Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Priplávali ľudia z Veľkonočného ostrova do Ameriky

Publikované : 27.10.2014 | Zobrazení: 4283 |
4 minúty čítania

Priplávali ľudia z Veľkonočného ostrova do Ameriky?

 

Kedy prišli do Ameriky prví ľudia? A odkiaľ prišli? Stále nevieme presne odpovedať na tieto zdanlivo triviálne otázky. Najpravdepodobnejší sa zdá príchod rôznych skupín pravekých ľudí vo viacerých vlnách cez zamrznutú Beringovu úžinu. Najnovší genetický výskum obyvateľov Veľkonočného ostrova však vyvolal nové otázky. Bádatelia dokázali, že v genóme ostrovanov sa nachádzajú podobné gény, aké môžeme nájsť u pôvodných Američanov.

 

Veľkonočný ostrov (Rapa Nui) objavil holandský moreplavec a prieskumník Jacob Roggeveen na Veľkonočnú nedeľu v roku 1722, aj keď nemôžeme vylúčiť nezdokumentované predchádzajúce návštevy Európanov.

Pre ostrov je typických niekoľko stoviek kamenných plošín, na ktorých sú často osadené niekoľkotonové tmavé sochy. Podľa miestnych legiend výpravu na osídlenie ostrova viedol náčelník Hotu Matu'a (Veľký predok), ktorý sem priplával so svojou širšou rodinou dvomi loďami. K osídleniu mohlo prísť náhodne a len v jednej vlne.

Nevieme potvrdiť pravdivosť mýtov, ale ostrov určite osídlili Polynézania niekedy medzi rokmi 700 až 1200 po Kr. Svojimi kanoe alebo katamaranmi dokázali preplávať obrovské vzdialenosti, pričom sa orientovali hlavne podľa hviezd a záznamy o cestách veršovali do piesní. 

 

Kolaps skromného raja

Ľudia vytvorili na ostrove fungujúcu spoločnosť, ktorá sa ďalej hospodársky rozvíjala, až kým sa nezačal jej rýchly kolaps. Zdá sa, že hospodársky systém skromného a krehkého raja musel nevyhnutne skolabovať ekonomicky, ale aj environmentálne.

Dôležitým bodom v teóriách o kolapse spoločnosti na Veľkonočných ostrovoch bola jeho izolovanosť. Napriek námorným schopnostiam moreplavcov z Oceánie sme predsa len neuvažovali o  kontaktoch s inými krajinami. Pravdepodobne sme sa však mýlili!

 

Nový svet a DNA

Najnovšia analýza genómu dvadsiatich siedmich žijúcich obyvateľov Veľkonočného ostrova priniesla nečakané výsledky. V DNA ostrovanov sa okrem stôp po genetických sekvenciách Európanov našli aj dôkazy kontaktov s pôvodným obyvateľstvom Ameriky.

Európsky genetický materiál tvorí okolo 16 % genómu. Tieto sekvencie DNA sú viac-menej neporušené a nerovnomerne rozložené medzi populáciou, čo naznačuje, že európske gény neboli „v obehu“ príliš dlho. Tento fakt potvrdzujú historické správy o príchode Holanďanov v 18. storočí a ďalších bielych kolonistov v 19. storočí.

Naproti tomu, sekvencie pôvodných obyvateľov Ameriky dokazujú skôr starší pôvod (8 % genómu žijúcich obyvateľov Veľkonočného ostrova). Môžeme vylúčiť, že sa do DNA ostrovanov dostali v modernej dobe. Zdá sa, že pochádzajú z obdobia medzi rokmi 1300 až 1500 po Kr. Znamená to, že ľudia z Veľkonočného ostrova doplávali do 3700 km vzdialenej Ameriky, uniesli „krásne indiánky“ a vrátili sa späť? Alebo mal pravdu moreplavec Thor Heyerdahl, ktorý tvrdil, že pôvodní obyvatelia Ameriky sa dokázali plaviť na západ?

 

Zemiaky a sliepky

Existenciu kontaktov medzi moreplavcami z Oceánie a obyvateľmi Južnej Ameriky predpokladali už staršie úvahy o pôvode sladkých zemiakov (batatov) na Veľkonočnom ostrove. Táto plodina má totiž svoju pravlasť v Strednej Amerike.

K podobným záverom prišli aj vedci, ktorí skúmali staré kosti sliepok v Južnej Amerike. Zistili, že majú pôvod v Oceánii. Polynézania vozili živú hydinu na svojich diaľkových plavbách ako živé konzervy.

