Légiovlak prichádza do Bratislavy

Publikované : 22.09.2017 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 1698

Československí legionári sa stali dôležitou súčasťou našich dejín. Ich činnosť na Sibíri približuje zaujímavá výstava.

 

Československá obec legionárska a Nadačný fond Legie 100, v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Železnicami Slovenskej republiky, Nadáciou Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Bratislave, Klubom historickej techniky Zvolen, Slovenským technickým múzeom a Múzejno-dokumentačným centrom Bratislava si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu légiovlaku.

Expozícia Légiovlaku je určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež. Súčasťou výstavy je aj množstvo dobových dokumentov a artefaktov. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádza návštevníkov vlakom s odborným výkladom a vie pomôcť aj s dohľadaním predka – legionára. Unikátny Légiovlak je vernou replikou legionárskeho vlaku – ešalónu z obdobia rokov 1918 – 1920. Vlak je súčasťou projektu Legie 100, ktorý sa začal v 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát. Hlavnou myšlienkou projektu je navrátiť do povedomia verejnosti odkaz zakladateľov moderného štátu.

Dátum výstavy 19.-28. september 2017

Miesto výstavy: Bratislava, Múzeum dopravy

 

13 vozňov

égiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s boľševikmi. Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny.

Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Jeden z uvedených vozňov – dielenský sa do Légiovlaku podarilo zaradiť vďaka spolupráci slovenských partnerov – Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen. Jeho exteriér predstavuje vernú rekonštrukciu historického vozňa, vyrobeného v roku 1906. Nájdené stopy po guľkách sú nemými svedkami udalostí 1. svetovej vojny.

Od marca 1918 sa Československé vojsko v Rusku zabývalo vo vojenských ešalónoch. Vlaky slúžili ako pojazdná kasáreň a stali sa do roku 1920 domovom našich vojakov, ktorí ich postupne dovybavovali a zdobili. V druhej polovici roku 1918 dochádzalo k odstráneniu improvizácií, jednotlivé jednotky boli doplňované, novosformované a budovali sa aj logistické a podporné časti vo vlakoch, ako napríklad kuchyňa, pekáreň, rôzne dielne alebo sklady, ale aj nemocnice.

Pri dobývaní Transsibírskej magistrály dochádzalo k obsadzovaniu železničných úradov na staniciach čs. legionármi. Celkom disponovalo čs. vojsko na Rusi 531 osobnými a 10 287 nákladnými vozňami, ktoré boli usporiadané v 259 vlakoch. V tomto počte nie je zahrnutých 27 ešalónov zdravotných a evakuačných a mnoho ešalónov spojeneckých vojsk. V roku 1919 sa čs. armádny zbor stiahol na Sibír k ochrane magistrály. Po nástupe Červenej armády začiatkom roku 1920 začala evakuácia čs. vojsk zo Sibíri do Vladivostoku a potom 42 lodnými transportmi do vlasti.

 

Vozne légiovlaku

Plošinový vozeň s obrneným automobilom

Plošinový vozeň slúžil ako pojazdné stanovisko obrneného automobilu. Bol to jediný spôsob, ako transportovať obrnené automobily na dlhé vzdialenosti. Takto obsadzované vozne boli často začleňované do zostáv obrnených vlakov a slúžili ako pancierové prvky vlaku. Predlohou pre stavbu repliky automobilu, postaveného Jánom Queisnerom, bol jednovežový Austin, ktorý vznikol prestavbou pôvodne dvojvežového Austinu I. série ťažko poškodeného v boji. V roku 1918 sa podarilo príslušníkom 1. pluku československých légií v Rusku ukoristiť nepriateľský vlak na stanici v Pemze. Súčasťou vlaku bol aj plošinový vozeň s jednovežovým Austinom. Tak začala jeho kariéra v légiách. Ihneď bol zaradený do stavu a nasadený do bojov s boľševikmi. Podľa ruského vzoru mu legionári dali meno, zvolili ale české „JURÁŠ“, ktoré nosil na bokoch veže. Službu v légiách ukončil v roku 1920, kedy bol pred odchodom vojska z Vladivostoku predaný.

 

Obytný vozeň

Vozeň nie je prístupný pre verejnosť, pretože slúži ako zázemie pre súčasnú posádku légiovlaku. Zvonka je upravený do podoby osobných vozňov, ktoré boli zaraďované do legionárskych ešalónov.

