Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Môžeme odhaliť tajomstvo Veľkej pyramídy?

Publikované : 11.10.2015 | Zobrazení: 7216 |
4 minúty čítania

Pyramídy v Gíze fascinujú návštevníkov Egypta po mnoho storočí. Už v staroveku cestovali Gréci a Rimania do Egypta, aby navštívili túto pamätihodnosť, ktorá bola dokonca zaradená medzi sedem divov sveta. Napriek tomu, že už staroveký historik Herodotos od svojich egyptských informátorov vedel, že najväčšiu z pyramíd dal postaviť faraón Chufu (známy aj pod gréckym menom Cheops), o stavbe Veľkej pyramídy v Gíze dodnes mnohé nevieme. Nové poznatky o tom, ako pred viac než 4500 rokmi Egypťania túto monumentálnu hrobku pre faraóna postavili, priniesol neočakávaný objav zachovaných papyrusových zvitkov vo Wadi el-Jarf na pobreží Červeného mora.

 

Francúzsko-egyptský tím archeológov na čele s egyptológom Pierrom Talletom pracoval na vykopávkach vo Wadi el-Jarf už od roku 2011. Talleta zaujal systém tridsiatich jaskýň vytesaných do pieskovcového svahu neďaleko koptského ortodoxného kláštora svätého Pavla. Tieto umelé jaskyne si všimol už v roku 1823 britský cestovateľ John Gardner, ale pre ich polohu blízko kláštora ich považoval za kresťanské katakomby. Až Tallet si uvedomil podobnosť medzi týmito jaskyňami vo Wadi el-Jarf so staršími vykopávkami staroegyptského prístavu v neďalekom Ain Suchna, na ktorých sa tiež podieľal. Vďaka tomu si uvedomil, že jaskyne nevznikli ako katakomby miestnej mníšskej komunity, ale podobne ako v Ain Suchna išlo o staroegyptský prístav a to, čo považoval pôvodne za jaskyne, boli v skutočnosti doky, kde sa lode skladovali na konci plavebnej sezóny. Ešte v roku 2011 sa tak jeho tím mohol popýšiť významným objavom: prístav, ktorý odhalili, sa ukázal byť najstarším umelo vytvoreným prístaviskom tohto typu na svete. Jeho vek bol odhadnutý na zhruba 4600 rokov.

 

Najstaršie papyrusy

Úspechy Talletovho tímu sa týmto objavom neskončili, práve naopak. Vo Wadi el-Jarf bolo objavených približne 130 lodných kotiev z obdobia, keď bol prístav v prevádzke. Tento jediný objav prakticky zoštvornásobil počet známych kotiev z obdobia starovekého Egypta. Medzi ďalšie objavy patrili zvyšky lodných lán a skladovacích nádob. Na najprekvapujúcejší objav si však Talletov tým musel počkať do roku 2013, keď archeológovia objavili papyrusy súvisiace s prevádzkou prístavu. Popri veľkom množstve zlomkov bolo vo Wadi el-Jafr objavených tiež desať relatívne dobre zachovaných, celistvých zvitkov. Keďže ich podobne ako prístav možno datovať do obdobia vlády faraóna Chufua (26. storočie pred n. l., 4. dynastia), ide o dosiaľ najstaršie papyrusové zvitky z čias starovekého Egypta.

Hoci ešte nejaký čas potrvá, kým budú všetky zlomky podrobené analýze, už teraz sa medzi nájdenými papyrusmi črtajú významné objavy. Jeden z lepšie zachovaných zvitkov obsahuje pracovný denník istého Merera, „manažéra“, ktorý bol pred 4600 rokmi zodpovedný za zásobovací tím asi 200 ľudí podieľajúci sa na stavbe Chufuovej pyramídy. Merer zaznamenal napríklad transport vápencových blokov z kameňolomov v Ture do Gízy. Merer sa pravdepodobne tiež podieľal na dodávkach potravín pre egyptských baníkov ťažiacich meď a tyrkys v baniach na Sinajskom polostrove, nachádzajúcom sa oproti prístavu vo Wadi el-Jafr, a transportoval vyťažený kov a drahé kamene nazad do Egypta. Mererove lode sa mohli plaviť na Červenom mori iba v priebehu jari a leta, potom boli uskladnené až do začiatku novej plavebnej sezóny práve v dokoch objavených vo Wadi el-Jafr.

 

Pracovný denník

Mererov pracovný denník sa podobá na staroveké hárky excelu – zaznamenával v ňom starostlivo v pravidelných poldenných intervaloch všetky svoje aktivity a dodávky. Okrem toho obsahuje niektoré prekvapivé detaily. Dozvedáme sa z neho napríklad, že jeho nadriadený bol „vznešený Ankh-haf“. Ankh-haf (Anchhaf) bol už predtým známy ako nevlastný brat faraóna Chufua. Vďaka papyrusom z Wadi el-Jafr dnes vieme, že sa podieľal na stavbe pyramídy svojho nevlastného brata. Ešte zaujímavejšie je, že Merer pre svoje aktivity uvádza ako posledný dátum 27. rok panovania Chufua. Tento údaj sa môže stať zásadným pre naše datovanie dĺžky Chufuovej vlády. Kým staroveký egyptský historik Manetho mu pripisoval 63 rokov vlády a Herodotus 50 rokov, je pravdepodobné, že oba tieto pramene pripisujú mýtickému faraónovi neobvyklú dlhovekosť. Vláda trvajúca 27 rokov je realistickejšia a  pravdepodobnejšia. Dalo by sa dokonca špekulovať o tom, že koniec Mererovho denníka, a teda aj jeho pozície dodávateľa surovín pre robotníkov v Gíze, súvisí s Chufuovou smrťou alebo aspoň s dokončením jeho pyramídy.

