Naozaj nakrájame históriu na plátky? (J. Le Goff)

Publikované : 09.04.2014 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 2590

„Naozaj nakrájame históriu na plátky?“ – Jacques Le Goff

 

Jacques Le Goff (1. január 1924 Toulon – 1. apríl 2014 Paríž)

 

V utorok 1. apríla sa mediálnym svetom šírila smutná správa – zomrel francúzsky historik Jaques Le Goff. Napriek tomu, že nás svojou prítomnosťou sprevádzal deväťdesiat rokov, správa mnohých, najmä medievistov zaskočila a zosmutnela. Začiatkom tohto roku totiž vydal J. Le Goff novú knihu s názvom „Naozaj nakrájame históriu na plátky?“ a pri tej príležitosti poskytol aj rozsiahly rozhovor pre noviny Le Mond s prenikavými postrehmi o histórii a jej roli v ľudskom spoločenstve či o rozdieloch medzi kultúrou a civilizáciou.

Dnes sa nový pohľad na históriu a stredovek už aj v našich končinách berie takmer ako samozrejmosť, ale začiatkom 90-tych rokov 20. storočia sa o novom prístupe k dejinám veľa nevedelo. Zmena sa výraznejšie odštartovala v novembri roku 1991, keď Jaques Le Goff pricestoval do Československa, aby uviedol svoju knihu Kultúra středověké Evropy (pôvodný názov znie La Civilisation de l'Occident médiéval, čiže Civilizácia stredovekej Európy, civilizáciu a kultúru chápal Jaques Le Goff rozdielne). Od tejto chvíle sa začali na českom trhu pravidelne objavovať preklady Le Goffových diel, ktoré výraznou mierou ovplyvnili generáciu súčasných českých, poľských a čiastočne i slovenských medievistov. Jeho knihy pomohli otvoriť mnohé témy aj v našom prostredí a inšpirujú dodnes.

Hlavným obdobím Le Goffovho záujmu bolo 12. a 13. storočie. Venoval sa mnohým témam, ale najradšej sa vracal k mestám, univerzitám, fungovaniu stredovekej ekonomiky a formovaniu kresťanského stredovekého sveta. Jeho večnou témou bola historická periodizácia a s ňou súvisiaca otázka trvania stredoveku. K historickej periodizácii sa neustále vracal a aj jeho posledná kniha je venovaná práve jej. Pri uvažovaní o periodizácií najčastejšie vystupovali paradoxy a nejasnosti histórie. Jaques Le Goff vždy zdôrazňoval, že čas je nepretržitý, a preto je ho veľmi ťažké deliť, hľadať kritériá pre rozdelenie minulosti. Svoje pochybnosti o historickej periodizácii prejavil aj úvahami najmä o konci stredoveku. Rozhodne nepatril k historikom, ktorí by ho ukončovali na prelome 15. a 16. storočia. Jaques Le Goff v mnohých svojich prácach upozorňoval, že v mnohých sférach pokračoval stredovek ďalej do 18. až 19. storočia, keď nastala ozajstná zmena vo vnímaní sveta. Pokračovanie stredoveku videl Jaques Le Goff najmä v spoločenských a ekonomických vzťahoch na vidieku .

Jaques Le Goff si na jednej strane vždy uvedomoval, že história nie je veda ako ostatné, neustále mal na pamäti rozpory okolo tejto disciplíny. Na druhej strane nikdy nepochyboval o dôležitosti historického bádania. Poznanie nášho dedičstva pre neho znamenalo odrazový mostík do budúcnosti. Skrátka, porozumenie svetom minulým nám pomáha pochopiť súvislosti zmien, ktoré sa uskutočňujú v dnešnej dobe. V poslednom rozhovore Jaques Le Goff zdôrazňoval, že sa musí obnoviť význam a vplyv poznania starovekých a stredovekých dejín, pretože naša existencia je živé dedičstvo týchto minulých čias.

