Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Čomu verili starovekí Churriti?

Publikované : 05.04.2019 | Zobrazení: 1111 |
3 minúty čítania

Staroveké dejiny Blízkeho východu nepatria medzi časté vedecké ciele slovenských bádateľov, preto vždy vítam pokusy vyplniť prázdne miesto v našej historiografii. Tibor Sedláček, ktorého môžeme bez prikrášlenia označiť aj za úspešného autora na HistoryWeb.sk, napísal knihu o starovekých Churritoch a ich náboženstve.

 

Osobne mám pri podobných dielach večnú dilemu. Na jednej strane vítam, že aj slovenský (respektíve český) priaznivec starovekých dejín si môže prečítať dôležité informácie vo svojom vlastnom jazyku. Na druhej strane viem, že aj pre autora by bolo lepšie, ak by svoje výsledky publikoval v anglickom jazyku. Práve použitie angličtiny by umožnilo rozšíriť počet účastníkov dobrej vedeckej diskusie, ktorú si recenzovaná kniha zaslúži. Na Slovensku aj v Čechách existuje viacero odborníkov na staroveké dejiny, ale z výskumu Churritov boli doteraz publikované len popularizačné články.

Kniha vychádza z dizertačnej práce Tibora Sedláčka, ktorú obhájil na Masarykovej univerzite v Brne. Zaoberá sa raným náboženstvom Churritov na základe ikonografických, písomných a archeologických prameňov zo starovekého Urkeša. Lokalita Urkeš sa nachádza v pohorí Taurus na hraniciach Sýrie a Turecka.

 

Kto boli Churriti?

V prvej kapitole sa Tibor Sedláček venuje rozpoznávaniu náboženstva z pohľadu archeologických prameňov. Autor síce cituje viacero myšlienkových smerov, ale v jeho úvahách dominujú názory britského archeológa Colina Renfrewa, čo je trochu škoda vzhľadom na to, že sú aj iní bádatelia, ktorí sa problematike venujú. Autor mohol napríklad rozvinúť i myšlienky Iana Hoddera, ktorého v tejto kapitole takisto spomína.

V druhej kapitole sa autor venuje dejinám Churritov, čo je výborná správa pre slovenského čitateľa, keďže ide o tému, ktorá sa v slovenskom jazyku často nerozoberá. Výnimkou sú len populárne publikované výsledky z výskumu Slovenského archeologického a historického inštitútu na lokalite Tell Fecheriye v časopise Historická revue. Autor sa zaoberá dejinami Churritov najmä v predakkadskom období. Tretia kapitola sa venuje histórii centra Churritov – Urkešu.

Vo štvrtej kapitole sa autor venuje archeologickým a písomným prameňom z Urkeša, ktoré používa aj vo svojej práci. Tibor Sedláček uvádza aj preklady niektorých písomných prameňov. Ako archeológ neviem posúdiť lingvistický aspekt spomínaných písomných zdrojov. Jazykovedec Pavel Čech vo svojej recenzii na knihu spomenul niekoľko výhrad k uvedeným prekladom, ale sám upozornil, že ide len o drobné nedostatky.

Piata časť knihy je o chtonickom božstve Churritov – Kumarbim, ktoré skúma Tibor Sedláček na základe zachovalých písomných textov.

 

Kultová stavba

Šiesta kapitola knihy je o kultovom objekte z Urkeša – o podzemnej kamennej štruktúre. Stavba sa našla pri starovekom paláci. V tejto „jame“ objavili archeológovia zvieracie kosti a rôzne artefakty (antropomorfná a zoomorfná nádoba, vrhacie guľôčky a iné). Stavba sa primárne interpretuje ako kultový objekt. Rituálne jamy sú časté v chetitskom a v churritskom náboženskom systéme. Autor dáva objekt do súvislosti so zachovanými písomnými prameňmi. Tu by som však bol opatrnejší, pretože kultový objekt z Urkeša má široké datovanie a medzi jeho používaním a vznikom písomných pamiatok o churritskom náboženstve môže byť až tisícročný rozdiel.

