom krásnej a cnostnej devy, osudovej lásky Robina Hooda. Rôzne postavy sa pridali k príbehom v odlišných dobách.

Taktiež nie je isté, prečo sa Robin Hood stal zbojníkom. V jednom dokumente sa objavila informácia, že Robin Hood slúžil na kráľovskom dvore, kde sa dozvedel o pravom stave krajiny. Toto vedomie v ňom prebudilo akúsi vnútornú vzburu.

Ďalšie legendy rozprávajú príbeh, ako mladému Robinovi cestou na nottinghamský trh zastalo cestu niekoľko bezočivých hájnikov. Vysmievali sa mu a urážali ho. Robin s nimi uzavrel stávku, že zastrelí jeleňa, ktorý sa v diaľke pásol a o ktorom tvrdili, že je mimo dostrelu. Samozrejme, lesníci prehrali a rozzúrení sa vrhli na Robina. Ten všetkých zastrelil a utiekol.

V iných príbehoch sa stal zločincom, lebo zabránil šerifovým mužom, aby Muchovi odsekli ruku a vylúpli oko.

 

Príhody Robina Hooda

Koncom 15. storočia vyšla kniha s názvom Príhody Robina Hooda. Autor nie je známy. Píše sa v nej, že „Robin bol hrdý štvanec. Ľudia rozprávajú, že chodil s veselou piesňou na perách.“ V knihe sú štyri navzájom poprepájané príbehy o neohrozenom vodcovi a o jeho lesnej družine, ktorí bohatým berú a chudobným dávajú.

V prvom príbehu požičia Robin Hood svoje peniaze i peniaze Malého Johna schudobnenému rytierovi, aby mu pomohol proti chamtivému opátovi.

V druhom príbehu ľsťou dosiahne, aby si s ním opovrhovaný nottinghamský richtár sadol k večeri, ktorú zbojníci pripravia zo zveriny napytliačenej v Sherwoodskom lese. Nakoniec Robin richtára prinúti, aby si vymenil svoje parádne šaty za jednoduchý zelený odev.

V treťom príbehu prichádza za zbojníkmi samotný kráľ Eduard, aby vyšetril ich prehrešky proti zákonu. Robin ho spozná, sľúbi mu vernosť a vstúpi do jeho služieb.

Posledný príbeh rozpráva o tom, ako sa Robin vrátil k zbojníckemu remeslu. Keď sa chcel dať zranený ošetriť, jeho sesternica, abatiša Kirkleeského kláštora, ho zradila, Robin Hood vykrvácal a zomrel. Údajne z posledných síl vystrelil šíp a kázal Malému Johnovi, aby ho pochoval na mieste, kam šíp dopadol. K pôvodnej legende sa pridalo množstvo doplnkov a príbehov, z ktorých je dnes nemožné vytiahnuť pôvodný príbeh.

 

Bytosť z rozprávky?

Legenda o Robinovi Hoodovi má aj mytologický rozmer. V povestiach je obvykle oblečený do červenej alebo zelenej farby. Zelená farba predstavuje v keltskej mytológii smrť a neskôr sa spájala s diablom. Pre diabla sa v stredoveku používalo aj meno Robin. Škriatok Robin Goodfellow mal prezývku Puck. Všetci Robinovia majú niekoľko spoločných čŕt. Zvedú cestujúceho z cesty a vodia ho po lese, až kým nestratí pojem o tom, kde sa nachádza. Puck sa premieňa na zvieratá, Robin Hood je majstrom v preoblečení.

Niektoré príbehy tvrdia, že Robin Hood bol rozprávkovou bytosťou alebo pochádzal z rodu trpaslíkov (Little people), iné, že je synom, sluhom alebo žiakom boha Herma. V ďalších príbehoch sa zasa modlí k Panne Márii.