 

 

 

 

 

 

Mnohými inštitúciami alebo kultúrnymi drobnosťami sme neustále prepojení s dejmi dávno minulými často bez toho, aby sme si to uvedomovali. Stredovek nám sprítomňujú univerzity – úžasné miesto voľných myšlienok a slobôd, staroveký svet sa odráža v práve veta, ktoré dnes využívajú mnohí prezidenti. Zanechali nám ho plebejci, ktorí si ho vydobyli po dlhých zápasoch s patricijmi. Uvedené príklady sú len malým výberom z dedičstva, ktoré nám zanechali naši predkovia. Môžeme sa takto dostať až k neznámym šikovným mužom a ženám, ktorí na sklonku paleolitu vytvorili nožík a ihlu, ktorých tvar sa do dnešných dní nezmenil.

 

 

 

 

 

 

Hana Chorvátová

 

Jaques Le Goff – české a slovenské vydania kníh:

Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, Vyšehrad 1991, 2005. 747/702 strán, ISBN 80-207-0206-7/ISBN 80-7021-808-8.

Evropské dějiny pro děti. Praha – Litomyšl : Paseka 1997, 91 strán, ISBN 80-7185-129-9.

Středověká imaginace. Praha : Argo, 1998. 329 strán, ISBN 80-7203-074-4.

Intelektuálové ve středověku. Praha : Karolinum, 1999. 183 strán, ISBN 80-7184-256-7.

Středověký člověk a jeho svět. (ed.) Praha : Vyšehrad, 1999. 319 strán, ISBN 80-7021-274-8.

Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. 935 strán, ISBN 80-7021-545-3. Spoluautor Jean-Claude Schmitt

Zrození očistce. Praha : Vyšehrad, 2003. 372 strán, ISBN 80-7021-637-9.

Život v znamení histórie. Bratislava : Kalligram, 2003. 260 strán, ISBN 978-80-7149-552-9.

František z Assisi. Praha : Vyšehrad, 2004. 187 strán, ISBN 80-7021-651-4.

Hledání středověku. Praha : Vyšehrad, 2005. 171 strán, ISBN 80-7021-730-8.

Za jiný středověk. Praha : Argo, 2005. 436 strán, ISBN 80-7203-598-3.

Peníze a život. Praha : Argo, 2005. 85 strán, ISBN 80-7203-657-2.

Tělo ve středověké kultuře. Praha : Vyšehrad, 2006. 155 strán, ISBN 80-7021-826-6. Spoluautor Nicolas Truong.

Paměť a dějiny. Praha : Argo, 2007. 264 strán, ISBN 978-80-7203-862-6

Peníze ve středověku. Historicko-antropologická studie. Praha : Mladá Fronta 2010. 181 strán, ISBN 978-80-204-2406-8.

Svatý Ludvík. Praha : Argo, 2012. 724 strán, ISBN 978-80-257-0685-5.

Muži a ženy středověku. (ed.) Praha : Vyšehrad, 2012. 448 strán, ISBN  978-80-7429-377-1.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Valkýry boli démonmi smrti a kňažkami boha vojny

Valkýry boli démonmi smrti a kňažkami boha vojny

Populárny obraz krásnych a nebojácnych žien slúžiacich najvyššiemu bohu vikinského panteónu, ktoré zbierali duše mužov padlých v boji, dráždil fantáziu už básnikom komponujúcich oslavné piesne pre škandinávsku nobilitu. celý článok

Andronikos si získal povesť byzantského dona Juana

Andronikos si získal povesť byzantského dona Juana

Dejiny Byzantskej ríše sú okrem misijného diela sv. Cyrila a Metoda v našich končinách takmer neznáme. Je to škoda, pretože ponúkajú veľké množstvo zaujímavých a pestrých príbehov, originálnych osobností, a tiež neočakávaných prvenstiev. celý článok

Deti, ktoré sa narodili do hrobu

Deti, ktoré sa narodili do hrobu

V stredoveku boli pôrody rizikovou záležitosťou. Ohrozená bola matka aj dieťa. Často sa stávalo, že zomreli obaja. Niekedy dokonca tehotná žena ani nestihla porodiť. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.