Nasledujúca siedma kapitola je o sakrálnych aspektoch vlády churritskej dynastie. Kniha pokračuje časťou o náboženských motívoch na pečatidlách a pečatných valčekoch. Tieto artefakty patria medzi časté nálezy v prostredí starovekých blízkovýchodných kultúr. Zároveň sú dobrým zdrojom pre rozšírenie našich poznatkov o živote v staroveku, preto ich analýzu v knihe vítam.

Posledná kapitola sa zaoberá šírením kultúry (i náboženstva) Churritov vo vtedajšom starovekom svete. Autor sa dotkol aj otázok šírenia etnicity, pričom vychádzal hlavne z konceptu antropológa Frederika Bartha. Jeho práca je však už staršia, vyšla ešte v roku 1969. Odvtedy sa problematikou zaoberali viacerí bádatelia – v našom prostredí čiastočne český bádateľ Petr Květina, ktorého myšlienky by sa dali aplikovať aj v Sedláčkovej knihe.

Na záver dodám, že kniha o náboženstve Churritov je komplexná a na základe recenzentových vedomostí aj prínosná. Téma knihy nie je častá v našom bádaní, preto je vhodná pre každého záujemcu o staroveké dejiny. Zároveň by som však autorovi odporučil vydať aj anglickú mutáciu knihy, aby sa k nej v konštruktívnych diskusiách mohli vyjadriť i zahraniční bádatelia.

 

 

Sedláček, T.: Doklady náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Brno : Filozofická fakulta MU, 2017. 165 strán, mäkká väzba. ISBN 978802108753.

 

 

 

Použitá literatúra

Čech, P.: Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Religio: revue pro religionistiku 26 – 1, 2018,  88 – 91.

Habaj, M.: SEDLÁČEK, Tibor: Doklady náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. Studia Historica Nitriensia  22-1, 2018, 259 – 260.

Květina, P.: Archeologie smyšlené identity. Archeologické rozhledy LXII, 2010, 629 – 660.

 

Ak si kúpite knihu cez odkazy zdieľané v tomto článku, dostaneme malú províziu na našu činnosť.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Rímske légie prehrali bitku v Teutoburskom lese

Rímske légie prehrali bitku v Teutoburskom lese

V bitke v Teutoburskom lese prišla rímska armáda o tri svoje légie. Išlo o jednu z najväčších porážok Ríma, a to v čase jeho najväčšej slávy. Okrem historikov a archeológov láka táto udalosť aj románopiscov, ku ktorým sa vo svojej najnovšej trilógii zaradil aj anglický spisovateľ Ben Kane. celý článok

Americkú armádu pochytil vo Vietname amok

Americkú armádu pochytil vo Vietname amok

Vojna smrdí ako hniloba, žumpa, rozmočená koža, otvorené hroby, spálenina. Vojna je peklo. Po prvotnom šoku z ofenzívy Tet si americká armáda vzala uvoľnený priestor rýchlo späť – v totálnej panike a maximálnej brutalite. Vojnový stroj bol ničivý a mnohoúčelový. celý článok

Prežila peklo koncentračného tábora a vyrovnala sa so životom po ňom

Prežila peklo koncentračného tábora a vyrovnala sa so životom po ňom

Svedectvá preživších holokaust sú nenahraditeľným zdrojom informácií o tomto tragickom období našich dejín. Slovenský knižný trh nám ich v poslednom období ponúkol viacero. celý článok

Les prízrakov je len pre nebojácnych

Les prízrakov je len pre nebojácnych

Najnovší historicko-detektívny román Juraja Červenáka nie je žiadny horor, aj keď o strašidelné udalosti v ňom nie je núdza. celý článok

Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu

Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu

Na pulty kníhkupectiev prichádza dôležitá kniha Miloslava Szabóa, ktorý sa odhodlal „pichnúť do osieho hniezda“ a posvietil si na motívy, ktoré viedli mnohých slovenských kresťanských duchovných k tomu, že podľahli vábeniu radikálnej politiky a v nacizme hľadali záštitu pre národ a cirkev. celý článok

Diskusia