Rímski legionári (knižná recenzia)

Publikované : 20.02.2013 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 4448

História rímskej armády patrí medzi čitateľsky najpopulárnejšie časti dejín. Veľa kníh s touto témou vychádza aj na stredoeurópskom trhu. Edícia britského vydavateľstva Osprey, ktorú u nás vydáva napríklad Computer Press (Albatrosmedia), sa vyznačuje kombináciou odborného textu a grafických reprodukcií. Celá edícia, pokrývajúca vojenskú históriu od staroveku až po moderné dejiny, si stále drží vysokú kvalitu. Nie inak je to aj pri recenzovaných publikáciách. Autorom obidvoch kníh je britský historik R. Cowan, ktorý je popri A. Goldsworthym ďalšou osobnosťou medzi bádateľmi zaoberajúcimi sa dejinami rímskej armády. Grafickú časť zaobstaral A. McBride, ktorý je vám azda známy z viac ako 90 prác pre spomínanú edíciu vydavateľstva Osprey.

Prvá recenzovaná kniha sa zaoberá rímskymi légiami od čias diktátora Caesara až po cisára Neróna, čiže pokrýva obdobie od občianskych vojen v polovici 1. storočia pred Kr. až po koniec júliovsko-klaudiovskej dynastie. Autor začína „od podlahy“; prvá kapitola sa venuje vzniku cisárskych légií a pokračuje ich organizáciou. Zdôrazňuje, že jednou z najdôležitejších taktických jednotiek rímskych légií boli centúriovia, čiže velitelia základných častí armády – centúrií.

Po organizácii légií sa R. Crown venuje takým „parametrom“ legionárov, ako je ich pôvod, vek či fyzické vlastnosti. Napríklad ideálna výška legionára mala byť šesť rímskych stôp (1,77 m), aj keď realita bola veľa ráz iná. Väčšina regrútov mala 17 až 23 rokov, ale zvláštnosťou neboli ani viac ako 40-roční bojovníci.

Ďalej nasledujú kapitoly o výcviku, o dĺžke služby a o plate. K prepracovanejším sa radia časti o morálke a o pocite spolupatričnosti v jednotkách. Práve spolupatričnosť a skupinová identita boli dôležitou súčasťou rímskej armády. Rimania vytvorili celý systém elementov ako symboly, vyznamenania či tresty, ktoré premenili légie na efektívny vojenský stroj.

Pre rímskych vojakov bola dôležitá aj ich výzbroj a výstroj. V knihe je táto téma výstižne zhrnutá. Autor opravuje aj niektoré vžité, no chybné predstavy, napríklad, že slovo gladius neoznačovalo len krátky typ zbrane, ale išlo o všeobecný termín pre meč. Zaujímavosťou je aj tabuľka s hmotnosťou jednotlivých druhov výzbroje a výstroja. Legionár v období prvých cisárov niesol na sebe až 30,4 kg zbraní a výstroja (nepočítame nebojové predmety, ako je napríklad kuchynské náčinie či časti stanov).

Až posledná časť knihy sa venuje priamo bitke či boju. R. Crown rozoberá jednotlivé bojové taktiky, postavenie veliteľov, ale aj bojové pokriky.

Druhá kniha je istým spôsobom pokračovaním prvej. Môžete ju síce čítať aj bez znalostí predchádzajúcej, ale keď už chcete do organizácie rímskej armády vniknúť hlbšie, odporúčam začať prvou. Ďalšia recenzovaná kniha teda pokrýva obdobie rímskej armády od vlády cisára Marca Aurelia až po Diokleciána. Čiastočne majú obe knihy podobnú štruktúru, ale v niektorých častiach sa líšia. Napríklad už od čias Marca Aurelia sme svedkami tzv. vexilácie légií. To znamená, že légia fungovala skôr ako statický element, z ktorej vychádzali operatívne menšie jednotky. Práve tomuto procesu sa venuje jedna kapitola.

