Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Bola Veľká Morava ríša, kráľovstvo alebo štát?

Publikované : 29.04.2019 | Zobrazení: 2246 |
2 minúty čítania

Bola Veľká Morava ríša, kráľovstvo, štát alebo niečo iné?

Charakter včasnostredovekých mocenských a ekonomických zoskupení v Európe je jedným z veľmi diskutovaných bodov výskumu archeológov aj historikov. Do tejto problematiky spadá aj výskum sociálnych a ekonomických vzťahov na Veľkej Morave. Závery z tohto výskumu sú pritom veľmi citlivo vnímané a široko diskutované nielen odbornou verejnosťou. Hľadanie odpovedí na otázky, čo bola Veľká Morava a ako to celé mohlo fungovať, bude súčasťou štvrtej prednášky z cyklu Archeologická kaviareň.

 

Archeologický výskum v našom geografickom priestore, ktorý sa z rôznych uhlov pohľadu dotýka uvedenej problematiky, má niekoľko desaťročnú kontinuálnu tradíciu. Vďaka tejto kontinuite vieme, že práve archeológia je jedna z primárnych disciplín, stojacich v centre diskusie o Veľkej Morave.

O možnostiach archeológie pri riešení problematiky Veľkej Moravy príde v utorok 30. apríla do Archeologickej kaviarne porozprávať špecialista na archeológiu včasného stredoveku Mgr. Marek Hladík, PhD., z Archeologického ústavu AV ČR v Brne, z pracoviska Mikulčice. Vo svojom bádaní sa zameriava na výskum sídliskových štruktúr a ich vzťahu k prírodnému prostrediu na strednom toku Moravy, najmä na hradisku Mikulčice-Valy a v jeho v zázemí. Zaoberá sa aj priestorovou archeológiou a využitím moderných počítačových metód pri archeologickom výskume a jeho vyhodnotení.

V úvode prednášky M. Hladík predstaví základný rámec diskusie o charaktere včasnostredovekých mocenských zoskupení v strednej Európe (primárne o charaktere Veľkej Moravy), ako aj teoretické východiská, na ktorých stoja hlavné názorové prúdy tejto debaty.

Ďalej bude prezentovať multidisciplinárny archeologický výskum (okrem archeológie na tomto výskume participuje veľké množstvo prírodovedných disciplín ako archeobotanika, archeozoológia, geoarcheológia, palynológia a pod.), ktorého primárnou snahou je pochopenie a popísanie sociálnych a ekonomických interakcií na Veľkej Morave. Po krátkom pohľade na metodiku tohto výskumu (od terénnych aktivít až po laboratórne a analytické spracovanie dát) nám bude prezentovať konkrétne archeologické výskumy, ktoré predstavujú hlavné oporné body vedeckých záverov. V týchto výskumoch je možné sledovať uvedenú problematiku na archeologických dátach z veľkomoravských sídlisk a pohrebísk, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí jedného z najvýznamnejších veľkomoravských centier Mikulčíc-Valov.

V závere prednášky opäť svoju pozornosť nasmerujeme na globálnejší obraz o Veľkej Morave, ktorý sa vedci snažia vytvoriť na základe prezentovaných archeologických výskumov.

Prednáška sa uskutoční v priestoroch Objavovne SNM-Prírodovedného múzea (Vajanského nábrežie 2 v Bratislave) v utorok 30. apríla 2019 o 16:30. Pre väčší záujem o prednášku a priestorové možnosti treba počítať s tým, že miesta na sedenie sa môžu rýchlo zaplniť. Vďaka za pochopenie. Vstupné je dobrovoľné.

 

Foto: archív M. Hladíka

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Alexandriu si zapamätáte aj vďaka výnimočným osobnostiam

Alexandriu si zapamätáte aj vďaka výnimočným osobnostiam

Alexandria bola v minulosti pojmom. Nielen vďaka stavbám ako Alexandrijský maják a Alexandrijská knižnica, ale aj vďaka výnimočným osobnostiam, ktoré v nej pôsobili. Aké kultúrne bohatstvo je prítomné v tomto meste? Čo všetko vieme o jeho dejinách v antickom období? celý článok

Ako a kam sa cestovalo v stredoveku?

Ako a kam sa cestovalo v stredoveku?

Cestovanie za letnými zážitkami už má väčšina z nás za sebou, no na zaujímavú cestu sa môžete vydať aj na poslednej tohtoročnej prednáške z cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou. celý článok

Ako Slováci odhaľujú tajomstvá Mayov v Guatemale?

Ako Slováci odhaľujú tajomstvá Mayov v Guatemale?

Mayská civilizácia bola najvyspelejšou kultúrou Nového sveta, ktorá sa rozprestierala na území viacerých subtropických stredoamerických štátov. V Guatemale sa slovenskí vedci už 10 rokov podieľajú na výskume tejto fascinujúcej civilizácie, ktorá existovala dva a pol tisíc rokov. celý článok

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Čo znamenala mágia pre starovekých Egypťanov?

Zo staroegyptských papyrusov vieme mnohé o názoroch a praktikách antického ľudu. Egypťania boli známi vierou v božstvá, no o čosi menej sa vie o ich okultných praktikách. celý článok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

V Sade Janka Kráľa sa opäť strhne boj o Prešporok

Rok 1619 v Európe nebol idylický. Vojnová vrava zasiahla väčšinu kontinentu a výnimkou nebolo ani kráľovské mesto Prešporok. celý článok

Diskusia