Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Esej o emailoch na Svätoštefanskej korune I.

Publikované : 05.02.2014 | Zobrazení: 6946 |
7 minút čítania

Robím repliky byzantských emailov. Niektoré emaily som videl, niečo som si o nich naštudoval, stokrát som hrešil pri ohýbaní zlatého drôtika a niekoľkokrát som sa dobre popálil na horúcom pliešku z čistého striebra. Je to dostačujúca kvalifikácia na napísanie eseje o korune? Na vedeckú štúdiu to isto nie je. Ani ja, podobne ako všetci predo mnou, nemám pre všetky svoje názory nevyvrátiteľné dôkazy. Iste aj preto je esej napísaná zoširoka, jazyk má neviazaný a je v nej aj „history-fiction“. Je to esej, preto neuvádzam odkazy na všeobecné známe fakty, dátumy ani citácie z primárnych prameňov.

 

 

Pár definícií na úvod: Ako nazvať korunu? Čo sú emaily? Prečo práve táto koruna?  

Dnes sa pre korunovačnú korunu uhorských kráľov používa niekoľko názvov: Maďarská koruna, Uhorská koruna, Svätá koruna alebo Svätoštefanská koruna. Ja som si vybral termín Svätoštefanská.

Malým kovovým plieškom s námetom vyhotoveným v skle vravia Angličania enamels, Nemci Zellenschmelzen, Francúzi médaillon. Nakoniec, aj slovenčina používa slovo medailón, ale v širšom význame. Rozhodol som sa nazývať  medailón vytvorený technikou bunkového smaltu – cloisonné – jednoducho „email“.

Aj keď má email dlhú históriu, zameriame sa na jeho používanie v stredoveku, keď sa rozšírila výroba schránok na relikvie, obalov vzácnych kníh, krížov, monštrancií a niekedy aj kráľovských insígnií, zdobených pravé emailami. Najväčšiu umeleckú a výtvarnú hodnotu dosahujú miniatúrne zobrazenia svätcov z Byzancie. Po páde Konštantínopola sa postrácali koruny byzantských cisárov a tak sa z vrcholného stredoveku zachovala jediná panovnícka koruna s emailami –  Svätoštefanská.

 

Cloisonné ako technologický zázrak

Starí Egypťania, ako je vidieť na pokladoch z hrobiek, hojne využívali spojenie zlata a farebných kameňov. Do zlatých šperkov vkladali tyrkys, lazurit a karneol. Objavom farebného skla sa rozšírila pestrosť šperkov a odstránilo sa prácne brúsenie polodrahokamov do výsledného tvaru bunky.

Okolo roku 1300 pred Kr. objavili v Mykénach techniku cloisonné. Do buniek medzi zlaté drôtiky sa vkladali jemné zrniečka farebného skla. Takto pripravený email sa zohrial na vysokú teplotu, sklo sa roztavilo a vytvoril sa krásny lesklý obrázok. Tento postup však nie je až taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad javí. Rôzne farby a druhy skla majú rôznu teplotu tavenia – od 600 do 900 ºC. Výroba emailu musí začať od najvyššej teploty a postupovať k najnižšej. Drobné zrnká skla pri premene na jednoliate sklo zmenšia  objem a aby sa vyplnila bunka až po vrch, musí sa vkladanie zrniečok skla  zopakovať viackrát. Solídny email vyžaduje viac ako päťdesiat doplnení zrniečok a rovnaký počet zohriatí.

Ako vždy, aj tu je problém „do tretice“. Treba pripevniť deliace drôtiky k podkladu tak, aby sa pri vysokej teplote nepohli alebo neroztavili. Na priloženom videu je zdokumentovaná práca umelkyne vyrábajúcej ciferníky pre hodinky. Ale aj ona, vybavená najnovšou technikou, sa vyhla privareniu tenkých zlatých drôtikov k podložke ciferníka.

