Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Historici zoči-voči aktuálnym problémom

Publikované : 05.05.2016 | Zobrazení: 2446 |
2 minúty čítania

Historici zoči-voči aktuálnym spoločenským problémom

15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Dome kultúry v Skalici 11. – 13. mája 2016

Spoločnosť na Slovensku konečne začala vnímať deformácie v historickom vedomí našich občanov ako problém, ktorý môže viesť k narastaniu extrémizmu, predovšetkým u mladých ľudí. Nejde však len o slovenský fenomén. Vo svetovom meradle sa stretávame s globálnymi problémami – šírenie xenofóbnych ideológií, terorizmus, migrácie celých skupín obyvateľstva, ohrozené životné prostredie, lokálne vojny, ktoré môžu prerásť do veľkých konfliktov. Týmto výzvam už nedokáže ľudstvo čeliť výlučne technologicky.  K zmene môže priviesť iba zmena v myslení a v spoločenských vzťahoch. Preto sa slovenskí historici rozhodli, že na svojom zjazde prijmú výzvu Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete. Iba zlepšenie postavenia humanitných a spoločenských vied, vrátane histórie, môže viesť k zmenám myslenia a spoločenského správania

Mimoriadne závažný je problém diskriminácie humanitných a spoločenských vied vo financovaní výskumu a vo vyučovacom procese na základných a stredných školách, kde sa vyučovanie o človeku a spoločnosti redukovalo na neúnosnú mieru. Počet hodín dejepisu na slovenských školách je najmenší v rámci Európskej únie a stále je tendencia tento počet znižovať. Sme potom svedkami toho, že naša mladá generácia ovláda na vysokej úrovni informačné technológie, ale na druhej strane podlieha vplyvu rôznych extrémistických a xenofóbnych ideológií a nedokáže sa v dnešnom svete a jeho zložitých spoločenských vzťahoch orientovať.

Súčasťou zjazdu bude aj vedecká konferencia na tému História, historiografia a etika. Je to mimoriadne aktuálna téma, ktorá sa týka morálnej zodpovednosti historikov, ale v širšom slova zmysle morálnej zodpovednosti vedcov, za výsledky svojho výskumu. Morálne aspekty historikovej práce sú rôznorodé. Súvisia s predmetom jeho výskumu, s vplyvom rôznych ideológií, ale aj s takými javmi, ako sú plagiátorstvo, publikovanie v tzv. predátorských časopisoch s cieľom formálne vylepšiť scientometrické údaje pre potreby akreditácie a pod.

Na zjazde sa budú tiež odovzdávať výročné ceny Slovenskej historickej spoločnosti a očakáva sa bohatá diskusia k úlohám a postaveniu historiografie v súčasnom svete a špeciálne na Slovensku a tiež úlohe historikov pri formovaní historického a spoločenského vedomia slovenskej spoločnosti.

Slovenská historická spoločnosť pri SAV je profesijná organizácia slovenských historikov, ktorá existuje od roku 1946. V tomto roku si pripomína 70 rokov svojej existencie. Jej zjazdy sa konajú pravidelne každých 5 rokov. Významný bol najmä jej mimoriadny zjazd v roku 1968 v Martine, ktorý sa venoval prehodnoteniu historiografie po nastúpení komunistickej totality, ako aj v roku 1991, ktorý otvorene hodnotil vyše 40-ročné deformácie komunizmu v dejepisectve. Reflektujúc tieto tradície sa historici aj v súčasnosti usilujú ako profesionálni vedci, ale aj ako angažovaní občania, vyjadriť sa k dianiu a situácii v spoločnosti.

 

Program zjazdu na stiahnutie tu.  

 

Predpokladá sa, že zjazd bude diskutovať a  prijme vyhlásenie k situácii spoločenských a humanitných  vied a k vyučovaniu dejepisu.

 

Súčasťou odborného programu zjazdu je vedecká konferencia:

História, historiografia a etika

Referáty venované aktuálnym otázkam historickej vedy v súčasnosti prednesú členovia SHS a zahraniční hostia. Program konferencie na stiahnutie tu.

 

Tlačová správa

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Zo staroegyptských papyrusov vieme mnohé o názoroch a praktikách antického ľudu. Egypťania boli známi vierou v božstvá, no o čosi menej sa vie o ich okultných praktikách. celý článok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava zasiahla väčšinu kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok. celý článok

Ako sa reštaurujú staré hodiny?

Ako sa reštaurujú staré hodiny?

Septembrová prednáška z cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou bude venovaná téme reštaurovania. celý článok

Germánov na Slovensku priťahoval rímsky luxus bývania

Germánov na Slovensku priťahoval rímsky luxus bývania

V prvých storočiach nášho letopočtu ležalo územie Slovenska v tesnom susedstve Rímskej ríše. Miestne germánske kmene proti Rimanom bojovali, ale aj slúžili v ich armáde, obchodovali s nimi či posielali svojich synov na výchovu k Rimanom. celý článok

Luxusná keramika sa na územie Slovenska dovážala z Rímskej ríše

Luxusná keramika sa na územie Slovenska dovážala z Rímskej ríše

Po letnej prestávke odhalí Stredoslovenské múzeum ďalšie z klenotov a tajomstiev, ktoré ukrýva vo svojom depozite. Výnimočnú keramiku typickej červenohnedej farby známu pod názvom „terra sigillata“... celý článok

Diskusia