Vďaka vykopávkam vo Wadi el-Jafr vieme o stavbe pyramíd v Gíze opäť o niečo viac ako doteraz. Je zrejmé, že riečna doprava na Níle, ale tiež námorná doprava medzi Egyptom a polostrovom Sinaj, ktorý slúžil ako jeden z hlavných zdrojov nerastného bohatstva faraónov, hrali kľúčovú úlohu pri výstavbe Chufuovej pyramídy. Tie isté lode, na ktorých zásobovatelia ako Merer dopravovali vzácne materiály zo Sinaja, slúžili tiež na dopravu vápencových blokov z Tury do Gízy, ktorá sa dnes nachádza  zhruba 20 km západne od Nílu. Ako to bolo možné? Podľa teórie, ktorú navrhol americký egyptológ Mark Lehner pracujúci na vykopávkach priamo v Gíze, boli starovekí Egypťania schopní presmerovať tok Nílu tak, aby vytvorili umelé jazero spájajúce Turu s Gízou. Mererove záznamy spomínajú plavbu na „Chufuovom jazere“, ktoré viedlo k „Chufuovmu obzoru“, ako sa v starej egyptčine označovala Chufuova pyramída. Pokiaľ je táto hypotéza pravdivá, najnovší objav papyrusov v Egypte nám ponúka zásadné poznatky nielen o Chufuovej vláde, ale aj o stavbe pyramíd a o inžinierskych schopnostiach starých Egypťanov.

 

Mgr. Evina Steinová vyštudovala latinský jazyk na Masarykovej univerzite v Brne a medievistiku na Utrecht University v Holandsku. Od roku 2011 je pracovníčkou Kráľovskej holandskej akadémie vied (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), kde dokončuje doktorát o vedeckých komunitách v ranom stredoveku. Okrem HistoryWeb-u prispieva do viacerých blogov venujúcich sa histórii.

 

Použitá literatúra

Stille, A.: The World's Oldest Papyrus and What It Can Tell Us About the Great Pyramids’. Smithsonian Magazine, October 2015. Dostupné na internete: http://www.smithsonianmag.com/history/ancient-egypt-shipping-mining-farming-economy-pyramids-180956619/?no-ist.

Lorenzi, R.: World’s Oldest Port. Archaeology Jan/Feb 2014. Dostupné na internete: http://archaeology.org/issues/116-1401/features/1584-wadi-el-jarf-port-papyrus-khufu-cheops.

Tallet, P./ Marouard, G.: The harbour of Khufu on the Red Sea Coast of Wadi al-Jafr, Egypt. Near Eastern Archaeology 77/1, 2014, 4 – 14. Dostupné na internete: https://www.academia.edu/6248978/THE_HARBOR_OF_KHUFU_on_the_Red_Sea_Coast_at_Wadi_al-Jarf_Egypt_NEA_77_1._

Tallet, P.: Ayn Sukhna and Wadi el-Jarf: Two newly discovered pharaonic harbours on the Suez Gulf. British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 18, 2012, 147 – 168. Dostupné na internete: https://www.britishmuseum.org/PDF/Tallet.pdf.

 

Obrazová príloha: Pierre Tallet

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Komu slúžili staroveké paláce na Kréte?

Komu slúžili staroveké paláce na Kréte?

Paláce na ostrove Kréta patria bezpochyby medzi divy starovekého sveta. Ich jedinečný charakter a forma v mnohom definuje naše nazeranie na ich staviteľov – príslušníkov minojskej kultúry. celý článok

Gaius Gracchus presadzoval radikálnejšie reformy než jeho brat

Gaius Gracchus presadzoval radikálnejšie reformy než jeho brat

Gaius Gracchus tvorí polovicu druhého najslávnejšieho bratského dua v dejinách Ríma.Idúc v šľapajach svojho brata presadil niekoľko praktík, ktoré ostali súčasťou rímskeho politického života nielen počas republiky, ale aj neskôr. celý článok

Reformátor Tiberius Gracchus zahynul pri masakre

Reformátor Tiberius Gracchus zahynul pri masakre

S pádom Rímskej republiky a vznikom cisárstva máme tradične spojené legendárne mená Gaia Iulia Caesara a jeho adoptívneho syna Octaviana Augusta. V skutočnosti však išlo o proces trvajúci sto rokov. celý článok

Po zničení Kartága sa z Ríma stala superveľmoc

Po zničení Kartága sa z Ríma stala superveľmoc

Pokiaľ by sme mali určiť dátum, kedy sa Rímska republika stala z regionálnej mocnosti dominantnou superveľmocou celého Stredomoria, podarí sa nám to prekvapivo ľahko. Bol to rok 146 pred Kr., keď si republika nielen definitívne podmanila Macedóniu a Grécko, ale hlavne sa jej podarilo zničiť... celý článok

Kelti bojovali za egyptských faraónov

Kelti bojovali za egyptských faraónov

Kelti, ktorých pravlasť bola v strednej Európe a sídlili aj na území dnešného Slovenska, boli často súčasťou žoldnierskych jednotiek starovekých panovníkov. celý článok

Diskusia