Magister Pavol pôsobil na dvore cisára Žigmunda

Publikované : 02.02.2018 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 1754

Niet azda väčšieho príbehu z dejín uhorskej šľachty ako rozprávanie o dvoch švábskych bratoch a šľachticoch Honta a Poznana a o ich pomoci budúcemu uhorskému kráľovi Štefanovi pred rozhodujúcou bitkou proti kniežaťu Kopáňovi.

 

Týmto rozprávaním sa aj vcelku logicky začína nová kniha od Tomáša Sitára o magistrovi Pavlovi z Kolár, príslušníkovi rodu Hontovcov. Autor v úvode zhrnul pozoruhodné protirečenia rozprávania o pôvode rodu Hunta a Poznana, ktoré je zaznamenané až v neskorších uhorských kronikách. V prvom rade nešlo zrejme o bratov vzhľadom na rozdielne lokácie ich uhorských majetkov. Neboli švábskeho, ale zrejme slovanského pôvodu, ako dosvedčujú rodové mená. Mohli by sme ešte dodať, že pochybné je aj hovoriť o nich ako o šľachticoch, čo je sociálna a právna kategória, doformovaná až v 13. storočí.

I keď azda nie je celkom korektné hovoriť o šľachte na konci 10. storočia, existuje tu rodová a majetková kontinuita, spájajúca Honta a poipeľských Hotnovcov, ako sa o nich dozvedáme z bzovíckej listiny (1135) a o storočie neskôr vďaka listinnému materiálu z kráľovskej kancelárie Bela IV. Autorova hlavná postava jeho vedeckej monografie však pochádza až z 2. polovice 14. storočia.

Magister Pavol z Kolár bol pevne spojený s prostredím dnešného južného Slovenska a na svoju dobu sa mu podarilo dosiahnuť veľmi zaujímavú úradnícku a právnickú kariéru na kráľovskom dvore Žigmunda Luxemburského. Tu Tomáš Sitár rozvinul súradnice vzdelania a profesionálnych možností príslušníka šľachty v Uhorsku, predstavil jeho kariérny postup, rodinné zázemie či pracovnú rutinu na dvore alebo v teréne pri realizácii štatúcie, teda uvedenia do šľachtickej držby.

Bohatý listinný materiál umožnil Tomášovi Sitárovi podrobne zmapovať životné, rodinné i kariérno-politické osudy Pavla z Kolár. Jeho smrťou sa však kniha nekončí a autor opisuje – už stručnejšie – vývoj rodovej vetvy z Kolár až do konca stredoveku, teda do začiatku 16. storočia.

Hoci to tak na prvý pohľad vyzerá, táto kniha nie je len jednou z ďalších genealogických prác, ale plastickým obrazom života uhorského šľachtica z neskorého stredoveku. Nemáme tak pred sebou „iba“ dejiny rodu, ale skôr príbeh človeka z úradníckeho prostredia kráľovského dvora a člena poprednej šľachtickej rodiny so svojimi sídlami, majetkami, vetvami a príbuznými.

 

Miroslav Lysý

 

 

Tomáš Sitár: Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia. Osudy slovenskej šľachty v stredovekom Uhorsku. Krná : Miloš Hric, 2017. 184 s. ISBN 9788097203566.

 

 

Vydanie knihy bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

Ďalší názor:

Branislav Kovár: Recenzovaná kniha je pozitívnym príkladom, že aj v regionálnych dejinách sa vyskytujú zaujímavé historické príbehy, ktoré sa môžu prepojiť aj s hlavnými témami bádania.

Poslať e-mailom

 

Súvisiace články

Čo čítať o dejinách Československa 1918 – 1938?

Čo čítať o dejinách Československa 1918 – 1938?

Československo by tento rok oslávilo 100 rokov svojej existencie. HistoryWeb.sk sa preto opýtal piatich popredných českých a slovenských odborníkov na to, aké knihy by našim čitateľom odporučili k dejinám 1. ČSR, 1918 – 1938. Pozrite si ich výber. celý článok

Kam doplávali starovekí moreplavci?

Kam doplávali starovekí moreplavci?

Túžba objavovať a poznávať ďaleké miesta sprevádzala ľudstvo od nepamäti. Muži a ženy sa často vrhali na dobrodružné a nebezpečné výpravy do ďalekých a neznámych krajín. celý článok

Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň

Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň

V auguste 1968 sa na územie Československa vyrútili vojská piatich armád štátov Varšavskej zmluvy, aby poskytli československému ľudu „bratskú pomoc“ a zastavili kontrarevolúciu riadenú CIA. Tak znela sovietska verzia. celý článok

Francúzska revolúcia zrodila občana

Francúzska revolúcia zrodila občana

Práca s dobovými prameňmi je v prvom rade doménou historika. Existuje však množstvo historických dokumentov, ktoré môžu byť obsahom i formou zaujímavým čítaním aj pre širokú verejnosť. celý článok

Diskusia (0)

pridať

Zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru musíte byť prihlásený. Prihláste sa alebo registrujte sa.