O varení piva v Topoľčanoch rozhodoval až súd

Publikované : 07.02.2018 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 857

Viaceré regióny či mestá na Slovensku sa dostali do povedomia obyvateľstva vďaka určitej charakteristike, ktorá tamojších obyvateľov preslávila. Zvolenčania sú mliekari, Piešťanci kúpeľníci, Banskoštiavničania zas baníci, no a najväčšmi pivármi sú – či boli – Topoľčanci. Kam však siahajú korene pivovarníctva v regióne, ktorý preslávil najmä pivovar Topvar?

 

Varenie piva má na strednom Ponitrí veľmi dlhú tradíciu, hoci pre neexistenciu písomného prameňa nevieme určiť presný začiatok výroby piva v tejto oblasti. Istotu písomných záznamov máme až od roku 1274. V listine vydanej kráľom Ladislavom IV. nájdeme doklad o dodávateľoch tzv. marcového piva. Výrobcovia tohto menej kvalitného piva žili spoločne s odborníkmi na výrobu medoviny v Uherciach a pravdepodobne aj v dnešných Tvrdomesticiach neďaleko Topoľčian. Samotné mesto Topoľčany získalo výsadu variť pivo roku 1342.

 

Konkurenčný boj mesta a Forgáčovcov

Pútač na autobusovej zastávke pri vstupe do mesta TopoľčanyĎalšie správy o pivovarníctve v Topoľčanoch a okolí nachádzame až v 17. storočí. V danom období bolo mesto významným strediskom obchodu a remesla a kde sa darí biznisu, darí sa aj predajcom piva. Možnosť profitovať z predaja zlatého moku si však nechceli nechať ujsť ani majitelia okolitého panstva Forgáčovci. Tak sa medzi mestským pivovarom a pivovarom rodiny Forgáčovcov rozhorel pravý konkurenčný boj. 

Spor vyvrcholil roku 1756, keď sa správcovia topoľčianskeho panstva rozhodli zabezpečiť dodržiavanie výčapného termínu v mestskom pivovare. Každý pivovar mal totiž určený presný termín, kedy mohol čapovať pivo. Správca panstva preto nariadil úradníkom zapečatiť mestské sudy a otvoriť sudy z panských pivovarov.

Išpán (najvyšší kráľovský úradník v župe v Uhorsku) Mikuláš Kmeť sa však rýchlo presvedčil, že Topoľčanci majú na toto nariadenie vlastný názor. Na prvý pokus ho 20. mája obyvatelia ani nepustili do mesta a neostávalo mu, než sa vrátiť do Tovarník. Onedlho sa do Topoľčian vrátil, ale tentokrát už s posilou drábov. Na jeho prekvapenie však obyvatelia takýto sprievod očakávali a ozbrojili sa sekerami, vidlami či palicami. Na tretí pokus dorazil Kmeť s vojenskou jednotkou, ale odhodlanie Topoľčancov nezlomil. Rozhodol sa preto zmeniť prístup a vyriešiť celú situáciu dohovorom. Pomoci sa mu dostalo od správcu panstva Michala Grajciara, no výsledok bol rovnaký. Neuspel.

Slad vyrobený v topoľčianskej sladovniNa druhý deň ráno sa Kmeť opäť pokúsil vykonať svoju úlohu, ale obyvateľstvo sa nemienilo podvoliť. Rady ľudí sa dokonca ešte rozrástli a na veži kostola začali po príchode išpána biť na poplach. Napätie z predchádzajúceho dňa eskalovalo a hoci nevedno, kto zaútočil prvý, obe skupiny sa s vervou pustili do bitky. Obyvatelia Topoľčian zahnali úradníkov až do Tovarník a na dlhý čas sa zbavili akejkoľvek kontroly na produkciu piva a vína. Keď sa úradníci v januári 1758 konečne odhodlali opäť vkročiť do Topoľčian, výsledok bol rovnaký ako pred pol druha rokom.