 

Zložitá metalurgia

Pri emailoch sa používa šperkársky smalt, ktorý svojou hrúbkou, priesvitnosťou a farbou vytvára zdanie použitia drahokamov alebo polodrahokamov. Na vyhotovenie buniek,  do ktorých sa dajú zrniečka skla, sa dá použiť meď, striebro a zlato. Ale aj najčistejšia meď a najčistejšie striebro oxidujú a email stráca oxidáciou svoju krásu. Najlepšie je použiť zlato a  preto sú najkrajšie emaily zo zlata. V stredoveku ako podklad pre bunky slúžilo prírodné zlato (elektrum) o rýdzosti do 22 karátov s bodom tavenia  966 ºC. Na tvorbu buniek sa používali drôtiky z 23- alebo z 24-karátového zlata, ktoré má teplotu tavenia 1000 ºC.

V bežnej šperkárskej praxi sa na spájanie zlata používa spájka s vysokým obsahom striebra a medi, pretože sa taví pri nižšej teplote. Pri emaile by však spájka spoj neudržala a v nej obsiahnutá meď alebo striebro by zafarbili sklenenú hmotu. Spojiť zlatý 24-karátový drôtik so zlatým 22-karátovým plechom je metalurgický problém. Ale starovekí a byzantskí šperkári ho zvládli. Poznali borax. Ten zabraňuje oxidácii a zároveň znižuje teplotu pre vytvorenie spoľahlivého spoja. Prvé použitie boraxu pri výrobe emailov je zaznamenané okolo roku 1300 pred Kr. v Mykénach.

Malá záhada na záver historicky nezáživného odseku o metalurgii. V staroveku sa borax získaval v Mongolsku a v Tibete. Ako v tej „divočine“ na jeho využitie prišli a ako sa to dozvedeli v Grécku dávno pred Homérom, je otázka pre článok „Kde sa túlal Odyseus, Argonauti a Dionýzos tisíc rokov pred Alexandrom Veľkým?“. 

 

Prvá koruna 

Súčasná Svätoštefanská koruna je príbehom niekoľkých korunovačných korún uhorských kráľov. Na ich začiatku je „západná“ koruna, ktorú poslali prvému uhorskému kráľovi sv. Štefanovi cisár Oto III. a pápež Silvester II. v roku 1001. Vtedajšie západné koruny mali na čele kríž, po obvode ľalie a možno zopár drahých kameňov a nejaké perly. Robili ich zo striebra, ktoré pozlátili pomocou amalgámu v ohni. Prvá koruna svätého Štefana bola jednoduchá, podobná tej, akú má jeho socha v Pannonhalme. V roku 1045 túto korunu spoločne s kopijou kráľa Štefana odobral v Stoličnom Belehrade cisár Henrich III.  uhorskému kráľovi Petrovi Orseolovi a poslal ju do Ríma. Ako stálo v liste pápeža Gregora VII. z roku 1074, prvá uhorská koruna sa nachádzala  pri hrobe apoštola Petra v Ríme. Neskôr sa stratila.

 

Druhá koruna

Hneď v nasledujúcom roku 1046 bol korunovaný Ondrej I., pravdepodobne diadémom z východu. Jedným z kandidátov na „druhú“ korunu sú emaily nájdené v Ivanke pri Nitre, dnes vystavené v Národnom múzeu v Budapešti. Možná podoba tzv. Monomachovej koruny „vyskladanej“ z týchto emailov je na obrázku. Neexistuje žiaden dôkaz, že naozaj na druhej korune tieto emaily boli. Druhá koruna sa stratila v čase bojov kráľa Šalamúna s Gejzom I. a jeho bratmi.

 

 

 Tretia koruna 

Gejza I. a po ňom Ladislav I. Svätý a Koloman Knihomoľ boli korunovaní novou korunou, o ktorej sa všeobecne predpokladá, že pochádzala z Byzancie. Súčasne s Gejzom korunovali byzantským typom koruny aj jeho manželku Synadene. A práve koruna Gejzovej manželky je základom tzv. corona graeca, spodnej časti Svätoštefanskej koruny.