 

Tepluška

Tepluška je označenie prevzaté z ruštiny pre pôvodne bežný nákladný vozeň so strechou, upravený zateplením stien pre dopravu osôb. Čs. legionári sa s takými stretávali už od začiatku vojny pri preprave na fronte a ďalších presunoch, ale sami nimi disponovali až od začiatku roku 1918, kedy bol Československý zbor nútený začať ústup z Ukrajiny pred postupujúcimi vojskami Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Československé pluky druhej divízie, ktoré boli rozložené východne od Kyjeva, obsadili a držali železničný uzol Bachmač. Príslušníci zhromaždili vozne ako pre seba, tak aj pre ostatné jednotky zboru, a tak umožnili ústup z Ukrajiny.

 

Štábny vozeň

Štáby jednotlivých jednotiek so sebou priviedli do vlaku menšie či väčšie kancelárie všetkého druhu. V čase, keď čs. légie bojovali s boľševickými oddielmi, museli štáby jednotlivých plukov alebo divízií riadiť boje na frontoch. Pre tieto účely sa upravovali vozy do podoby kancelárií vybavených telefónnym a telegrafným spojením, mapami, pracovnými stolmi, písacími strojmi a pod. Pre svoju prevádzku potrebovali tieto kancelárie pripojenie na telefónne a telegrafné vedenie, preto v plnej miere fungovali v dobe státia vlaku v stanici. Na väčších staniciach a v mestách sa štáby častejšie umiestňovali v budovách. Spočiatku bolo ich vybavenie značne primitívne, ale s postupom času a získavaním nových vozňov boli používané nielen nákladné kryté obytné vozy – teplušky, ale predovšetkým upravené osobné vozidlá II., III. či IV. triedy. Vyššie štáby a velitelia sa postupne sťahovali do vozňov prvých tried či veľkopriestorových vozidiel vyšších úradníkov ruských dráh, a to aj vrátane vozidiel lôžkových reštauračných. Najrozšírenejšie boli osobné vozidlá II. a III. triedy, z ktorých boli vymontované lavice a prepážky.

 

Zdravotný (sanitný) vozeň

Každá z troch divízií čs. vojska disponovala svojou nemocnicou, divíznym lazaretom, domom pre rekonvalescentov, skladom, zubným kabinetom a divíznym sanitným vlakom č. 1 - 3. V Jenisejsku bola zriadená venerologická nemocnica, spojená s bakteriologickým a sérologickým  inštitútom, v Omsku potom ešte stála nemocnica. Nemocnica v Tomsku sa rozšírila o oddelenie pre choromyseľných a v Irkutsku pôsobila venerologická ambulancia. Na evakuáciu ranených a chorých vojakov do Vladivostoku boli k dispozícii sanitné vlaky č. 4 a 5. Centrom čs. zdravotnej služby sa stalo mesto Čeljabinsk, kde bola zriadená hlavná nemocnica s 800 lôžkami. Pozdĺž celej magistrály potom boli československými jednotkami využívané ďalšie nemocnice a zdravotnícke inštitúcie. Veľmi dobre sa vtedy osvedčili sanitné vlaky, ktoré sa využívali pre evakuáciu ranených, ale tiež pre ošetrovanie a operácie. Sanitné vlaky boli zložené z vozňa operačného, vozňa pre ťažko ranených, vozňa s kuchyňou, s práčovňou a ďalších určených pre personál a materiál.

 

Plošinový vozeň

Pre presun materiálu slúžili bežné plošinové vozne.

 

Poštový vozeň

Československé jednotky boli až do boľševického prevratu súčasťou ruskej armády a pracovala pre nich vtedy ruská poľná pošta. Na Ukrajine zostal československý armádny zbor bez poľnej pošty do tej doby, než sa rozhodlo, že čs. vojsko zostane na Sibíri. Pri plánovaní štruktúry našej armády počas zjazdu vojska v Čeľabinsku v lete 1918 bolo uznesené zriadiť poľné poštu. Postupne boli v roku 1918 zriadené poštové úrady vlakových pôšt, poštové expozitúry a poštové stanice, divízny úrad, správa poľnej pošty a armádny poľný poštový úrad. Všetky tieto úrady boli umiestnené v železničných vozňoch, okrem poštového úradu v Jekaterinburgu, ktorý bol umiestnený v budove Národnej rady. Prevádzka samostatnej poľnej pošty československého vojska v Rusku sa začala 16. septembra 1918 na trati Čeľabinsk-Samara-Ufa-Syzran. Toto spojenie bolo postupne predlžované až do Vladivostoku. Pošta sa prepravovala prostredníctvom tzv. Poštových ambulancií, tj. upravených teplušiek s posádkou legionárskych poštárov, ktorí počas jazdy spracovávali a triedili zásielky. Naša poľná pošta obsluhovala tiež spojenecké vojská na Sibíri a neskôr aj miestne úrady a civilné obyvateľstvo v okolí magistrály. Pritom bola považovaná za rýchlejšiu a spoľahlivejšiu než miestna ruská pošta.