V druhej časti je viac rozpracovaná aj téma manželiek a konkubín legionárov. Cisár Augustus síce zakázal vojakom ženbu, ale v roku 197 po Kr. bolo toto nariadenie zrušené Septimom Severom, ktorý sa aj takýmto spôsobom chcel zavďačiť vojakom, ktorí ho dosadili na cisársky trón. Okrem legálnych žien sprevádzali legionárov aj rôzne otrokyne či prostitútky, v niektorých častiach impéria dokonca existovali aj vojenské nevestince.

V 2. storočí po Kr. môžeme sledovať aj vznik akýchsi elitných či skôr špecializovaných légií. Príkladom môžu byť „oštepári“ – lanciarii či „príslušníci faláng“ – phalangarii.

V závere druhej knihy je na príkladoch dvoch bitiek rozobratá neskoršia rímska vojenská taktika. Jeden príklad ukazuje dobývanie sýrskeho mesta Dura-Európos. Spomína sa tu spôsob obliehania, keď Peržania podkopávali rímske hradby, ale legionári vykopali protichodbu, v ktorej malo podľa R. Cowana dôjsť k ozbrojenému stretu. Škoda, že vzhľadom na dátum vydania už autor nemohol túto informáciu aktualizovať, pretože najnovšia interpretácia hovorí o otrave sírou, ktorú použili Peržania proti Rimanom. V druhej bitke pri Emese, kde sa stretli legionári s vojskom palmýrskej kráľovnej Zenóbie, autor rozoberá rímsku taktiku v boji s ťažkou jazdou.

Obe publikácie sú doplnené farebnými ilustráciami, slovníkom pojmov, literatúrou a internetovými odkazmi. Vydavateľovi slúži ku cti, že doplnil aj literatúru v českom, respektíve v slovenskom jazyku.

Knihy o rímskych légiách nevybočujú z radu úspešnej edície. Majú svoju kvalitu, aj keď sú, samozrejme, vhodnejšie pre laického čitateľa. Určite sú dobré aj pre úplných začiatočníkov, ktorí by chceli vniknúť do problematiky rímskej armády.

 

Branislav Kovár

 

Internetový odkaz:

a)      http://www.archaeology.co.uk/cwa/world-news/death-underground-gas-warfare-at-dura-europos.htm

 

 

Ross Cowan: Římští legionáři. Od Caesara po Nerona. Praha : Computer Press 2009. 64 strán, pevná väzba. ISBN 978-80-251-2282-2.

 

 

 

Ross Cowan: Římští legionáři. Od Marka Aurelia po Diokleciána. Praha : Computer Press 2009. 64 strán, pevná väzba. ISBN 978-80-251-2688-2.

 

 

Obrazová príloha: Albatros media

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Mestečko Himberany, kde sa dej románu Doktor Mráz odohráva, i všetky jeho postavy sú fiktívne. Zlo a nenávisť, opísané v knihe, sú však natoľko realistické, že z nich behá skutočný mráz po chrbte. celý článok

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Predvlani ubehlo 1120 rokov od smrti druhého pražského biskupa, mnícha, misionára a „prvého českého Európana“ Vojtecha. Vydavateľstvo Vyšehrad pri tejto príležitosti znovu pripravilo latinsko-český preklad mladšej spomedzi dvoch súdobých svätovojtešských legiend od jeho súputníka Bruna z Querfurtu celý článok

Prečo idú chlapi do vojny?

Prečo idú chlapi do vojny?

Otázka, prečo idú chlapi do vojny, tak či onak formulovaná, stojí za nepreberným množstvom odborných štúdií, reportáží, úvah či rozmanitých prejavov umeleckej výpovede. celý článok

Alexander Mach bol srdcom fašista

Alexander Mach bol srdcom fašista

Necelých 40 rokov po jeho smrti sme sa konečne dočkali prvého kvalitného a komplexného životopisu jednej z najčernejších postáv slovenských dejín Alexandra Macha. Autorom je mladý historik Anton Hruboň a jeho kniha vychádza z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch. celý článok

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Jeho meno je neodvratne späté s veľdielami poľskej beletrie. Ohňom a mečom, Potopa, Pan Wolodyjowski či Quo Vadis sú tituly, ktoré hladili poľskú dušu v časoch, keď sa kedysi hrdý národ hrbil pod vládou cudzích mocností. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.