 


Corona graeca

Spodná časť dnešnej Svätoštefanskej koruny, dnes zvaná corona graeca bola pôvodne ženskou korunou. Naznačuje to jej priemer, ktorý je väčší, než je vhodné na priame nosenie na hlave. Presnejšie – na mužskej hlave. Väčší priemer, ale vyhovuje noseniu na ženskej hlave so špeciálnou úpravou vlasov. Na emaile umiestnenom na Pala d´Oro v benátskom chráme svätého Marka a na freskách v Hagia Sophia je vidieť, že vtedajšie byzantské

cisárovné nosili na hlavách koruny väčších priemerov. A nielen priemer bol iný, ale mali viac ozdôb, drahých kameňov, perál a  emailov. Slávna Theophano, manželka cisára Otta II.,  sto rokov pred Gejzovou manželkou  Synadene si doniesla na západ korunu s emailami svätcov a so Spasiteľom. Dnes sa tieto emaily nachádzajú na obale knihy zvanej Pericop cisára Henricha II., vytvorenej v Bambergu okolo roku 1040.

 

Znázorňuje medailón kráľa Gejzu a jeho korunu?

Na corona graeca sú okrem svätcov aj emaily vladárov – byzantského cisára Michala VII., spolucisára Konštantína a uhorského kráľa. Email s nápisom Гєωβιτzас Пιсτос Κρаλңс Τоυрхιас zobrazuje kráľa Gejzu I. Presnejšie, mladá tvar, úprava vlasov a brady, odev a insígnie zodpovedajú vtedajšej predstave byzantského umelca o tomto uhorskom kráľovi. Asi to nie je verná podobizeň, ale aj ten imaginárny portrét je na niečo dobrý. Znázorňuje Gejzu s korunou. Umelec, ktorý vytvoril tento email, nemusel vedieť nič o Gejzovej reálnej podobe, ale mohol veľmi dobre vedieť, ako vyzerá koruna, ktorou bude Gejza v Uhorsku korunovaný. Keď robil ten email, mal ju pravdepodobne pred sebou.

 

Prvé rátanie emailov

Keď prišli obe koruny do Uhorska, nachádzali sa na nich podľa mňa nasledovné emaily: na korune Synadene mohol byť Kristus Pantokrator, Bohorodička, spolucisár Konštantín, kráľ Gejza, sv. Demétrius, sv. Juraj, sv. Kosmas, sv. Damián a archanjeli Michal a Gabriel.Tá skladba nie je náhodná – Kristus, Bohorodička a archanjeli tam byť jednoducho musia. Sv. Demétrius a sv. Juraj sú bojovní ochrancovia kresťanstva a sv. Kosma a Damián sú šíritelia kresťanskej vzdelanosti a bojovníci proti pohanským bludom.

Jednoduchšia Gejzova koruna mala pravdepodobne len dva emaily – Krista vpredu a cisára Michala vzadu. Pozorný človek si všimne, že na corona graeca je zadný email s cisárom Michalom prichytený veľmi neodborne. Niekto ho dodatočne vložil do obruby určenej pre menší email. To sa nemohlo stať v Konštantínopole. Pri tvorbe liturgických predmetov a insígnií dodržiavali Byzantínci určité pravidla a vysokú kvalitu vyhotovenia. Okrem toho, výmena Bohorodičky za cisára je rúhaním. Pravdepodobne až neskôr v Uhorsku niekto email s Bohorodičkou vybral a na jeho miesto vložil email s cisárom.

 

Kedy vytvorili corona graeca?

Po Gejzovi vládol jeho brat Ladislav I. Svätý. Po ňom v roku 1095 nastúpil Gejzov syn Koloman, zvaný Knihomoľ. Pravdepodobne on dal v Uhorsku vyhotoviť „corona graeca“. Koruna Synadene sa ako koruna uhorských kráľovien medzičasom stala zbytočnou, pretože starobylá koruna kráľovnej Gizely sa vrátila do Vesprému. A tak dal Koloman z dvoch byzantských korún zhotoviť jednu. Ako základ použil jeho klenotník krajšiu korunu Synadene. Korunu, čo dostal Gejza z Byzancie, rozobral a nahradil chýbajúci email Bohorodičky emailom cisára Michala. Táto redukcia počtu korún zodpovedá Kolomanovmu politickému presvedčeniu. Traduje sa, že je autorom zásady „Kto má korunu, ten je kráľom“.

