Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Čo našli archeológovia na obchvate Bratislavy?

Publikované : 16.02.2019 | Zobrazení: 1384 |
2 minúty čítania

Cyklus prednášok o archeológii Archeologická kaviareň v SNM-Prírodovednom múzeu v Bratislave bude pokračovať aj vo februári. Témou aktuálnej prednášky budú archeologické výskumy na trase diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v rokoch 2016 až 2018, ktoré realizovala spoločnosť VIA MAGNA, s.r.o. Tieto priniesli mnohé zaujímavé nálezy a nečakané zistenia.

 

Intenzívna stavebná činnosť je často spojená s archeologickými výskumami. Stavby ciest alebo výrobných hál sa totiž v súčasnosti často plánujú na nížinách a poliach, ktoré boli kedysi veľmi vhodnými miestami na osídlenie. Archeológovia z Krajských pamiatkových úradov evidujú lokality, kde sú na základe starších výskumov či nových prieskumov doložené stopy ľudskej činnosti v minulosti. Na týchto miestach preto predpíšu tzv. predstihový archeologický výskum. Ten prebehne ešte pred začatím stavby (to zn., že neohrozí termíny stavby) a preskúma celú plochu stavby, na ktorej boli tieto doklady zistené.

Územie Bratislavy a jej okolia (najmä Žitný ostrov) leží v oblasti, ktorá bola v minulosti v rôznych obdobiach veľmi intenzívne osídlená a využívaná. Preto bolo v súvislosti so stavbou nultého obchvatu Bratislavy a s ním súvisiacich ciest archeológmi preskúmané množstvo lokalít. Časť z týchto výskumov bola zrealizovaná v réžii spoločnosti VIA MAGNA, s.r.o., v rokoch 2016 až 2018. Výskumy v katastroch obcí Blatná na Ostrove, Ivanka pri Dunaji či mestských častí Bratislavy Jarovce, Podunajské Biskupice a Vajnory priniesli objavy dedín, „panského“ sídla aj niekoľkých pohrebísk. Tieto lokality pochádzajú z rôznych období, a to od obdobia, kedy žili na našom území prví roľníci (neolit), až po stredovek a novovek.

O týchto výskumoch príde v utorok 19. februára porozprávať jeden zo zodpovedných vedúcich archeológov, Mgr. Andrej Žitňan. Prednáška bude mať názov „Diaľnica do minulosti. Nečakané nálezy na trase obchvatu Bratislavy“, pretože výskumy priniesli mnohé zaujímavé nálezy a prekvapivé zistenia, ktorými sa doslova prepisujú dejiny obcí na východnom a južnom okraji Bratislavy.

Po stručnej charakteristike jednotlivých preskúmaných lokalít sa A. Žitňan bude podrobnejšie venovať najvýznamnejším a absolútne nečakaným odhaleniam na troch lokalitách. Prvou bude rozsiahle pohrebisko z obdobia Avarského kaganátu (8. storočie) v Podunajských Biskupiciach, so 485 preskúmanými hrobmi. Ďalej predstaví dvorec germánskeho veľmoža z neskorej antiky (4. storočie) v katastri rovnakej obce, ktorý poukazuje na kontakty miestnych Germánov s Rímskou ríšou. Ide o ohradený areál so stavbami reprezentatívneho, obytného a hospodárskeho charakteru. Zaujímavý a nečakaný nález predstavuje aj pohrebisko z obdobia Veľkej Moravy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Na záver prednášajúci predstaví plány do budúcnosti a náčrt ďalších aktivít s preskúmanými nálezmi.

Prednáška sa uskutoční v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave (Vajanského nábrežie 2), v „Objavovni“ na 3. poschodí, v utorok 19.2.2019 o 16:30. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestoru a väčšieho záujmu o prednášku Vás prosíme, aby ste, ak chcete sedieť, prišli radšej skôr. Ďakujeme za pochopenie.

Pre návštevníkov, ktorí prídu skôr, pripravujeme prezentáciu Práca archeológa, ktorá bude pustená pred prednáškou. Zhrnieme v nej všetko podstatné o archeologickej práci, od vytipovania si lokality na výskum, cez veselé zážitky z terénu až po prezentáciu výsledkov na konferenciách a pred širokou verejnosťou. (Eisnerova spoločnosť archeologická)

 

Obrazová príloha: P. Kmeťová, Via Magna

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Aké šperky nosili starí Egypťania?

Aké šperky nosili starí Egypťania?

Zdobili sa starovekí Egypťania šperkmi iba pre ich krásu? Alebo ich symbolika pre nich predstavovala najmä ochranný prvok? celý článok

Aký význam mal pre Vietnam Ho Či Min?

Aký význam mal pre Vietnam Ho Či Min?

Vietnam je krajinou s pohnutou históriou a mnohotvárnou kultúrou, ktorá je do značnej miery ovplyvňovaná politickou scénou. Komunistický režim formuje tvár moderného Vietnamu a tým pádom aj religiozitu obyvateľstva tejto nádhernej a kultúrne bohatej krajiny... celý článok

Ako vznikalo Stredoslovenské múzeum?

Ako vznikalo Stredoslovenské múzeum?

Rok 2019 sa v Stredoslovenskom múzeu nesie v znamení viacerých jubileí. Ubehlo 10 rokov od otvorenia novej expozície v Matejovom dome, 110 rokov od otvorenia prvej múzejnej expozície a v neposlednom rade 130 rokov od založenia múzea. celý článok

Aký bol prínos Grékov a Rimanov v Egypte?

Aký bol prínos Grékov a Rimanov v Egypte?

Egypt – krajina pyramíd, monumentálnych chrámov a rozsiahlych pohrebísk. Presne tieto stavby sa väčšine z nás vybavia pri zmienke o architektúre starého Egypta. Ale sú to skutočne jediné architektonické diela, ktoré sa tu do dnešných dní dochovali? celý článok

Bola Veľká Morava ríša, kráľovstvo alebo štát?

Bola Veľká Morava ríša, kráľovstvo alebo štát?

Charakter včasnostredovekých mocenských a ekonomických zoskupení v Európe je jedným z veľmi diskutovaných bodov výskumu archeológov aj historikov. celý článok

Diskusia