Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Jánošíkov poklad

Publikované : 05.06.2013 | Zobrazení: 14393 |
4 minúty čítania

Jánošík, junošík, máš ty zlata mnoho,

povedz nám, kde ho máš? Čo koho do toho!

(Ján Botto, Smrť Jánošíkova)

 

Jánošíkov poklad je ľudový román Ela Šándora, vydaný roku 1926, divadelná hra Ferka Urbánka z roku 1932 i počítačová hra zameraná na hravé spoznávanie života hrdinu a miest, kde údajne poukrýval klenoty.

 

Kde ho mám, tam ho mám, v tajných sieňach Tatry,

veď si ho tam nájde, komu ono patrí.

(Ján Botto, Smrť Jánošíkova)

 

Za 11 eur môžete hľadať Jánošíkov poklad s cestovnou agentúrou Štvorlístok v povodí Bieleho potoka smerom na Dolné a Nové diery v Tiesňavách. Pravdaže, otvory v zemi lákajú k výskumom.

Podľa spomienok kronikára a historika Štefana Jastrabíka zo Smoleníc objavila skupina mladíkov, ktorí roku 1929 hľadali Jánošíkov poklad v Malých Karpatoch, jaskyňu Driny. Napokon poklad objavili v októbri 2011 pri Zbojníckej skale za Čičmanmi. Nálezcovia informovali starostku obce, Pamiatkový úrad aj reportérku Nového času. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 23. 10. vysvitlo, že mince tvoria kolekciu s motívom čičmianských dreveníc, určenú na propagáciu dediny na olympiáde roku 2012.

Naozajstný poklad teda treba hľadať inde. Podľa povesti ukryl cennosti v lokalite Peňažná pod vrchom Chom neďaleko Kremnice istý baník na Jánošíkov príkaz. Miesto označuje vysoký kríž viditeľný už z diaľky, no bohatstvo ešte nikto nenadobudol.

Pochopiteľne, pretože v skutočnosti sa truhlica s korisťou skrýva na Lachovom Laze pri Zvolene. Alebo v jaskyni vo vápencovom vrchu Korbeľka na Považí neďaleko obce Gombáš. Dostať sa k nálezu nie je jednoduché. Znalcami odporúčaný algoritmus znie takto:

Choď na také miesto v Korbeľke, odkiaľ budeš vidieť dvere na troch krčmách (stankovská, ľubochnianska a gombášska) a dvere dvoch kostolov (Stankovany, Gombáš), a pod tebou je miesto, kde je jaskyňa a v nej je uložený Jánošíkov poklad. Vstup do jaskyne je zakrytý zemou a treba ju odkopať a odhádzať. Do jaskyne sa môže vkročiť len so šúpkou (otepou) slamy. Pri vstupe do jaskyne treba ju niesť pred sebou ako ochranu pred zariadením, ktoré má usmrtiť nepovolaného votrelca. Sú to ostré meče, ktoré sa pri vstupe do jaskyne vysunú a zapichnú len do otepe slamy, takže už nemôžu ublížiť človeku, ktorý ide po poklad.

(povesť Jánošíkov poklad z cyklu Gombášske povesti, uverejnené na blogu Karola Okáľa, okal.blog.sme.sk)

 

Ďalší odborník, poľský historik Dr. Stanislaw Dzieciolowski, autor knihy Juraj Jánošik, hetman zbójnicki, tvrdí, že treba hľadať jedľu a na nej vyrezaný symbol ruky. A okrem toho ešte... Prosto, Jánošíkov poklad je slovenským svätým grálom, našou záhadou templárskych drahocenností. No nič nie je zadarmo.

 

Nebolo to moje, nebude to vaše,

ale len toho, kto šabľu za pravdu opáše.

(Ján Botto, Smrť Jánošíkova)

 

Okrem kombinačných schopností, umu a dôvtipu vyžaduje nájdenie a získanie Jánošíkovho pokladu kladné črty etické – dobrotu, nevinnosť, láskavosť, trpezlivosť. Planému človeku sa zem neotvorí, v jaskyni ho zasype, dukáty sa mu v rukách rozsypú na prach. Ako v rozprávkach – je magický, nejestvuje.