Celý konflikt vyriešil až stoličný súd v Nitre. Ten rozhodol, že mestský pivovar mohol čapovať pivo v obdobiach od Michala do Vianoc, potom od Troch kráľov do Doroty, a napokon od Juraja do 24. mája. Zvyšok roka čapoval pivo panský pivovar. Roku 1759 toto rozhodnutie oficiálne potvrdila aj Mária Terézia.  

Vo varení piva nezaostávali za Topoľčanmi ani okolité obce. V 18. storočí je doložená existencia pivovaru v Solčanoch – išlo o drevený pivovar so šindľovou strechou na dolnom konci obce –, ďalej v Šišove, Erdödyovci založili pivovar v obci Bojná a pivo sa varilo aj v Prašiciach. Od polovice 18. storočia sa pivo varilo aj v Ludaniciach, pivovar stál pri dnešnej Pivovarskej ceste.

O dvoch nových pivovaroch sa dozvedáme podľa záznamov z rokov 1865 – 1869. Jeden sa nachádzal v Tovarníkoch a vlastnil ho Rudolf Steinhübel, druhý v Horných Chlebanoch spravoval Alexander Reichenthal. Oba pivovary zanikli ešte pred koncom 19. storočia.

 

Pivovar Topvar

Expedícia prvej dodávky piva z pivovaru TopvarNa konci 19. storočia pôsobili aj v meste Topoľčany dva pivovary, avšak ani o jednom nie sú dochované bližšie informácie. Na druhej strane je dôkladne zmapovaná existencia najslávnejšieho topoľčianskeho pivovaru Topvar.

Výstavba sladovne a postupne aj pivovaru začala 17. augusta 1958 a bola rozdelená do troch etáp. Prvá etapa, stavba objektu sladovne s kapacitou 16 800 ton sladu za rok, bola ukončená v roku 1960 a temer okamžite bola spustená výroba sladu plzenského typu. Druhou etapou stavby bolo budovanie samotného pivovaru.

Prvé pivo Topvar bolo načapované symbolicky na Sviatok práce 1. mája 1964.  Kapacita pivovaru dosahovala v tom čase úroveň 345 000 hl piva za rok. Tretia etapa výstavby zahŕňala navýšenie výrobnej kapacity až na 500 000 hl piva ročne a výstavbu špecializovaného odborného pivovarníckeho učilišťa s kapacitou 120 učňov. Ukončená bola roku 1966.

Topvar si čoskoro získal obľubu. Podnik mal kontrakty s takmer 50 štátmi po celom svete. Varňa pivovaru TopvarZ topoľčianskeho sladu varili pivo aj v štátoch ako Brazília, Venezuela, Japonsko, Švajčiarsko, Angola či Nemecko.

Pivovar Topvar Topoľčany bol dobre vybavený podnik s moderným zariadením. V 90. rokoch sa odtiaľ týždenne vyexpedoval asi 1 milión fliaš, čo znamená viac ako 50 miliónov fliaš za rok. Pivo bolo ocenené viacerými cenami za kvalitu doma, ale aj v zahraničí. V roku 1994 bol Topvar privatizovaný, resp. zmenil formu na akciovú spoločnosť, čo však spoločnosti paradoxne neuškodilo, ale pomohlo. Pivovar napriek zmene rástol a bol stále úspešnejší.

V roku 1998 Topvar reprezentoval Slovensko na olympiáde v Nagane, tiež bol oficiálnym reprezentantom slovenského pivovarníctva na výstave Expo 1998 v Lisabone a neskôr na výstave Expo 2000 v Hannoveri. Spomenúť treba i to, že v roku 2000 bol Topvar oficiálnym dodávateľom piva pre Slovenský dom počas letnej olympiády v Sydney. V roku 2002, najúspešnejšom roku, sa vyrobilo 697 000 hl piva. Žiaľ, každý príbeh sa raz skončí a postupne sa skončil aj príbeh topoľčianskeho pivovaru. 

Vzhľadom na popularitu piva sa, prirodzene, začali objavovať ponuky na jeho kúpu a v roku 2006 kúpila Topvar juhoafrická skupina SABMiller. Vo februári 2010 sa celá výroba piva presunula z Topoľčian do Šariša. V budovách Topvaru zostalo len distribučné a administratívne centrum. Postupne sa začali budovy pivovaru búrať a len nedávno (písané v novembri 2017 – pozn. autor) sa začala aj demolácia charakteristickej varne pivovaru.