 

Corona latina 

Tým sa končí príbeh byzantských emailov na Svätoštefanskej korune. Ale dnes sú na  korune  aj iné. Dokonca dva druhy. Západobyzantský Kristus Pantokrator na vrchu koruny a osem „západných“ apoštolov na časti koruny zvanej corona latina. Byzantské emaily na korune sú majstrovské kúsky, ale „západných“  apoštolov je možné považovať za zázrak. Horný email s Kristom je pravdepodobne šikovný pokus o repliku byzantského alebo skôr učebná pomôcka. Podobne ako byzantské, aj emaily na corona latina sú vyhotovené technikou cloisonné. Či sú zlate drôtiky „privarené“, sa bez rozobratia nedá zistiť. No na základe malých úsekov, na ktorých sklo vypadlo, je možné predpokladať, že áno. Použité sklo je podobné ako u byzantských, len počet farieb je nižší. Jednotlivé bunky sú „vyskladané“ hrubšie, vo väčšej vzdialenosti od seba a svätci sú ťažšie identifikovateľní. Práve „chybovosť“ je kľúčom k miestu ich vzniku.

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=CnQJ4jv3uho&feature=player_embedded

 

Pokračovanie 7. 2. 2014

 

 

Ing. Pavol Satko, vzdelaním strojár a posledné roky kníhkupec. Venuje sa tvorbe replík byzantských emailov a amatérsky dejinám antiky a stredoveku Uhorska.


Použitá literatúra

The Treasury of San Marco Venice. Milano 1984.

Darty, L.: The art of enameling. New York 2006.

Hahnloser, H. R. /Polacco, R.: La Pala D Oro. Venezia 1988

Hankó, I.: Királyaink tömegsírban. Dostupné na internete: http://mek.niif.hu/04000/04092/html/

Reuter, T.: The New Cambridge Medieval History. Vol. III. C. 900 – c.1024. Cambridge 2008.

Wessel, K.: Byzantine enamels.  Shanon 1969.

 

Obrazová príloha: P. Satko, www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Kráľ alebo nie?

Kráľ alebo nie?

Opäť, a tentoraz vďaka filmu, sa rozprúdila debata o tom, či Svätopluk bol kráľ. Padajú argumenty za, kontrujú argumenty proti. Tak ako vždy v novodobých hádkach o osobnostiach, nejde o to, čo bolo, ale ako si kto potrebuje dejiny prispôsobiť. celý článok

Doc. Vincent Múcska: Štefan I. bol génius!

Doc. Vincent Múcska: Štefan I. bol génius!

Rozhovor o dejinách, stredoveku a Arpádovcoch. celý článok

Nástupca svätého Štefana

Nástupca svätého Štefana

Vládu prvého uhorského kráľa Štefana I. (997 – 1038, kráľom od roku 1000) možno plným právom označiť za úspešnú. celý článok

Od prvého Arpádovca po prvého kráľa

Od prvého Arpádovca po prvého kráľa

Aj keď je arpádovská dynastia pomenovaná podľa kniežaťa, ktorý doviedol Maďarov do Karpatskej kotliny, jej zakladateľom je v skutočnosti Arpádov otec Álmoš. celý článok

Ako naši predkovia zvíťazili nad Zlatou hordou

Ako naši predkovia zvíťazili nad Zlatou hordou

Počas druhého vpádu Tatárov do Uhorska sa odohralo jedno z najheroickejších a najvýznamnejších vojenských víťazstiev našich predkov, ktoré malo dôsledky pre dejiny celej Európy. celý článok

Diskusia