Dobové súdne záznamy a výpovede poškodených prinášajú pomerne prehľadný obraz množstva koristi, ktorú si zbojníci v družine delia. S malými výnimkami (Jánošíkov a Uhorčíkov prepad mešťana Šipoša po Strečnom) sa akcie zúčastňovalo alebo o nej vedelo a pripravovalo ju vyše dvadsať chlapov. Kapitán mal zrejme nárok na vyšší podiel, ale aj tak... Pani Káforke zo Žaškova vzali zbojníci 200 zlatých v striebre, po deľbe teda Jánošíkovi zostalo len zopár zlatiek, ktoré pravdepodobne minul. Trocha na zábavu v krčme – terchovskej krčmárke dali hôrni chlapci strieborný pohár ako úhradu za dohán a pijatiku. S penízi se pak podelili, které peníze pak na Dunajove a Klenovci prepíjali, takto osvetľuje Juraj súdu, kam sa podela hotovosť ozbíjaného oravského farára. Ak aj niečo zvýšilo, bolo potrebné ešte platiť informátorom, prechovávačom, tým, čo zabezpečovali úkryt... V konkrétom časopriestore odľahlej hornatej krajiny nemohlo byť Jánošíkovo zbojníčenie ničím viac než paberkovaním. Keďže na rozdiel od filmových a románových predlôh reálne nedobyl a nevypálil žiaden kaštieľ ani mesto, k skutočnému bohatstvu sa nedostal.

Po prepade pána Skalku z Trenčína sa údajne niekoľko zlatých prsteňov ušlo sedliackym dámam v Terchovej, Jánošíkov podiel tvorilo niekoľko zlatých mincí, ktoré potreboval ako hotovosť, po lúpeži teda ukryl v handlovských horách do jedle tri strieborné lyžice a paloš...

V dokumente pod názvom Priznanie na mučení tohože Juraja Jánošíka, uloženom v Archíve Slovenského národného múzea v Martine, dobrovoľne priznal: Jako sa ide od Jablonky na Klenovec k Cisárskym horám na pravú ruku idúce, na grúne v jedne jedli je ruka vyťatá na buku, že má svoje veci zachovanie.

Kto neverí, nech tam beží hľadať ruku v buku na jedli alebo jedľu vyťatú rukou buku, prípadne buk v jedli na ruke a v jeho dutine kotlík plný zlatých mincí a predstáv románopiscov, fantastov, výmyselníkov a hľadačov. Vyššie zmienené Jánošíkove poklady poľahky nájdete v knižniciach a na internete.

 

 

Mgr. Miloš Ferko, PhD., vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor slovenský jazyk − história. Predovšetkým sa zaujíma o literárnu fantastiku, alternatívnu históriu a historické romány v širšom, aj mimoliterárnom kontexte. Autor Dejín slovenskej literárnej fantastiky. Rád a vášnivo cestuje Poľskom a Pobaltím.

 

 

Použitá literatúra

Botto, J.: Smrť Jánošíkova. Almanach Lipa, Národní zábavník II. Budín 1862.

Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Martin 1880.

Melicherčík, A.: Juraj Jánošík, hrdina protifeudálneho odboja slovenského ľudu. Martin 1963.

Tablic, B.: Poezye. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kteří se buďto v v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli 1-4. Vacov 1806 ─ 1812.

Pramene k dejinám Slovenska Slovákov VIII.  Nový pohľad na svet. Bratislava 2007.

 

Internetové odkazy:

a) http://okal.blog.sme.sk/

 

Obrazová príloha: J. Pustayová, Plus Jeden Deň, slavni.terchova-info.sk, www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Robin Hood – kráľ zbojníkov

Robin Hood – kráľ zbojníkov

Robin Hood je predovšetkým symbol. Je to mýtická historická postava. celý článok

William Tell – legendárny čarostrelec

William Tell – legendárny čarostrelec

William Tell je legendárna historická postava zo švajčiarskych dejín. Jeho existencia nie je priamo doložená, spomína sa až v neskorších písomných správach z obdobia po jeho údajnej životnej púti. celý článok

Attila – Bič Boží

Attila – Bič Boží

O Attilovi počul asi každý. Jeho meno dodnes vyvoláva iracionálny strach. Je stelesnením zla, ničivej sily, synonymum krutého bojovníka, drsného barbara a lúpežníka. Iní si ho predstavujú iba ako bezohľadného vodcu divokého kočovného kmeňa z ďalekej Ázie... celý článok

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Medzi Robinom Hoodom a Jánošíkom nemá Alí Bábá veľmi čo robiť. Alí Bábá nebol zbojník. Teda... vlastne bol zlodej. Ale taký dobrý, ktorý okradne zlodeja zlého. celý článok

Košický zlatý poklad...

Košický zlatý poklad...

Košický zlatý poklad... náhodný svedok mestských dejín. Keď zrejme vystrašený majiteľ ukladal svoj zlatý majetok do nevábivej, možno už aj vtedy otlčenej schránky, určite nevedel, kedy sa jeho zlato opäť objaví na svetle sveta. Možno si kládol otázky, či sa mu cennosti podarí uchrániť pred nepriateľ celý článok

Diskusia