Kontakty

O nás

Editor/manažér redakcie

 Ing. Ján Cílik

Šéfredaktor:

Mgr. Branislav Kovár, PhD.

Zástupcovia šéfredaktora:

Mgr. Jakub Drábik, PhD.

Mgr. Lucia Kováčová

Odborná a jazyková redaktorka:

 Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Redakcia:

Mgr. Jozef Hyrja

Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Roman Mocpajchel

Mgr. Eva Šefcová, PhD.

Bc. Oliver Zajac

Redakčný okruh:

Mgr. František Hříbal, PhD.

Mgr. Pavol Kosnáč, MSt.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Mgr. Peter Podolan, PhD.
Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Andrej Zeman, MA

Adresa redakcie:

HistoryWeb.sk, s.r.o
M. M. Hodžu 1072/9
Banská Bystrica 974 01

Kontakt:

historyweb@historyweb.sk

ISSN 1338-8789