Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Právo (n)a predsudok

Publikované : 23.10.2014 | Zobrazení: 2945 |
4 minúty čítania

Kniha Jána Koseka nepatrí k tým, ktoré sa ľahko a rýchlo čítajú. Ak ju niekto ľahko a rýchlo prečíta, buď nemá čas na čítanie alebo na zamyslenie.

 

Ján Kosek pôsobí ako vysokoškolský učiteľ sociálnej psychológie a sociológie práva na Karlovej univerzite v Prahe. Recenzovaná publikácia patrí medzi odborné texty, okrem týchto autor píše divadelné hry, básne, rozprávky a texty piesní. Vydal knihy Sociální psychologie pro právníky, Věda je to určite, ale o čem?Človek je (ne)tvor společenský.

Právo (n)a předsudek sa zaoberá problematikou kultúrnych stereotypov a predsudkov a ich dopadom na psychiku súčasného človeka.

Cieľom publikácie je poukázať na skutočnosť, že každého človeka formuje rozhodujúcim spôsobom kultúra, v ktorej sa narodil. To znamená, že kultúrne vzorce sú neoddeliteľnou súčasťou našej identity a predsudky nemôžeme považovať iba za odsúdeniahodný fenomén, ktorý s postupujúcou vzdelanosťou zmizne v nenávratne. Autor v publikácii veľmi opatrne a racionálne prezentuje potrebu predsudkov v spoločnosti.

Kniha sa skladá z dvanástich kapitol. O každej kapitole osobitne je možné napísať ďalšiu knihu. Autorova erudovanosť prináša čitateľovi výťahy z diel najslávnejších osobností filozofie, psychológie, antropológie atď. (Herder, Burke, Ortega y Gasset, Hans-Georg Gadamer, Spinoza...).

Prvá kapitola uvádza čitateľa do sveta predsudkov, kladie mnohé otázky, ponúka ľudské vysvetlenia a okrem definície predsudku ako odmietavého až nepriateľského postoja voči človeku, ktorý patrí do určitej skupiny, práve preto že patrí do tej skupiny (s. 23), tu nájdeme aj vysvetlenie úlohy predsudkov v poznávacom procese (s. 26) a motivačný aspekt predsudkov, ktorý vedie u odsudzovaných jedincov k efektu „cez prekážky ku hviezdam“ (s. 33).

Druhá kapitola objasňuje rozdiely medzi predsudkom, názorom a postojom. Spája tieto tri pojmy s ľudským správaním a poukazuje na rôzne hodnotové systémy v spoločnosti. Hovorí o príkladoch morálneho správania kresťanských duchovných počas svetových vojen i o Tisovom prejave v Holíči (s. 63). Spomína Svedkov Jehovových ako odporcov Hitlera a nastoľuje otázku fanatizmu proti fanatizmu (s. 67). Uvádza aj príklad židovského fanatizmu na postave nepravého mesiáša Šabtaja Cvi.

Tretia kapitola sa dotýka grécko-rímskeho dedičstva predsudkov v polemike my a oni, Gréci a barbari, či Rimania a Germáni. Autor cituje Cornelia Tacita, Josepha Flavia a Ammiana Marcelina.

Štvrtá kapitola s názvom Soužití různých kultur a náboženství sa obracia na príklady z histórie, ktoré zaznamenávajú úspešné spolunažívanie rôznych kultúr, náboženstiev a jazykov na rovnakých územiach. Autor opisuje multikulturalizmus na juhu Apeninského polostrova v 9. až 12. storočí n. l. a podobnú situáciu na Pyrenejskom polostrove až do obdobia reconquisty.

Nasledujúce tri kapitoly sa prehrýzajú dejinami a opisujú rôzne sociálne javy v spoločnosti, ako francúzsku Civilisation, nemeckú kultur, britskú splendid isolation, vzrastajúci nacionalizmus európskych štátov v priebehu 18. a 19. storočia a národné hodnoty v súčasnosti.

Ôsma kapitola sa venuje českému národnému duchu a fenoménom českej spoločnosti, ktoré môžeme charakterizovať ako predsudky vo vlastnom národe voči vlastnému národu. Deviata kapitola ponúka niečo zo stredovekého antijudaizmu a právnej ochrany Židov v tomto období. Desiata kapitola sa venuje prirodzenému právu Huga Grotia a neodňateľným ľudským právam, diskriminácii a právu na odlišnosť.