Stážisti z Mozambiku v pivovare TopvarTopoľčiansky pivovar Topvar sa teda pomaly, ale iste stáva minulosťou. Za zmienku však stojí aj to, že v Nemčiciach pri Topoľčanoch začal v máji roku 2007 fungovať Starotopoľčiansky pivovar pod vedením Roberta Ondreja. Pivovar sa prezentoval na podujatí Junifest v Bratislave, ale aj na známom Agrokomplexe. Pivovar sa rozvíjal celkom sľubne, mal plánovaný ročný výstav 20 000 hl ročne. Pivo malo úspech aj u odberateľov, čapovalo sa približne v 50 – 60 prevádzkach po okolí a noví odberatelia pribúdali. Pivovar varil svetlé aj tmavé pivo podľa pôvodných receptúr, a zamestnával bývalých zamestnancov Topvaru. Pivovar bol však zatvorený hneď v nasledujúcom roku 2008.

Ako vidno, korene pivovarníctva v topoľčianskom regióne siahajú oveľa ďalej než do obdobia výstavby a fungovania pivovaru Topvar. Je teda možné skonštatovať, že pivovarníctvo k regiónu Topoľčian historicky patrí.

 

Mgr. Ondrej Godál


 

Mgr. Ondrej Godál, absolvent magisterského štúdia odboru história na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne pracuje v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch. Zameriava sa na dejiny vojenstva, výskum vývoja zbraní, zbroje a obrnenej techniky. Taktiež sa venuje dejinám pivovarníctva a obdobiu prvej a druhej svetovej vojny so špecializáciou na Slovenské národné povstanie.

 

 

Literatúra:

Cabadaj, P.: Slovenské pivovarníctvo v toku času. Žilina 2000.

Petráš, M. (ed.): Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava 1993.

Kolektív: 30 rokov podniku Topvar v Topoľčanoch. Topoľčany 1990.

Uhlár, V. (ed.): Okres Topoľčany. Bratislava 1988

Lukačka, J. (ed.): Ludanice 1242 – 1992. Bratislava 1992.

Lukačka, J.: Obec Prašice 1245 – 1995. Bratislava 1995

Lukačka, J. (ed.): Solčany. Topoľčany 1985.

Krajčík, J./Lukačka, J.: Bojná. Topoľčany 1990.

Wiedermann, E.: Topoľčany vo vrstvách vekov. Bratislava 1997.

 

Obrazová príloha: www.wikipedia.org, archív autora

Ak si kúpite knihu cez odkazy zdieľané v tomto článku, dostaneme malú províziu na našu činnosť.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Kedy prišlo víno na územie Slovenska?

Kedy prišlo víno na územie Slovenska?

„Keď muži pijú, tak sú bohatí a úspešní, vyhrávajú súdne spory, sú šťastní a pomáhajú svojim priateľom. Rýchlo, prineste mi víno, aby som si mohol ovlažiť myseľ a povedať niečo múdre“ (Aristofanes, Jazdci). celý článok

Redakčný výber 2017

Redakčný výber 2017

Aké boli najlepšie články na Historyweb.sk podľa členov redakcie? Aké články zaujali členov redakcie v roku 2017? celý článok

Aké príbehy sú ukryté v erboch?

Aké príbehy sú ukryté v erboch?

Žijeme v čase zaplavenom najrôznejšími značkami, firemnými logami a symbolmi, ktoré majú za úlohu upútať náš zrak, podnietiť záujem, identifikovať či skôr predať tovar. celý článok

Odkiaľ máme erby a o čom svedčia?

Odkiaľ máme erby a o čom svedčia?

Erby nájdeme na stĺpoch, stenách, pohrebných doskách, na obrazoch, nábytku, ba dokonca aj na predmetoch dennej potreby – pohároch, príboroch a podobne. Vedecká disciplína, ktorá ich skúma, sa nazýva heraldika. Ako a prečo vôbec vznikla a akými pravidlami sa riadi? celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.