Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Dejiny Rímskej republiky na Slovensku

Publikované : 27.02.2013 | Zobrazení: 8107 |
3 minúty čítania

Rímski historici za celé stáročia prepracovali príbeh o vzniku Rímskej republiky a o tvrdom Luciovi Iuniovi Brutovi, ktorý pre republiku obetoval aj vlastných synov. Titus Livius v 1. storočí pred n. l., teda asi štyristo rokov po udalostiach, spracoval legendu o nich. Jeho príbehy neskôr doplnil aj grécky historik a spisovateľ Plutarchos v životopise ďalšieho protagonistu príbehu Valeria Publicolu. Osudy rodiacej sa republiky sú veľmi populárne a často ich spracúvajú aj novovekí autori.

Na Slovensku však máme možnosť stretnúť sa s tragickým príbehom aj v inej podobe, a to v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Medzi dvomi vojnami bol totiž v pieskovni pri Piešťanoch (Krakovany-Stráže) objavený hrob germánskeho (kvádskeho) náčelníka alebo kniežaťa. V hrobe sa nachádzali viaceré bronzové, strieborné a pozlátené nádoby, z ktorých je pre náš príbeh dôležitá veľká terčovitá plochá misa, tzv. lanx alebo discus. Jej okraj zdobí tepaný reliéf zachytávajúci príbeh Brutových synov.

Neznámy umelec zobrazil akoby v komixovej podobe celý príbeh vzniku Rímskej republiky, jej zrady i jej záchrany. Príbeh sa začína ešte v dávnej minulosti, keď sa Brutus zúčastnil sprievodu kráľovských synov do veštiarne v Delfách, aby ako jediný z prítomných pochopil veštbu, že vládcom bude ten, kto prvý pobozká matku. Brutus tak urobil po návrate domov, keď zdanlivo zakopol, spadol na kolená a pobozkal zem – matku všetkých ľudí. Ďalej nasledujú výjavy rozprávajúce príbeh zrady. Nešťastná matka sa dozvedá, že jej synovia sa pridali k sprisahancom, v rukách drží kompromitujúci list, ktorý jej synovia podpísali. Po prezradení sa sprisahanci bránili, pričom jeden z Brutových synov je zranený, brat sa mu snaží pomôcť. Na okraji nádoby sú zobrazené aj potýčky medzi skupinami bojovníkov oblečených v rovnakej zbroji, čím chcel umelec zdôrazniť boje medzi obyvateľmi mesta. Neskôr obaja Brutovi synovia kľačia na zemi so zviazanými rukami, za nimi stojí liktor so zdvihnutou sekerou. Sám Brutus sedí na kamennom podstavci, sklonenú hlavu si podopiera pravou rukou. Jeho osud končí v súboji s kráľovým synom Arruntom. Po skončení bojov sa do Ríma vracia konzul Valerius na triumfálnom voze. Súčasťou historického príbehu sú aj zobrazení bohovia – jednak Apolón, ktorý vládol nad Delfami, Neptún, Mars, a napokon aj najvyšší rímsky boh Jupiter.

Celý príbeh dešifroval a publikoval slovenský archeológ a historik Ján Dekan v publikácii Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží, ktorú v roku 1979 vydalo vydavateľstvo Tatran. Žiaľ, jeho publikácia je dnes pomerne vzácna a na pultoch antikvariátov sa objavuje veľmi zriedkavo.

 

 

 

Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., študoval odbory dejepis − latinčina na FF UK v Bratislave (1969 − 1971) a na FF UJEP v Brne (dnes Masarykova univerzita, 1971 − 1974). Venuje sa dejinám staroveku, špeciálne dejinám starovekého Ríma. Prednáša dejiny staroveku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

 

Použitá literatúra

Dekan, J.: Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží, Bratislava 1979.

Grant, M.: Dějiny antického Říma. BB Art, Praha 2011.

Maškin, N. A.: Dějiny antického Říma. Praha 1957.

Novotný, B.: Slovom a mečom. Martin 1995.

Valachovič, P.: Stručné dejiny starovekého Ríma. Prešov 2009.

Zamarovský, V.. Dejiny písané Rímom. Perfekt, Bratislava 1995.

 

Obrazová príloha: J. Dekan, B. Novotný, M. Červeňanský, Tatran, Matica slovenská

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Slávne delfské veštby

Slávne delfské veštby

Delfskú veštiareň vraj založil samotný boh Apolón. celý článok

Mocní muži si delia štát (2. časť)

Mocní muži si delia štát (2. časť)

Caesar ako najmladší z triumvirov začal svoju politickú a vojenskú kariéru ako posledný z nich. Caesar ju však ako člen starobylej patricijskej rodiny rozvíjal dvomi smermi... celý článok

Mocní muži si delia štát (1. časť)

Mocní muži si delia štát (1. časť)

So všetkými tromi členmi budúceho triumvirátu, s Crassom, Pompeiom a s Caesarom, sa stretávame už počas Sullovej diktatúry, hoci s každým v inej úlohe. celý článok

Osudové ženy kata republiky

Osudové ženy kata republiky

Posledné desaťročia Rímskej republiky boli obdobím veľkých zmien, presadzovania výnimočných jednotlivcov a bojov o moc, ktorý sa zákonite skončil pádom republiky a vytvorením novej formy vlády – cisárstva. Udalosti však nezasiahli len mužov, ale aj ženy Ríma... celý článok

Koľko kráľov vládlo antickému Rímu?

Koľko kráľov vládlo antickému Rímu?

Podľa antickej tradície založili staroveký Rím bratia Romulus a Remus 21. apríla 753 pred Kr. Tá istá tradícia tvrdí, že od tejto udalosti vládlo nad mestom sedem kráľov až do chvíle, kým ich Rimania nevyhnali a nezaložili republiku. celý článok

Diskusia