Magister Pavol pôsobil na dvore cisára Žigmunda

Publikované : 02.02.2018 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 1897

Niet azda väčšieho príbehu z dejín uhorskej šľachty ako rozprávanie o dvoch švábskych bratoch a šľachticoch Honta a Poznana a o ich pomoci budúcemu uhorskému kráľovi Štefanovi pred rozhodujúcou bitkou proti kniežaťu Kopáňovi.

 

Týmto rozprávaním sa aj vcelku logicky začína nová kniha od Tomáša Sitára o magistrovi Pavlovi z Kolár, príslušníkovi rodu Hontovcov. Autor v úvode zhrnul pozoruhodné protirečenia rozprávania o pôvode rodu Hunta a Poznana, ktoré je zaznamenané až v neskorších uhorských kronikách. V prvom rade nešlo zrejme o bratov vzhľadom na rozdielne lokácie ich uhorských majetkov. Neboli švábskeho, ale zrejme slovanského pôvodu, ako dosvedčujú rodové mená. Mohli by sme ešte dodať, že pochybné je aj hovoriť o nich ako o šľachticoch, čo je sociálna a právna kategória, doformovaná až v 13. storočí.

I keď azda nie je celkom korektné hovoriť o šľachte na konci 10. storočia, existuje tu rodová a majetková kontinuita, spájajúca Honta a poipeľských Hotnovcov, ako sa o nich dozvedáme z bzovíckej listiny (1135) a o storočie neskôr vďaka listinnému materiálu z kráľovskej kancelárie Bela IV. Autorova hlavná postava jeho vedeckej monografie však pochádza až z 2. polovice 14. storočia.

Magister Pavol z Kolár bol pevne spojený s prostredím dnešného južného Slovenska a na svoju dobu sa mu podarilo dosiahnuť veľmi zaujímavú úradnícku a právnickú kariéru na kráľovskom dvore Žigmunda Luxemburského. Tu Tomáš Sitár rozvinul súradnice vzdelania a profesionálnych možností príslušníka šľachty v Uhorsku, predstavil jeho kariérny postup, rodinné zázemie či pracovnú rutinu na dvore alebo v teréne pri realizácii štatúcie, teda uvedenia do šľachtickej držby.

Bohatý listinný materiál umožnil Tomášovi Sitárovi podrobne zmapovať životné, rodinné i kariérno-politické osudy Pavla z Kolár. Jeho smrťou sa však kniha nekončí a autor opisuje – už stručnejšie – vývoj rodovej vetvy z Kolár až do konca stredoveku, teda do začiatku 16. storočia.

Hoci to tak na prvý pohľad vyzerá, táto kniha nie je len jednou z ďalších genealogických prác, ale plastickým obrazom života uhorského šľachtica z neskorého stredoveku. Nemáme tak pred sebou „iba“ dejiny rodu, ale skôr príbeh človeka z úradníckeho prostredia kráľovského dvora a člena poprednej šľachtickej rodiny so svojimi sídlami, majetkami, vetvami a príbuznými.

 

Miroslav Lysý

 

 

Tomáš Sitár: Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia. Osudy slovenskej šľachty v stredovekom Uhorsku. Krná : Miloš Hric, 2017. 184 s. ISBN 9788097203566.

 

 

Vydanie knihy bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

Ďalší názor:

Branislav Kovár: Recenzovaná kniha je pozitívnym príkladom, že aj v regionálnych dejinách sa vyskytujú zaujímavé historické príbehy, ktoré sa môžu prepojiť aj s hlavnými témami bádania.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie

Jeho meno je neodvratne späté s veľdielami poľskej beletrie. Ohňom a mečom, Potopa, Pan Wolodyjowski či Quo Vadis sú tituly, ktoré hladili poľskú dušu v časoch, keď sa kedysi hrdý národ hrbil pod vládou cudzích mocností. celý článok

Aké boli osmičkové roky v našich dejinách?

Aké boli osmičkové roky v našich dejinách?

Keď som pred takmer dvadsiatimi rokmi uvidel na pulte jedného kníhkupectva stáť knihu so zvláštnym názvom Osmičky v našich dejinách, ihneď ma zaujala. A to až tak, že som si ju kúpil a začal si z nej doma čítať. Mal som vtedy asi štrnásť rokov, chodil som do osemročného gymnázia a dejepis bol mojím celý článok

Prečo bola Caesarova dynastia úspešná?

Prečo bola Caesarova dynastia úspešná?

Gaius Iulius Caesar sa stal zakladateľom dynastie, ktorá zmenila dejiny Rímskej ríše. Medzi cisármi tejto dynastie boli schopní správcovia vecí verejných, ale aj netvori v ľudskej koži, ktorí boli schopní všetkého zla. Ich pôsobenie mapuje nová kniha od britského autora Toma Hollanda. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.