Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Opevnenia na Liptove

Publikované : 11.11.2016 | Zobrazení: 5364 |
2 minúty čítania

Liptov patrí medzi archeologicky zaujímavé miesta. Horský región preťatý údolím Váhu poskytoval potrebný genius loci našim predkom v rôznych dejinných obdobiach. Nová kniha Martina Furmana sa snaží zachytiť aspoň časť bohatej histórie tohto priestoru.

 

Hneď v úvode musím povedať, že recenzovaná kniha je nielen súborom poznatkov o opevneniach v Liptovskej kotline, ale svojou koncepciou aj príkladom, ako by sa mali aj v budúcnosti podobné súbory prezentovať. Kniha je rozdelená na viacero kapitol, v ktorých sa dozvieme o úplných začiatkoch archeologického bádania na Liptove aj o osudoch pionierov archeológie v tomto regióne. Mená ako Vojtech Majláth, Július Kürti, Ján Volko-Starohorský sú navždy spojené s prvými nálezmi z tohto regiónu, a preto sa ani málo informovaný obyvateľ regiónu sa nečuduje, že práve títo priekopníci archeologického bádania na území Liptovskej stolice sa stali zakladateľmi Liptovského múzea v Ružomberku.

Súpis 51 lokalít z územia Liptova je najlepším dôkazom mimoriadne intenzívneho osídlenia regiónu od obdobia praveku cez počiatky ranej doby dejinnej až po neskorý stredovek. Stručné zhodnotenie každej z opevnených polôh, prezentovaním získaných nálezov a nálezových situácií, je dostatočným argumentom pre zaradenie opevnení do určitých časových aj kultúrnych úsekov jednotlivých období našich najstarších dejín. Plejáda kvalitných fotografií z terénu nálezísk aj ich presné umiestnenie na priložených mapkách tiež prispieva k mimoriadne pozitívnemu hodnoteniu predloženej publikácie. Kresbová dokumentácia pôdorysov jednotlivých opevnení aj vlastných archeologických nálezov zodpovedá súčasným trendom spracovania archeologických pamiatok.

 

Všetky dostupné informácie

Tak ako v  iných podobných súpisoch lokalít určitých regiónov alebo časových úsekov, aj v predloženej publikácii sa mohol autor uspokojiť so základným zhodnotením prezentovaných lokalít. V tomto prípade však po podrobnom prehľade opevnení nasleduje mimoriadne vzácna kapitola publikácie – Kalendárium, v ktorej Martin Furman sústredil prakticky všetky dostupné informácie o aktivitách zameraných na záchranu a objavenie archeologických pamiatok od roku 1677 až po rok 2016.

Slovník použitých odborných termínov uverejnený na stranách 372 – 381 je vlastne pomôckou pre čitateľov z okruhu laickej verejnosti, ktorá sa bude môcť oboznámiť s bohatým a doteraz takto komplexne neprezentovaným súborom pamiatok na dávnu minulosť jednej z najkrajších častí Slovenska – Liptovskej kotliny.

Nemožno zabudnúť a nespomenúť mimoriadne citlivú a nápaditú prácu grafika, ktorá nevšedným spôsobom umocňujú celkový umelecký dojem predloženej publikácie. Knižka venovaná opevneniam na území Liptova sa tak stane dobrou pomôckou pre vlastivedné aj kultúrne aktivity v jednotlivých obciach regiónu a taktiež vítanou pomôckou pre žiakov a študentov pri poznávaní najstaršej histórie nielen svojho rodiska, ale aj celého Liptova.

Zoznam použitej literatúry na stranách 382 – 404 je dôkazom širokého záberu autora publikácie aj jeho prehľadu v problematike. Vzácne je tiež vyjadrenie a poďakovanie autora predloženej knihy všetkým spolupracovníkom a kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli spracovanie takej náročnej tematiky. Kniha venovaná opevneniam Liptova sa určite stane na dlhé obdobie žiadanou pomôckou pre poznanie dávnej histórie jednej, ešte stále úplne neprebádanej časti severného Slovenska.

 

Jozef Moravčík, bývalý archeológ Považského múzea

 

Martin Furman: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. vydavateľ Martin Furman, Žilina 2016. 423 strán. ISBN 978-80-972396-2-6

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Iva Kamenec hovorí o rozdvojenom dejepisectve

Iva Kamenec hovorí o rozdvojenom dejepisectve

HistoryWeb.sk v spolupráci s vydavateľstvom HADART Vám prináša ukážku z jedinečnej knihy Rozhovor s dejinami, ktorá odkrýva život jedného z našich najznámejších historikov Ivana Kamenca. celý článok

Nad Európou sa podľa amerického novinára sťahujú čierne mraky

Nad Európou sa podľa amerického novinára sťahujú čierne mraky

Od konca druhej svetovej vojny bola Európa baštou demokracie a liberálnych hodnôt. Teraz sa však podľa novinára Jamesa Kirchicka situácia začína meniť. Prichádzajú diktátori, demagógovia, antisemitizmus, populistický nacionalizmus, územná agresia a doba temna. celý článok

Impérium musí zomrieť

Impérium musí zomrieť

Na prelome storočí Rusko experimentovalo s liberálnosťou a otvorenosťou. Počas prvej svetovej vojny sa na chvíľu mohlo zdať, že idey demokracie v ťažko skúšanej krajine zvíťazia. Boľševická revolúcia však tieto nádeje rozdrvila. Známy novinár Michail Zygar pripravil zaujímavú dokumentárnu knihu. celý článok

Aký je populárno-náučný sprievodca svetom Vikingov?

Aký je populárno-náučný sprievodca svetom Vikingov?

Obľúbená edícia Historica z produkcie českého vydavateľstva Vyšehrad získala minulý rok nový lákavý prírastok. Preklad popularizačnej knihy nemeckej autorky Claudie Banckovej nesie lakonický názov Vikingové... celý článok

Kníhkupec z Kábulu miloval literatúru a nenávidel cenzúru

Kníhkupec z Kábulu miloval literatúru a nenávidel cenzúru

Nórska spisovateľka a novinárka Åsne Seierstadová si pre svoju reportážnu tvorbu vyberá náročné a kontroverzné témy. Ak k tomu pridáme schopnosť pútavo a zaujímavo písať, tak vznikne kniha, ktorú neodložíte pred jej koncom. celý článok

Diskusia