Denník N

Prihlásenie | Registrácia Zabudnuté heslo

Arabský Orient za časov Ameriky

Publikované : 20.01.2014 | Zobrazení: 3443 |
4 minúty čítania

Hádam neexistuje na svete región, ktorý by svojimi vnútornými konfliktami pútal pozornosť celého sveta viac než Blízky východ. Dôvodov je viac, či už hlavné ohnisko blízkovýchodného napätia – palestínsko-izraelský konflikt, zásoby ropy potrebné pre svetové hospodárstvo, alebo teroristická hrozba, ktorú tento región generuje nielen pre „vlastnú potrebu“, ale aj na „vývoz“.

 

Pri toľkej pozornosti nie je prekvapujúce, že analýzam a komentárom udalostí v tomto regióne sa venuje veľké množstvo autorov, s množstvom často protichodných názorov. Právo na názor je v demokratickej spoločnosti nespochybniteľné, objektívny názor ale musí vychádzať z analýzy nespochybniteľných faktov. Bohužiaľ, v poslednom desaťročí sa pri komentovaní udalostí v blízkovýchodnom regióne presadzujú viac ideológovia než odborníci.  Na presadenie svojich názorov potrebujú manipulovať fakty, dezinterpretovať udalosti a prekrúcať skutočnosť.

Publikácia Arabský Orient za časů Ameriky : Od války v Zálivu k válce v Iráku je v obrovskom množstve preloženej literatúry, venujúcej sa tejto problematike, svetlou výnimkou.

Hlavným cieľom publikácie je snaha opísať zmeny v blízkovýchodnom regióne na prelome tisícročí. Jej autor, Henry Laurens, profesor moderných dejín arabského sveta na College de France, v nej vlastne vykresľuje dve desaťročia budovania a fungovania systému, ktorého zrútenie viedlo k súčasným prevratným zmenám v arabských krajinách. Kombináciu snáh o obnovenie tohto systému a, naopak, o jeho úplnú deštrukciu máme aktuálne možnosť sledovať na vlastné oči. Z celého radu podobných publikácií sa táto vymyká množstvom nahromadeného faktografického materiálu, pričom autor nevnucuje žiaden názor, zhodnotenie nechá na čitateľa.

Kniha je tak „nabitá“ informáciami, že má skoro charakter učebného textu. Nakopenie a chronologické usporiadanie faktografického materiálu zároveň rúca bežné mýty i zaužívané stereotypy, ktoré o tejto oblasti v posledných rokoch v prevládajú v médiách.

V prvej časti autor opisuje udalosti medzi oslobodením Kuvajtu a koncom storočia. Venuje sa tu najhorúcejším konfliktom regiónu Iraku a Kuvajtu, Izraela a Palestíny i Libanonu. Dôkladne analyzuje mierový proces z Osla, pričom veľkú časť textu tvoria výňatky z oficiálnych dokumentov. Analýza zahŕňa aj štatistiky týkajúce sa obetí na oboch stranách, nárastu počtu osadníkov, útokov, zabavených pozemkov. 

 

Arabský svet v 21. storočí

V druhej časti autor identifikuje a charakterizuje základné problémy, ktorým oblasť Blízkeho východu čelí od začiatku 21. storočia. V jednotlivých kapitolách druhej časti sa podrobne venuje špecifikám jednotlivých krajín aj spoločným trendom viacerých z nich. Všíma si napr. hru na demokraciu v Egypte v polovici minulého desaťročia, vývoj v Libanone, ktorý viedol k tzv. Cédrovej revolúcii, či prechod moci vnútri dynastií kráľovských i republikánskych režimov.  Podrobne sa venuje eskalácii násilia v Palestíne v súvislosti s druhou intifádou, neúspechu mierového procesu a snahám o jeho obnovenie.

Venuje sa, samozrejme, aj situácii, ktorá nastala po 11. septembri a veľmi presne identifikuje tragické dôsledky, ktoré priniesla reakcia USA na tieto útoky a tzv. vojna proti terorizmu. Autor si všíma, ako zahraničné intervencie v arabskom svete oživili chradnúci arabský nacionalizmus, no zároveň mali aj účinok priliateho oleja do plameňa islamského radikalizmu, ktorého globálna forma pomaly, ale isto nahrádza neúspešný panarabizmus.

V záverečných kapitolách druhej časti sa venuje praktickej stránke politiky USA v oblasti, hlavne v súvislosti s ich snahou o pretvorenie regiónu na tzv. „Nový Blízky východ“.

Nestrannosť autora asi najviac vyniká v pasážach venovaných problematike palestínsko-izraelského konfliktu. Ten sa vymyká z celého radu dostupných publikácií, z ktorých len malá časť obstojí pri dôkladnej kontrole objektívnosti zdrojov.

Napríklad pre čitateľov, ktorí sa na izraelsko-palestínsky konflikt dívajú ideologickým pravo-ľavým pohľadom, bude isto zaujímavé zistenie, že napriek odlišnostiam v používaní hesiel „bezpečnosť“ a „mier“ v predvolebnom boji  neexistuje žiaden podstatný rozdiel v prístupe k riešeniu palestínskej otázky medzi izraelskou pravicou a ľavicou. Akási zmierlivosť v postoji izraelských politikov k palestínskym požiadavkám nie je dôsledkom ich politickej príslušnosti, ale prichádza skôr s ich vyšším vekom (Rabin, Peres, Šaron), aj keď ani to nie je pravidlom (Šamir). Nie je to však autorovo tvrdenie, iba zistenie mňa – čitateľa.

