Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Čo našli archeológovia na obchvate Bratislavy?

Publikované : 16.02.2019 | Zobrazení: 1881 |
2 minúty čítania

Cyklus prednášok o archeológii Archeologická kaviareň v SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave bude pokračovať aj vo februári. Témou aktuálnej prednášky budú archeologické výskumy na trase diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v rokoch 2016 až 2018, ktoré realizovala spoločnosť VIA MAGNA, s.r.o. Tieto priniesli mnohé zaujímavé nálezy a nečakané zistenia.

 

Intenzívna stavebná činnosť je často spojená s archeologickými výskumami. Stavby ciest alebo výrobných hál sa totiž v súčasnosti často plánujú na nížinách a poliach, ktoré boli kedysi veľmi vhodnými miestami na osídlenie. Archeológovia z Krajských pamiatkových úradov evidujú lokality, kde sú na základe starších výskumov či nových prieskumov doložené stopy ľudskej činnosti v minulosti. Na týchto miestach preto predpíšu tzv. predstihový archeologický výskum. Ten prebehne ešte pred začatím stavby (to zn., že neohrozí termíny stavby) a preskúma celú plochu stavby, na ktorej boli tieto doklady zistené.

Územie Bratislavy a jej okolia (najmä Žitný ostrov) leží v oblasti, ktorá bola v minulosti v rôznych obdobiach veľmi intenzívne osídlená a využívaná. Preto bolo v súvislosti so stavbou nultého obchvatu Bratislavy a s ním súvisiacich ciest archeológmi preskúmané množstvo lokalít. Časť z týchto výskumov bola zrealizovaná v réžii spoločnosti VIA MAGNA, s.r.o., v rokoch 2016 až 2018. Výskumy v katastroch obcí Blatná na Ostrove, Ivanka pri Dunaji či mestských častí Bratislavy Jarovce, Podunajské Biskupice a Vajnory priniesli objavy dedín, „panského“ sídla aj niekoľkých pohrebísk. Tieto lokality pochádzajú z rôznych období, a to od obdobia, kedy žili na našom území prví roľníci (neolit), až po stredovek a novovek.

O týchto výskumoch príde v utorok 19. februára porozprávať jeden zo zodpovedných vedúcich archeológov, Mgr. Andrej Žitňan. Prednáška bude mať názov „Diaľnica do minulosti. Nečakané nálezy na trase obchvatu Bratislavy“, pretože výskumy priniesli mnohé zaujímavé nálezy a prekvapivé zistenia, ktorými sa doslova prepisujú dejiny obcí na východnom a južnom okraji Bratislavy.

Po stručnej charakteristike jednotlivých preskúmaných lokalít sa A. Žitňan bude podrobnejšie venovať najvýznamnejším a absolútne nečakaným odhaleniam na troch lokalitách. Prvou bude rozsiahle pohrebisko z obdobia Avarského kaganátu (8. storočie) v Podunajských Biskupiciach, so 485 preskúmanými hrobmi. Ďalej predstaví dvorec germánskeho veľmoža z neskorej antiky (4. storočie) v katastri rovnakej obce, ktorý poukazuje na kontakty miestnych Germánov s Rímskou ríšou. Ide o ohradený areál so stavbami reprezentatívneho, obytného a hospodárskeho charakteru. Zaujímavý a nečakaný nález predstavuje aj pohrebisko z obdobia Veľkej Moravy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Na záver prednášajúci predstaví plány do budúcnosti a náčrt ďalších aktivít s preskúmanými nálezmi.

Prednáška sa uskutoční v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave (Vajanského nábrežie 2), v „Objavovni“ na 3. poschodí, v utorok 19.2.2019 o 16:30. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestoru a väčšieho záujmu o prednášku Vás prosíme, aby ste, ak chcete sedieť, prišli radšej skôr. Ďakujeme za pochopenie.

Pre návštevníkov, ktorí prídu skôr, pripravujeme prezentáciu Práca archeológa, ktorá bude pustená pred prednáškou. Zhrnieme v nej všetko podstatné o archeologickej práci, od vytipovania si lokality na výskum, cez veselé zážitky z terénu až po prezentáciu výsledkov na konferenciách a pred širokou verejnosťou. (Eisnerova spoločnosť archeologická)

 

Obrazová príloha: P. Kmeťová, Via Magna

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Alexandriu si zapamätáte aj vďaka výnimočným osobnostiam

Alexandriu si zapamätáte aj vďaka výnimočným osobnostiam

Alexandria bola v minulosti pojmom. Nielen vďaka stavbám ako Alexandrijský maják a Alexandrijská knižnica, ale aj vďaka výnimočným osobnostiam, ktoré v nej pôsobili. Aké kultúrne bohatstvo je prítomné v tomto meste? Čo všetko vieme o jeho dejinách v antickom období? celý článok

Ako a kam sa cestovalo v stredoveku?

Ako a kam sa cestovalo v stredoveku?

Cestovanie za letnými zážitkami už má väčšina z nás za sebou, no na zaujímavú cestu sa môžete vydať aj na poslednej tohtoročnej prednáške z cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou. celý článok

Ako Slováci odhaľujú tajomstvá Mayov v Guatemale?

Ako Slováci odhaľujú tajomstvá Mayov v Guatemale?

Mayská civilizácia bola najvyspelejšou kultúrou Nového sveta, ktorá sa rozprestierala na území viacerých subtropických stredoamerických štátov. V Guatemale sa slovenskí vedci už 10 rokov podieľajú na výskume tejto fascinujúcej civilizácie, ktorá existovala dva a pol tisíc rokov. celý článok

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Zo staroegyptských papyrusov vieme mnohé o názoroch a praktikách antického ľudu. Egypťania boli známi vierou v božstvá, no o čosi menej sa vie o ich okultných praktikách. celý článok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava zasiahla väčšinu kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok. celý článok

Diskusia