Magister Pavol pôsobil na dvore cisára Žigmunda

Publikované : 02.02.2018 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 1582

Niet azda väčšieho príbehu z dejín uhorskej šľachty ako rozprávanie o dvoch švábskych bratoch a šľachticoch Honta a Poznana a o ich pomoci budúcemu uhorskému kráľovi Štefanovi pred rozhodujúcou bitkou proti kniežaťu Kopáňovi.

 

Týmto rozprávaním sa aj vcelku logicky začína nová kniha od Tomáša Sitára o magistrovi Pavlovi z Kolár, príslušníkovi rodu Hontovcov. Autor v úvode zhrnul pozoruhodné protirečenia rozprávania o pôvode rodu Hunta a Poznana, ktoré je zaznamenané až v neskorších uhorských kronikách. V prvom rade nešlo zrejme o bratov vzhľadom na rozdielne lokácie ich uhorských majetkov. Neboli švábskeho, ale zrejme slovanského pôvodu, ako dosvedčujú rodové mená. Mohli by sme ešte dodať, že pochybné je aj hovoriť o nich ako o šľachticoch, čo je sociálna a právna kategória, doformovaná až v 13. storočí.

I keď azda nie je celkom korektné hovoriť o šľachte na konci 10. storočia, existuje tu rodová a majetková kontinuita, spájajúca Honta a poipeľských Hotnovcov, ako sa o nich dozvedáme z bzovíckej listiny (1135) a o storočie neskôr vďaka listinnému materiálu z kráľovskej kancelárie Bela IV. Autorova hlavná postava jeho vedeckej monografie však pochádza až z 2. polovice 14. storočia.

Magister Pavol z Kolár bol pevne spojený s prostredím dnešného južného Slovenska a na svoju dobu sa mu podarilo dosiahnuť veľmi zaujímavú úradnícku a právnickú kariéru na kráľovskom dvore Žigmunda Luxemburského. Tu Tomáš Sitár rozvinul súradnice vzdelania a profesionálnych možností príslušníka šľachty v Uhorsku, predstavil jeho kariérny postup, rodinné zázemie či pracovnú rutinu na dvore alebo v teréne pri realizácii štatúcie, teda uvedenia do šľachtickej držby.

Bohatý listinný materiál umožnil Tomášovi Sitárovi podrobne zmapovať životné, rodinné i kariérno-politické osudy Pavla z Kolár. Jeho smrťou sa však kniha nekončí a autor opisuje – už stručnejšie – vývoj rodovej vetvy z Kolár až do konca stredoveku, teda do začiatku 16. storočia.

Hoci to tak na prvý pohľad vyzerá, táto kniha nie je len jednou z ďalších genealogických prác, ale plastickým obrazom života uhorského šľachtica z neskorého stredoveku. Nemáme tak pred sebou „iba“ dejiny rodu, ale skôr príbeh človeka z úradníckeho prostredia kráľovského dvora a člena poprednej šľachtickej rodiny so svojimi sídlami, majetkami, vetvami a príbuznými.

 

Miroslav Lysý

 

 

Tomáš Sitár: Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia. Osudy slovenskej šľachty v stredovekom Uhorsku. Krná : Miloš Hric, 2017. 184 s. ISBN 9788097203566.

 

 

Vydanie knihy bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

Ďalší názor:

Branislav Kovár: Recenzovaná kniha je pozitívnym príkladom, že aj v regionálnych dejinách sa vyskytujú zaujímavé historické príbehy, ktoré sa môžu prepojiť aj s hlavnými témami bádania.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Ľudácky režim zatváral i nevinných

Ľudácky režim zatváral i nevinných

Jedinou možnosťou, akou sa mohla Mária Janšáková podeliť o otrasné spomienky z koncentračného tábora v Ilave, bolo zapísať si ich. Historička Marína Zavacká tento zabudnutý text objavila, doplnila o rozsiahlu štúdiu a pripravila na nové vydanie. celý článok

Imricha Karvaša väznilo Gestapo

Imricha Karvaša väznilo Gestapo

S memoárovou literatúrou venujúcou sa protifašistickému odboju počas II. svetovej vojny na Slovensku to bolo po roku 1945 mimoriadne zložité. Krátke obdobie povojnovej obmedzenej demokracie čoskoro vystriedalo obdobie štátneho teroru. Veľká časť popredných predstaviteľov demokratického i komunistick celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.