 

Predvečer Arabskej jari

Kniha vlastne podrobne opisuje stav arabského sveta v predvečer tzv. Arabskej jari a je tak vynikajúcou pomôckou pre všetkých študentov aj odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú.

Na druhej strane je však kniha pre nezainteresovaného čitateľa pomerne náročná. Nejde o žiadne ľahké čítanie, nevyhnutne potrebná je koncentrácia na text. Ťažko ju odporučiť ako literatúru, ktorou by štúdium blízkovýchodnej problematiky malo začať. Určite je zaujímavejšia pre čitateľa, ktorý možno nie podrobne, ale aspoň sporadicky venuje pozornosť situácii na Blízkom východe, no v zmäti protichodných, často nezakryte propagandistických informácií stráca prehľad. Pri aspoň základnej znalosti problematiky je kniha neoceniteľnou pomôckou, ktorá pomôže porozumieť zvláštnej logike blízkovýchodných udalostí a umožní tak čitateľovi spraviť si na problematiku vlastný názor.

 

Výnimočný preklad

Za preklad takejto užitočnej knihy si vydavateľstvo Academie zaslúži nielen pochvalu, ale priam vďaku. Hlavne zo strany záujemcov, ktorí nevládnu francúzskemu jazyku a pri neexistencii anglického prekladu (prekvapujúce, keďže existuje arabský preklad Bašíra as-Sibáího) by im táto publikácia zostala nedostupná.

Vydavateľ si pochvalu zaslúži aj za vynikajúci výber prekladateľky. Samozrejme, v našom „časopriestore“ musíme brať do úvahy aj možnosť, že to prekladateľka si vybrala vydavateľstvo, v tom prípade pochvala patrí za akceptovanie jej ponuky.

Pri prekladoch literatúry venujúcej sa problematike „blízkovýchodných otázok“ občas vysoká profesionálna znalosť jazyka nestačí a hodnota prekladu utrpí pre neznalosť špecifík danej oblasti či terminológie v jazyku, do ktorého sa prekladá. Mnohí remeselní prekladatelia vytvárajú doslovnými prekladmi novú terminológiu a menej zainteresovaného čitateľa vystavujú nutnosti túto dešifrovať a nájsť jej bežne používaný ekvivalent.

To však nie je prípad tohto prekladu. Lena Arava-Novotná preklad zvládla na vysokej odbornej úrovni a prakticky mu nie je čo vytknúť.

Jediným závažným nedostatkom tejto knihy je skutočnosť, že ide o posledný diel trilógie a chýbajú preklady dvoch predchádzajúcich častí (Arabský Orient: arabizmus a islamizmus v rokoch 1798-1945 a Blízký východ v 20. st.). Snáď sa to v blízkej budúcnosti zmení a tieto preklady (dúfajme, že od tej istej prekladateľky, čo by bolo zárukou kvality) budú dostupné.

 

Jaroslav Drobný

 

 

 

Henry Laurens: Arabský Orient za časů Ameriky. Prel. L. Arava-Novotná. 1. vydanie. Praha : Academia 2013. 376 strán, tvrdá väzba. ISBN 978-80-200-2246-2.

 

 

Obrazová príloha: Academia,  www.wikipedia.org

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Pôvod islamského fundamentalizmu

Pôvod islamského fundamentalizmu

Stále aktuálne udalosti v moslimských krajinách nás nútia pozerať sa do histórie, pretože tam sa nachádzajú korene dnešného vývoja. celý článok

Päť historických pamiatok zničených vojnou v Sýrii

Päť historických pamiatok zničených vojnou v Sýrii

Občianska vojna v Sýrii priniesla už veľa ľudského utrpenia. Akékoľvek riešenie je v nedohľadne. Krv sa bude z pamäti spoločnosti zmývať ešte dlho. Okrem občanov trpia aj historické pamiatky tejto blízkovýchodnej krajiny... celý článok

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Alí Bábá a štyridsať zbojníkov

Medzi Robinom Hoodom a Jánošíkom nemá Alí Bábá veľmi čo robiť. Alí Bábá nebol zbojník. Teda... vlastne bol zlodej. Ale taký dobrý, ktorý okradne zlodeja zlého. celý článok

Koniec času v islame

Koniec času v islame

Nikto nepozná presný čas, kedy nastane koniec času. Kto tvrdí, že pozná, klame. Podobne ako v iných náboženských systémoch, aj v islame speje svet od stvorenia k zániku. celý článok

Má riešenie konfliktu v Palestíne nejakú nádej?

Má riešenie konfliktu v Palestíne nejakú nádej?

Yossi Klein Halevi sa vo svojej zbierke fiktívnych listov vrúcnymi slovami prihovára svojmu neurčitému, no zároveň veľmi konkrétnemu palestínskemu susedovi. Môžu padnúť na úrodnú pôdu? celý článok

Diskusia