Jedenásta kapitola hovorí okrem norimberských zákonov aj o vzrastajúcej úlohe pozitívneho práva v modernej spoločnosti.  Dvanásta kapitola spája predsudky s legislatívou a približuje čitateľovi zákony, za ktoré by sa človek mal vskutku hanbiť. Pripomína tu najmä americkú vyrovnávaciu akciu a heslo oddelení, ale rovní, ktoré sa týkalo černošskej populácie v Spojených štátoch amerických.

V závere sa autor vyjadruje kladne k predsudkom, potrebným na prežitie. Zhodnocuje a načrtáva prognózy najvýraznejších mienkotvorcov storočia – Ameriky, Číny, Ruska, Izraela atď. Svoju prácu uzatvára odkazom na vzájomný dialóg, aby nás naše predsudky náhodou nezabili.

Kniha je priam encyklopedickým slovníkom autorov z najrôznejších oblastí vedy, kultúry a politiky. Autor má prehľad o vývoji predsudkov v histórii, čitateľ však môže nadobudnúť pocit, že fakty, ktoré prezentuje, sú niekedy príliš selektívne. Tým nechcem uberať autorovi snahu o objektivitu či príliš ochraňovať čitateľove pocity. Táto odborná publikácia potrebuje viac času na strávenie ako ľúbostný román. Podľa môjho názoru by recenzovanie tohto diela mohlo priniesť odpoveď na otázky, ktoré autor kladie, v podobe ďalšej publikácie. Každá kapitola obsahuje nepreberné množstvo faktov z histórie, filozofie, psychológie, práva  a antropológie a niekedy je možné stratiť sa a nenájsť sa inak ako s bolesťou hlavy. Isté faktograficke nepresnosti uvádza vo svojej recenzii kolega Ján Lukavec, ktorého článok možno nájsť na www. iliteratura.cz a nebudeme ich opakovať.

Dielo Právo (n)a předsudek je  hutnou prácou, ktorá nielenže núti k zamysleniu, ale aj k ďalšiemu štúdiu. Na druhej strane sa, žiaľ, svojím spôsobom uzatvára masám, lebo kto by už len dnes vo voľnom čase korigoval svoje predsudky po prečítaní odbornej literatúry. Ale aj táto veta je v konečnom dôsledku iba môj predsudok o nezáujme slovenskej verejnosti čítať. Na základe autorovho názoru (s. 33) obsahuje v sebe aj tento predsudok zrnko pravdy.

 

Mária Gaššová

 

 

 

Ján Kosek: Právo (n)a předsudek. Historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků. 1. vydanie. Praha: Dokořán 2011. 351 s. ISBN 978-80-7363-312-7.

 

 

Obrazová príloha: www.dokoran.cz,  www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu

Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu

Na pulty kníhkupectiev prichádza dôležitá kniha Miloslava Szabóa, ktorý sa odhodlal „pichnúť do osieho hniezda“ a posvietil si na motívy, ktoré viedli mnohých slovenských kresťanských duchovných k tomu, že podľahli vábeniu radikálnej politiky a v nacizme hľadali záštitu pre národ a cirkev. celý článok

Čomu verili starovekí Churriti?

Čomu verili starovekí Churriti?

Staroveké dejiny Blízkeho východu nepatria medzi časté vedecké ciele slovenských bádateľov, preto vždy vítam pokusy vyplniť prázdne miesto v našej historiografii. celý článok

Biela veža je smrtiacim záverom bohatierskej série

Biela veža je smrtiacim záverom bohatierskej série

Po Oceľovom žezle priletela Dračia cárovná nasledovaná Horiacou ríšou. Bohatiersky príbeh z vekov minulých a krajov vzdialených vrcholí Bielou vežou. celý článok

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Nezabiješ! Iba ak kvôli majetku

Mestečko Himberany, kde sa dej románu Doktor Mráz odohráva, i všetky jeho postavy sú fiktívne. Zlo a nenávisť, opísané v knihe, sú však natoľko realistické, že z nich behá skutočný mráz po chrbte. celý článok

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Túžil svätý Vojtech zomrieť ako mučeník?

Predvlani ubehlo 1120 rokov od smrti druhého pražského biskupa, mnícha, misionára a „prvého českého Európana“ Vojtecha. Vydavateľstvo Vyšehrad pri tejto príležitosti znovu pripravilo latinsko-český preklad mladšej spomedzi dvoch súdobých svätovojtešských legiend od jeho súputníka Bruna z Querfurtu celý článok

Diskusia