Zistil sa aj súvis medzi Robinom Hoodom a Zeleným mužom (Green Man), ktorý je najčastejším dekoračným motívom v katedrále v Exeteri. Je tu zobrazený ako ľudská hlava, z ktorej úst vyrastá lístie. Zelený muž je symbolom divosti, nespútanosti, ale zároveň sa spája aj s kultom Panny Márie, ktorej je katedrála zasvätená. V Exeteri sa každoročne konajú tzv. Májové hry a ich dôležitou súčasťou je oslava Robina Hooda. Predstavuje tu mýtického letného kráľa. A práve v Exeteri sa v stredoveku uskutočnila prvá hra o Robinovi vôbec. Je možné, že mytologický Zelený muž mal tiež vplyv na vývoj legendy o slávnom zbojníkovi.

Príbehov o Robinovi Hoodovi je veľa. Stal sa aj námetom mnohých kníh, filmov či seriálov. Symbolizuje hodnoty, ktoré pretrvávajú od stredoveku. Robin Hood bol v podstate stredoveký anglický superhrdina. Bojoval proti utlačovateľom a zlosynom, ako boli šerif a jeho poskokovia a ostatní boháči vrátane cirkevných predstaviteľov. Bojoval za bezbranných, utláčaných a vykorisťovaných. Mal právo aj súdiť a rozhodovať o treste. Jeho atribútom je dlhý anglický luk, ktorý dokonale ovládal.

V 19. storočí napísal knihu o Robinovi Hoodovi aj sám Alexandre Dumas. Z dnešného pohľadu je to naivná kniha, ale je napísaná pre čitateľov svojej doby.

Walter Scott taktiež použil postavu Robina Hooda v 19. storočí v knihe Ivanhoe. Bol to národný hrdina, ktorý sa stal legendou, v niektorých príbehoch sa dokonca nachádzajú aj fantastické prvky. Mýtus o nepoddajnom anglickom zbojníkovi pretrval až dodnes.

 

 

Mgr. Daniel Antoni momentálne pracuje na dizertačnej práci z odboru archeológia. Objektom jeho štúdia je stredoveké vojenstvo. Ako archeológ sa taktiež zaujíma o materiálnu kultúru v stredoveku; jeho vedľajším (skôr amatérskym) záujmom je folkloristika, konkrétne vampirizmus, mágia, strašidlá a pod. Má skúsenosti s historickým šermom.

 

 

Použitá literatúra

Veľké tajomstvá minulosti. Bratislava 1999.

Laučíková, K.: Mýtus o šľachetných zbojníkoch. Historická revue XVII/11 – 12, 2006, 30 – 34.

 

Obrazová príloha: www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

William Tell – legendárny čarostrelec

William Tell – legendárny čarostrelec

William Tell je legendárna historická postava zo švajčiarskych dejín. Jeho existencia nie je priamo doložená, spomína sa až v neskorších písomných správach z obdobia po jeho údajnej životnej púti. celý článok

Attila – Bič Boží

Attila – Bič Boží

O Attilovi počul asi každý. Jeho meno dodnes vyvoláva iracionálny strach. Je stelesnením zla, ničivej sily, synonymum krutého bojovníka, drsného barbara a lúpežníka. Iní si ho predstavujú iba ako bezohľadného vodcu divokého kočovného kmeňa z ďalekej Ázie... celý článok

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Medzi Robinom Hoodom a Jánošíkom nemá Alí Bábá veľmi čo robiť. Alí Bábá nebol zbojník. Teda... vlastne bol zlodej. Ale taký dobrý, ktorý okradne zlodeja zlého. celý článok

Košický zlatý poklad...

Košický zlatý poklad...

Košický zlatý poklad... náhodný svedok mestských dejín. Keď zrejme vystrašený majiteľ ukladal svoj zlatý majetok do nevábivej, možno už aj vtedy otlčenej schránky, určite nevedel, kedy sa jeho zlato opäť objaví na svetle sveta. Možno si kládol otázky, či sa mu cennosti podarí uchrániť pred nepriateľ celý článok

Jánošíkov poklad

Jánošíkov poklad

Jánošík, junošík, máš ty zlata mnoho, povedz nám, kde ho máš? Čo koho do toho! celý článok

Diskusia