 

Krajčírsky vozeň

Pôvodne bolo ruské vojsko súčasťou cárskej ruskej armády, ktorá Českú družinu a neskôr pluky, vystrojovala a zásobovala. Čs. armádny zbor sa však formálne osamostatnil, takže prestal byť súčasťou ruskej armády. Okrem výstroja a výzbroje sa tak museli čs. vojaci postarať o vlastné zásobovanie – jedlo a ostatné potreby – pre asi 60 tisíc ľudí a 12 tisíc koní, ďalej palivo a materiál pre lokomotívy a vagóny, ale aj autá a lietadlá. Keď začalo byť nutné obstarať pre našich vojakov nové uniformy a na Sibíri nebolo možné zohnať v dostatočnom množstve látky, obrátili sa legionári z Vladivostoku na najbližších spojencov v rámci dohody, ktorými boli Japonci. Z Japonska sa dodávali látky pre šitie nových uniforiem. Časť uniforiem sa šila priamo v Japonsku.

 

Predajný vozeň – YMCA

V historickej časti tohto vozidla sa nachádza replika predajného pultu, aké boli v bufetoch legionárskych jednotiek na Sibíri. Predajne s potrebami a potravinami pre vojakov prevádzkovali jednak samosprávy jednotlivých plukov, neskôr podobné zariadenia prevádzkoval aj "strýko z Ameriky", teda celosvetová organizácia YMCA, spočiatku hlavne jej členovia pochádzajúci z radov slovenskej menšiny v USA. Jej pomoc čs. légiám bola základom jej masového rozšírenia v Československu za prvej republiky.

Obrnený vozeň

Obrnené vlaky sa prvý raz začali používať vo vojnách v druhej polovici 19. storočia. Ich úlohou bolo nielen zaisťovanie bezpečnosti na trati, ale v čase vojny tiež zapojenie sa do bojových operácií, odohrávajúcich sa v blízkosti železnice. V rámci otvorených bojov čs. legionárov s boľševikmi od mája 1918 boli obrnené vlaky jedným z najdôležitejších bojových prostriedkov našej armády. Vývoj obrnených vagónov bol postupný. Spočiatku išlo o bežné vagóny, ktoré boli vyzbrojené guľometmi a niekedy aj delami na plošinových vozňoch. Pre ochranu posádky sa používali improvizované prostriedky na tlmenie striel, spravidla vrecia s pieskom. Následne dochádzalo k ďalšiemu zlepšovaniu obrnených vagónov a začali sa používať ukoristené, v továrni postavené špecializované vagóny i obrnené lokomotívy z výzbroje bývalej ruskej armády.

 

Dielenský vozeň

Légie žili vo vlakoch na Transsibírskej magistrále viac ako dva roky. Počas tej doby si legionári museli väčšinu vecí obstarať sami, preto okrem obytných a bojových vozidiel mali vo vagónoch aj sklady výstroje a materiálu a tiež špecializované dielne. Tento vozeň Légiovlaku bol vďaka iniciatíve Nadácie Milana Rastislava Štefánika zrekonštruovaný slovenským Klubom historickej techniky Zvolen.

 

Ďalšie informácie o Légiovlaku nájdete na webe: www.legiovlak.cz.

Obrazová príloha: www.legiovlak.cz

Tlačová správa

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Ako sa reštaurujú vzácne nálezy?

Ako sa reštaurujú vzácne nálezy?

Obľúbený prednáškový cyklus Čo sa skrýva v depozite začne vo februári už svoj IV. ročník, ktorý bude venovaný oslavám 130. výročia založenia Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. celý článok

Kto boli Mayovia?

Kto boli Mayovia?

Starovekí Mayovia neustále vyvolávajú množstvo otázok a mnoho hypotéz. Často sa s nimi spájajú konšpiračné teórie o mimozemských návštevníkoch či o konci sveta. Táto kultúra je akýmsi magnetom pre záhadné teórie a posolstvá. Mayská civilizácia je opradená rúškom tajomstva a vzbudzuje v ľuďoch záujem celý článok

Čítali ste knihy Vojtecha Zamarovského?

Čítali ste knihy Vojtecha Zamarovského?

V roku 2019 si pripomenieme 100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského – spisovateľa literatúry faktu, vytrvalého popularizátora staroveku a tvorcu televíznych dokumentov o starovekých dejinách sveta. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.