Najnovšie zistenia definitívne potvrdili, že existovali nejaké kontakty medzi Veľkonočným ostrovom a Amerikou. Aká však bola ich intenzita? Išlo o pravidelný kontakt, alebo len o náhodu?

 

Článok môžete podporiť na: http://vybrali.sme.sk/c/Priplavali-ludia-z-Velkonocneho-ostrova-do-Ameriky/

 

 

Mgr. Branislav Kovár vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v časopise Historická revue. Zúčastnil sa archeologických expedícií v Kuvajte a v Guatemale. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk. Pre www.jet.sk realizuje projekt o finančných dejinách.

 

 

Použitá literatúra

Diamond, J.: Kolaps. Proč společnosti zanikají a přežívají. Praha 2008.

Fischer, S. R.: Island at the End of the World. The Turbulent History of Easter Island. London 2005.

Hunt, T. L./Lipo, C. P.: Ecological Catastrophe, Collapse, and the Myth of „Ecocidi“ on Rapa Nui (Easter Island). In: P. A. McAnany/N. Yoffee (eds.): Questioning Collapse. Human Resilience, Ecological Vulnerability and the Aftremath of Empire. Cambridge 2010, 21 – 44.

Moreno-Mayar, J. V./Rasmussen, S./Seguin-Orlando, A./Rasmussen, M./Liang, M./Flåm, S. T./Lie, B. A./Gilfillan, G. D./Nielsen, R./Thorsby, E./Willerslev, E./Malaspinas, A. S.: Genome-wide Ancestry Patterns in Rapanui Suggest Pre-European Admixture with Native Americans. Current Biology. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982214012202.

Pakandam, B.: Why Easter Island Collapsed: An Answer for an Enduring Question. Working Papers  117/09. London 2009.

Rainbird, P.: A Message for Our Future? The Rapa Nui (Easter Island) Ecodisaster and Pacific Island Environments. World Archaeology 33/ 3, 1 February 2002, 436 – 451.

Rainbird, P.: The Archaelogy of Islands. Cambridge 2007.

 

Internetové odkazy:

a) http://news.sciencemag.org/archaeology/2014/10/epic-pre-columbian-voyage-suggested-genes

b) http://www.archaeology.org/news/2651-141023-polynesians-south-america-dna

c) http://archive.archaeology.org/0801/topten/chicken.html

d) http://news.sciencemag.org/archaeology/2014/10/epic-pre-columbian-voyage-suggested-genes

e) http://www.jet.sk/news/view/s-tajomnymi-sochami-prisla-zahuba

f) http://www.historyweb.sk/clanky/detail/s-tajomnymi-sochami-prisla-zahuba

g) http://www.historyweb.sk/clanky/detail/jedli-ludia-na-velkonocnom-ostrove-potkany

 

Obrazová príloha: Anita Gould, Alice Storey, www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Jedli ľudia na Veľkonočnom ostrove potkany?

Jedli ľudia na Veľkonočnom ostrove potkany?

Nedávne výskumy zistili, že potkany slúžili ako zdroj obživy. celý článok

S tajomnými sochami prišla záhuba

S tajomnými sochami prišla záhuba

Ekonomický kolaps civilizácie Veľkonočného ostrova spôsobili aj známe gigantické sochy. Tichomorské ostrovy, ktoré Európania objavili počas Veľkej noci, sú dnes vyhľadávanou turistickou destináciou kvôli nálezu niekoľkých stoviek záhadných sôch. celý článok

Čierna smrť zničila Afriku

Čierna smrť zničila Afriku

Mor udrel na Európu a Stredomorie v 14. storočí a skoro spôsobil pád západnej civilizácie. Doteraz sa myslelo, že smrteľná epidémia sa vyhla oblastiam na juh od Sahary. Najnovšie zistenia však naznačujú opak. celý článok

Mongolská ríša bola najväčšia v dejinách

Mongolská ríša bola najväčšia v dejinách

Britské impérium sa dlhý čas považovalo za najväčšiu ríšu v dejinách, ktorá na vrchole svojho územného rozmachu pokrývala 35,5 milióna km2. Nasleduje Mongolská ríša, ktorej základy položil Džingischán. celý článok

Geografia ovplyvnila veľkosť historických impérií

Geografia ovplyvnila veľkosť historických impérií

Pre rozvoj ľudských spoločností má obrovský význam ich umiestnenie v priestore. Geografia priamo vplývala aj na rozvoj starovekých a stredovekých civilizácií. Zároveň ovplyvnila expanziu veľkých impérií, ako boli Mongolská a Rímska ríša. celý článok

Diskusia